Globālā sasilšana – prognozes Latvijai (10 metri). I daļa