Loading...

Category: Informatīvais materiāls

Informatīvais materiāls: Multilīmeņu shēmu riski uzkrājošās apdrošināšanas veidos

Informatīvais materiāls: Multilīmeņu shēmu riski uzkrājošās apdrošināšanas veidos

Ilgtermiņa ieguldījumu produktu izvēle un pensiju uzkrājumu izdarīšana ir ļoti nopietni lēmumi un darījumi ar lielam summām. Tāpēc informācijai, kuru patērētāji saņem par šiem produktiem ir jābūt uzticamai un pilnīgai, lai ieguldītāji varētu izdarīt adekvātu izvēli.