Loading...
Aviācija

Uzmanību: militārie gaisa kuģi lido zemu!

Latvijas Nacionālie bruņotie spēki savā mājaslapā informē, ka no 2015. gada 15. jūnija līdz 19. jūnijam Latvijā un Baltijā notiks militārās aviācijas zemie lidojumi. ZEMIE LIDOJUMI ir specifiski militāri taktiskie militārās aviācijas gaisa kuģu – lidmašīnu un helikopteru – lidojumi, kuri ir nepieciešami, lai to piloti varētu uzturēt kvalifikāciju un atbilstošas spējas, kas nepieciešamas kaujas un citu lidojumu veikšanai, un ir daļa no kopējiem treniņlidojumiem, kurus nepieciešams veikt pilotiem. Jau šobrīd Baltijas valstu gaisa telpas aizsardzības un patrulēšanas misijas laikā militārie lidaparāti veic lidojumus nelielā augstumā, lai veiktu gaisa kuģu, kas pārkāpj lidojumu noteikumus, vizuālo identifikāciju. Tomēr šādu kaujas lidojumu veikšana var notikt pilnvērtīgi un droši tikai tad, ja iepriekš ir veikti treniņi, apzinot Latvijas ģeogrāfiskās, reljefa, laika apstākļu un citas specifiskās īpatnības.
UZZIŅAI:

Atbilstoši 2006. gada 21. novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.966 „Kārtība, kādā militārās aviācijas gaisa kuģi veic lidojumus Latvijas Republikas gaisa telpā” zemie lidojumi tiek veikti:
 • lidmašīnām lidojot ne zemāk par 61 metriem (200 pēdām) virs pārlidojamās virsmas vai lidojumiem potenciāli bīstamiem objektiem, kas atrodas ne tuvāk par 150 metriem (500 pēdām) no lidojuma maršruta, ar ātrumu, kas nepārsniedz 475 mezglus;
 • helikopteriem lidojot ne zemāk par 15 metriem (45 pēdām) virs pārlidojamās virsmas vai lidojumiem potenciāli bīstamiem objektiem, kas atrodas ne tuvāk par 50 metriem (150 pēdām) no lidojuma maršruta;
 • visi militārās aviācijas gaisa kuģi lido ne augstāk par 610 metriem (2000 pēdām) virs pārlidojamās virsmas;
 • Zemos lidojumus veic noteiktā zemo lidojumu zonā, kuru izveido saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Latvijas Republikas gaisa telpas struktūru un tās mainīšanas kārtību;
 • Zemos lidojumus diennakts gaišajā laikā uzsāk ne agrāk kā pulksten 08.00 un pabeidz ne vēlāk kā pulksten 18.00 pēc vietējā laika;
 • Zemos lidojumus veic ne vairāk kā četri gaisa kuģi vienā grupā, un laika intervāls starp grupām ir ne mazāks par 30 sekundēm;
 • Veicot zemos lidojumus, ir jāņem vērā informatīvajā izdevumā “Aeronavigācijas informācijas publikācija” (AIP) ievietotā informācija par putnu sezonālajiem migrācijas ceļiem un masveida uzturēšanās vietām uz sauszemes un jūrā;
 • Aizliegts veikt zemos lidojumus:
 • – ārpus zemo lidojumu zonas; – brīvdienās un valsts noteiktās svētku dienās; – zemo lidojumu zonā ilgāk par trijām stundām; – laika apstākļos, kas ir nepiemēroti gaisa kuģu vizuālo lidojumu veikšanai; – ja gaisa kuģi nav aprīkoti ar specifiskām aparatūrām; – virs Latvijas Republikas teritoriālajos ūdeņos esošajiem kuģiem (izņemot militārajās mācībās iesaistītos karakuģus) tuvāk par vienu jūras jūdzi horizontālā virzienā un zemāk par 300 metriem (1000 pēdām) vertikālā virzienā; – virs Latvijas Republikas teritorijas sauszemes (izņemot Nacionālo bruņoto spēku poligonus) laikposmā no 1.marta līdz 1.maijam; – virs apdzīvotām vietām, kurās ir vairāk nekā 5000 iedzīvotāju; – virs lidlaukiem un lidlauku satiksmes zonām; – virs dabas rezervātiem, nacionālajiem parkiem un dabas lieguma “Lubāna mitrājs” laikposmā no 1.marta līdz 1.novembrim; – virs valsts nozīmes paaugstinātas bīstamības objektiem, rūpnieciskā riska teritorijām un objektiem, valsts nozīmes jonizējoša starojuma objektiem, kā arī objektiem, kuros atrodas elektromagnētisko lauku izstarojošās lieljaudas iekārtas ar jaudu no 10 kilovatiem līdz vienam megavatam, un valsts aizsardzības objektiem.
 • Ārvalstu militārās aviācijas gaisa kuģu lidojumi zemo lidojumu zonā ir atļauti tikai tādā gadījumā, ja ir saņemta lidojumu atļauja atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā starptautisko publisko tiesību subjektiem piešķir atļauju izmantot Latvijas Republikas gaisa telpu publisko funkciju veikšanai paredzēto ārvalstu gaisa kuģu lidojumiem 1944.gada 7.decembra Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 3.panta izpratnē;
 • Nacionālie bruņotie spēki apkopo pieprasījumus zemo lidojumu veikšanai, koordinē zemo lidojumu zonu izmantošanas pieejamību, pieņem lēmumu par zemo lidojumu zonu izmantošanas atļaujas piešķiršanu un vismaz mēnesi iepriekš Nacionālo bruņoto spēku mājaslapā internetā publicē informāciju par zemo lidojumu zonām un to darbības laikiem nākamajā mēnesī.
 • “Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra” sagatavo zemo lidojumu kartes, izmantojot topogrāfiskajā kartēšanā iegūto informāciju, kā arī informatīvajā izdevumā “Aeronavigācijas informācijas publikācija” (AIP) ievietoto aeronavigācijas informāciju.

