Loading...
Tas ir interesanti

Latvieša gēns

Viss cilvēka organisms sastāv no šūnām, un katrā cilvēka šūnā ir kodols, kurā atrodas 46 hromosomas. 44 no šīm hromosomām nav atkarīgas no dzimuma, bet 2 – X hromosoma un Y hromosoma nosaka dzimumu (XY – vīrieši un XX – sievietes). Hromosomas kopā satur ap 3 miljardus DNS (dezoksiribonukleīnskābe) molekulu, kas kopumā ietver ap 20 000 – 25 000 cilvēka gēnu. Tas arī ir cilvēka genoms. Cilvēka DNS Y hromosomu, kura ir tikai vīriešiem, var sadalīt ģenealoģiskās grupās, kuru izpētes rezultātā var noteikt kopīgos priekštečus (ciltstēvus). To sauc par haplogrupu. Haplogrupa ir tādu gēnu bloks, kas tiek nodots no paaudzes paaudzē. Izmaiņas haplogrupā rodas tikai nejaušu un ilgstošu mutāciju rezultātā. Tieši šādu mutāciju iespaidā daudzu tūkstošu gadu laikā ir izveidojušās dažādas Y hromosomas haplogrupas, kas liecina par to nēsātāju radniecību un izcelšanos. Ģenētikas zinātnieki ir strādājuši ar šo haplogrupu izpēti un klasifikāciju. Veikti daudzi pasaules tautu ģenētiskie pētījumi un analīzes. Plaši pētījumi ir veikti Eiropā un tai skaitā arī Latvijā. Un tagad ar diezgan lielu ticamības pakāpi var noskaidrot, kuras šodienas tautas ir ģenētiski radniecīgas, kur ir viņu izcelsme un kādi ir kopīgie sentēvi.

Kas ir latvieši?

Kuras mums ir ģenētiski tuvākās tautas?

No kurienes nāk mūsu senči?

NeoGeo piedāvā jums iepazīties ar pētījumu, kas veikts 21. gadsimta sākumā un kurā tika noskaidrotas Eiropas tautu haplogrupas. Katrā valstī tika ņemti ģenētiskie paraugi pamatiedzīvotājiem, kas vismaz 4 paaudzēs jau dzīvo šajā zemē. Katrā valstī ņemto paraugu skaits nav mazāks par 100. Atsevišķās valstīs ģenētisko paraugu skaits bija apjomīgāks (no 500 – 2 000 gēnu paraugi). Protams, jo lielāks ir gēnu paraugu skaits, jo pilnīgāku ainu sniedz izpētes rezultāti. Pašreizējās Eiropas tautas un to sensenos senčus, kas jau no 80 000 gadu tālās senvēstures no Āzijas un Āfrikas ienāca Eiropas teritorijā, var iedalīt 12 haplogrupās. Savukārt šīs 12 haplogrupas var iedalīt 3 lielākās grupās. Mezolīta (vidējā akmens laikmeta) eiropieši: I1 – Vecākā Eiropas haplogrupa, kura ir atrodama 10 – 45 % no visiem eiropiešiem. Izcelsme pirms 35 000 gadiem Vidējos austrumos. Pašreiz visvairāk izplatīta Skandināvijā un Ziemeļvācijā. I2a – Radās pirms 17 000 gadiem Eiropas dienvidaustrumos. Pašreiz visvairāk izplatīta bijušās Dienvidslāvijas teritorijā, Sardīnijā, Donavas upes baseina teritorijā. I2b – Haplogrupai ir vismaz 13 000 gadu vēsture un tā aptver seno ķeltu-ģermāņu teritorijas. Pašreiz visvairāk izplatīta Vācijā un Beniluksa valstīs. Mezolīta (vidējā akmens laikmeta) eirāzieši: N1c1 – Viens no N haplogrupas atzariem. N haplogrupa radusies Āzijas dienvidaustrumos pirms 20 000 gadiem. Pašreiz Eiropā visvairāk izplatīta somugru un baltu tautām. R1a – Plaši izplatīta haplogrupa Eiropā, īpaši slāvu tautās. Ienākusi Eiropas teritorijā no Indijas un Irānas vairāk kā 5 000 gadu atpakaļ. R1b – Ļoti izplatīta haplogrupa Eiropas rietumos. Izcelsmes vieta – Centrālā Āzija. G2a – Izcelsmes vieta Kaukāza apkārtne. Eiropā izplatīta tās dienvidu daļā. Neolīta, Bronzas un Dzelzs laikmeta imigranti: J2 – Mezopotāmijas un Vidējo Austrumu izcelsme. Eiropā izplatīta Grieķijā un Turcijā. J1 – Rašanās vieta Arābijas pussalā. Eiropā sastopama Turcijā un Kaukāzā. E1b1b – imigranti no Āfrikas ziemeļrietumu daļas. Eiropā sastopami Ibērijas pussalā, Itālijā un Francijā. T (+ L) – T haplogrupa Eiropā ļoti maz sastopama (< 1%). Izcelsmes vieta Sarkanās jūras apkārtne. L haplogrupas izcelsme vieta ir Indija. Q – Izcelsme Centrālā Sibīrija un Centrālā Āzija. Iespējams ienāca Eiropā kopā ar huņņiem 5. gadsimtā.

