9 īpaši Latvijas punkti. 2. daļa (Kurzeme 57ºN 22ºE)