Tautu pašnoteikšanās tiesības vai separātisms. Katalonija