Katastrofas

Kad izkūst viss pasaules ledus…

Kurš gan nav dzirdējis runas par globālo sasilšanu, par to, ka mūsu Zeme ir pakļauta „siltumnīcas efektam”, kur ar katru gadu notiek klimata izmaiņas un mūsu planēta sasilst?

Kad sagrūst Pļaviņu HES aizsprosts. IV daļa

Maksimālajā applūduma brīdī (laikā no pulksten 11.00 līdz 13.00) Rīgas centrs ir applūdis līdz pat līnijai, ko ierobežo Ģertrūdes iela, Avotu iela un Dzirnavu iela.

Kad sagrūst Pļaviņu HES aizsprosts. III daļa

Rīgas HES ir jaunākā Daugavas hidroelektrostacija un otrā lielākā elektrostacija Latvijā. Tā tika celta no 1966. – 1974. gadam. Rīgas HES kopējā uzstādītā jauda – 402 MW Ūdens caurplūde caur turbīnu – 607 m³/s.

Kad nokrīt meteorīts, ko varam sagaidīt reizi 100 gados

Gadā uz Zemes nokrīt apmēram 19 000 dažāda lieluma meteorītu, kas smagāki par 0,1 kg, tomēr lielākā daļa no tiem netiek atrasti, jo tie nokrīt mazapdzīvotās vietās, jūrās un okeānos. Atrod tikai pavisam niecīgu daļu no tiem.

Kad nokrīt īsts meteorīts… Ievads

Izrokot pļavā bedri un aizdedzinot tajā ugunskuru, kāds Latvijas uzņēmums nesen veidoja sev reklāmas kampaņu. Atskatoties uz šo notikumu, šķiet dīvaini, ka tik daudzi tam noticēja. Tāpēc, lai nepieļautu cilvēku muļķošanu par meteorītu krišanas tēmu, sniedzam jums detalizētu informāciju par to, kas patiešām notiktu, ja kristu īsts meteorīts.

Kad sagrūst Pļaviņu HES aizsprosts. II daļa

Ķeguma HES. Trešā lielākā hidroelektrostacija Latvijā un Baltijā. Vecākā no Daugavas kaskādes hidroelektrostacijām – uzbūvēta 1939. gadā. Aizsprosta augstuma starpība – 14 m. Kopējā uzstādītā jauda – 266 MW. Ūdens caurplūde caur turbīnām – 680 m³/s.

Kad sagrūst Pļaviņu HES aizsprosts. I daļa

Kas īsti notiktu ar mums, ja notiktu kāda no triju uz Daugavas atrodošos hidroelektrostaciju (HES) aizsprostu pārrāvums? Šī raksta uzdevums ir sniegt jums pilnīgu un ar apstiprinātiem faktiem pamatotu informāciju par to, kas notiktu ar mums, ja tiktu sagrauts Baltijā pēc jaudas lielākās Pļaviņu HES aizsprosts.