Tabulā uzrādītas Eiropas valstu iedzīvotāju galvenās haplogrupas, un skaitļi katrā haplogrupā uzrāda tās procentuālo (%) īpatsvaru katras valsts pamatiedzīvotājos.
Valsts /
Haplogrupa
I1 I2a I2b R1a R1b G2a J2 J1 E1b1b T(+L) Q N1c1
Albānija 3 17 3 9 16 2 24,5 3,5 22 0 0 0
Austrija 12 6 2 26 23 8 12 0 9 1 0,5 0,5
Baltkrievija 3 18 1 49 10 0 1,5 0 9 1,5 1 5
Beļģija 12,5 3,5 4,5 4 59,5 4 5 1 4 1 0,5 0
Bosnija-Hercegovina 2,5 50 0,5 13,5 4 2 6 1 14,5 2,5 0 0
Bulgārija 3 20 1 18 18 1 20 0 16 1 1 0
Horvātija 8 42 1 29 8 1 3,5 0 6 1,5 0 0
Čehija 11 9 4 34 22 5 6 0 6 1 1,5 0,5
Kipra 0 8 0 3 9 9 37 6 20 5 0 0
Dānija 30,5 0,5 5 12,5 44,5 1 3 0 2,5 0 0 1,5
Anglija 14 2,5 4,5 4,5 67 1,5 3,5 0 2 0,5 0,5 0
Igaunija 15 3 0,5 32 8 0 1 0 2,5 3,5 0,5 34
Somija 28 0 1 7,5 3,5 0 0 0 1 0 0,5 58,5
Francija 9,5 3 4 2,5 61 5 7 0 7 1 0 0
Vācija 16 1,5 4,5 16 44,5 5 4,5 0 5,5 1 0,5 1
Grieķija 4 10 1,5 12 12 3,5 25 2 27 3 0 0
Ungārija 8 15 2,5 32,5 17 5 7 0 9,5 1 1 1
Īslande 33 0 0 23 42 0 0 0 0 0 1 1
Īrija 7 2 4 3 79 1 1,5 0 2 0 0 0
Itālija 2,5 3 1 2,5 49 7 18 2 11 4 0 0
Latvija 6 1 1 40 12 0 0,5 0 0,5 0,5 0,5 38
Lietuva 6 6 1 38 5 0 0 0 1 0,5 0,5 42
Maķedonija 10 18 0 13,5 13,5 4 12 0 23 4 0 0
Nīderlande 18,5 1 6 6 53,5 2,5 6 0 4,5 1 0,5 0,5
Norvēģija 36 0 1 28 28 0,5 1 0 1 0,5 0,5 4
Polija 6 9 1 56,5 16,5 2 1 1 3,5 0 0 0
Portugāle 2 1,5 3 1,5 58 6,5 8 3 12,5 2 0,5 0
Rumānija 1,5 17,5 2 22 22 1 24 0 6 2 2 0
Krievija 5 10,5 0 46 6 1 3 0 2,5 1,5 1,5 23
Skotija 9 1 4 8,5 72,5 0,5 2 0 1,5 0,5 0,5 0
Serbija 2 29 4 15 7 1 10 1 24 7 0 0
Slovākija 6 10 1 40 23 1 4 0 11 1 2,5 0,5
Spānija 2 4 1 2 69 3 4 1 6 1 0 0
Zviedrija 42 0 2 23,5 21 0,5 1 0 1 0 0,5 7
Šveice 7 1 3 5 48 10 6 0 9 0,5 0,5 0
Turcija 1 4 0,5 7,5 15 11 21 12,5 11 2 2 4
Ukraina 2 12 1 50 4 4 10 0 8 2 5 2
Velsa 6 0,5 1 2 82 4 1,5 0 2 1 0 0

Ko no tabulas datiem mēs varam spriest par latviešiem?