Shēmā var iepazīties ar militārās aviācijas Latvijas zemo lidojumu zonu izvietojumu Latvijas gaisa telpā, kuras ir noteiktas tikai Latvijas Vidzemes un Latgales teritorijās. ASV ražotie reaktīvie iznīcinātāji A10-C šajās zonās zemajos lidojumos pārlidos Latvijas teritoriju, lidojot no Lietuvas uz Igauniju un otrādi.
Avots: http://www.mil.lv

Tabulā var iepazīties ar informāciju par militāro gaisa kuģu zemo lidojumu veikšanas laiku no 2015. gada 15. jūnija līdz 19. jūnijam.

Lidojuma datums Lidojuma laiks Lidojuma zona Lidojumu veic
15.06.2015.
11:00 – 12:00
EVR 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
ASV 2xA10-C
15:00 – 16:00
EVR 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
ASV 2xA10-C
16.06.2015.
11:00 – 12:00
EVR 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
ASV 2xA10-C
15:00 – 16:00
EVR 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
ASV 2xA10-C
17.06.2015.
11:00 – 12:00
EVR 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
ASV 2xA10-C
15:00 – 16:00
EVR 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
ASV 2xA10-C
18.06.2015.
11:00 – 12:00
EVR 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
ASV 2xA10-C
15:00 – 16:00
EVR 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
ASV 2xA10-C
19.06.2015.
11:00 – 12:00
EVR 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
ASV 2xA10-C
15:00 – 16:00
EVR 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
ASV 2xA10-C
Ja kāds klātienē vēlas redzēt un dzirdēt zemu lidojošo reaktīvo iznīcinātāju skatu, tad vislabāk tas būs iespējams Balvu, Rugāju un Rēzeknes novadu teritorijās, kas iekļaujas zemo lidojumu zonās. Šeit zemo lidojumu zonas ir salīdzinoši šauras un ieraudzīt lidmašīnas būs vislielākā iespēja.
Zemos lidojumu Latvijas gaisa telpā veiks ASV ražotās lidmašīnas A-10 “Thunderbolt II”.
Foto: http://en.wikipedia.org/
Latvijas Nacionālie bruņotie spēki arī informē, ka zemu lidojošo militāro gaisa kuģu radītais troksnis ir īslaicīgs un nenodara kaitējumu cilvēkam un īpašumiem.
VN:F [1.9.22_1171]
Raksta vērtējums: 9.3/10 (12 balsotāji)
Uzmanību: militārie gaisa kuģi lido zemu!, 9.3 out of 10 based on 12 ratings
3 comments
 1. AiGars

  ..baigie jau nu “kuģi”!..
  Zems lidojums bija novērojams 13. datumā virs Carnikavas un Ādažiem.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Vērtējums: +1 (no 1)
Leave a Reply

Your email address will not be published.