Latvijā dominē trīs no Eiropā atrodamām haplogrupām, un kopsummā to gēni ir piederīgi 90% no visiem iedzīvotājiem:R1a 40%; • N1c1 38%; • R1b 12%.
Visvairāk (40%) latviešos ir haplogrupa R1a , kas ir izcēlusies Indijā un Irānā un attīstījusies senajā Grieķijā, Maķedonijā, senslāvu un baltu tautās. Bez Latvijas pašreizējā Eiropā haplogrupa R1a vēl ir izplatīta Polijā (57%), Ukrainā (50%), Baltkrievijā (49%), Krievijas rietumos (46%), Slovākijā (40%), Lietuvā (38%), Čehijā (34%), Ungārijā (33%), Horvātijā (29%), Norvēģijā (28%), Austrijā (26%), Zviedrijā (24%), Ziemeļvācijā (23%), Rumānijā (22%). Šo minēto valstu pamatiedzīvotāji ir latviešu vistuvākie radi!
Kartē varat aplūkot haplogrupas R1a pašreizējo izplatību Eirāzijā.
Latvieša gēns | Neogeo.lv Gandrīz līdzvērtīgs haplogrupas R1a īpatsvaram latviešos ir arī haplogrupas N1c1 īpatsvars (38%). Šī haplogrupa visvairāk raksturīga somugru tautām un ārpus Eiropas N haplogrupa nelielā apjomā ir atrodama arī Korejā un Japānā. Vairāk kā pirms 20 000 gadu N haplogrupas izcelsmes vieta bija Āzijas dienvidaustrumi. N haplogrupas mutācija N1c1 caur Sibīriju pirms 10 000 gadiem nonāca Eiropas ziemeļaustrumos. Bez Latvijas pašreizējā Eiropā haplogrupa N1c1 visvairāk ir izplatīta Somijā (59%), Lietuvā (42%), Igaunijā (34%) un Krievijas rietumu apgabalos (23%). Interesanti ir tas, ka latvieši (38%) un lietuvieši (42%) ir lielāki radi somiem nekā igauņi (34%)! Arī ungāriem (tikai 1% N1c1 ) nav gandrīz nekādas ģenētiskas radniecības ar somiem un igauņiem! Būtisks daudzums latviešu gēnos (12%) ir arī haplogrupai R1b . Šī R1b haplogrupa ir visizplatītākā Rietumeiropā – Velsā (82%), Īrijā (79%), Skotijā (72%), Spānijā (69%), Francijā (61%), Beļģijā (60%), Vācijā un Dānijā (45%). R1b haplogrupa ir plaši sastopama ne tikai Rietumeiropas tautām, bet arī daudzviet citur Eirāzijā – baškīriem (50%), osetīniem (40%), turkmēņiem (35%), uiguriem Ķīnā (20%) u.c. No Centrālās Āzijas, ko uzskata par R1b haplogrupas izcelsmes vietu, tautu migrācija šo gēnu nogādāja daudzās zemēs un pat kontinentos. Latvijā šī gēna klātbūtne ir saistīta ar ilgstošo Vācijas un Zviedrijas ietekmi. Arī daudzi sveši karaspēki ir gājuši pāri mūsu zemei (dāņi, franči, poļi u.c.).
Kartē varat aplūkot haplogrupas R1b pašreizējo izplatību Eirāzijā.
Latvieša gēns | Neogeo.lv Gēnu izpēte turpinās, un dažkārt tās rezultāti ir pārsteigumu pilni! Tie uzrāda interesantas kopsakarības, kas dažkārt nesakrīt ar mūsu šodienas stereotipiem un iedomām. Pilnu pētījumu analīzi var atrast http://www.eupedia.com/europe/origins_haplogroups_europe.shtml
VN:F [1.9.22_1171]
Raksta vērtējums: 9.5/10 (152 balsotāji)
Latvieša gēns, 9.5 out of 10 based on 152 ratings
83 comments
 1. N.R.

  Fantastisks raksts! Tiešām interesanti, pamatots un labi noformēts. Liels paldies.

  Interesanti arī, ka Latviešu un it īpaši Lietuviešu valodā vairāki vārdi ir precīzi tādi paši kā to Sanskrita analogs.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Vērtējums: +12 (no 16)
 2. vbyuer

  Eupedia nav autoritatīvs avots. Lielais vairums pētījumu norāda uz lielāku N haplogrupas nēsātāju īpatsvaru ne tikai Latvijā, bet arī pārējās Baltijas valstīs.

  Indo-eiropiešu (R) ienākšana Baltijas jūras austrumu piekrastē nebūt nebija tik masveidīga kā mums varētu likties – vietējie iedzīvotāji netika pakļauti ar skaitlisku pārākumu, bet gan efektīvāku sociālo, ekonomisko organizāciju, kas tika pārņemta un mantota.

  Citiem vārdiem sakot, runājam baltu valodā, taču ģenētiski esam tuvāki somugriem.

  Tāpat arī tekstā minētais “zviedru un vācu piejaukums”, “šo minēto valstu pamatiedzīvotāji ir latviešu vistuvākie radi!” un citi izteikumi ir vien subjektīva lietu interpretācija.

  Savukārt sanskrits ir indo-eiropiešu valoda. Katram nejauši izvēlētam indo-eiropiešu valodu pārim būs liels skaits ļoti līdzīgu vārdu. Tādēļ arī to sauc par vienu valodu saimi, nekā pārsteidzoša tur nav.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Vērtējums: +22 (no 42)
 3. N.R.

  Varbūt tev kā ekspertam tas nav nekas pārsteidzošs, bet parastam cilvēkam tas šķiet ļoti interesanti, ka pasaules viņā galā cilvēki lieto tos pašus vārdus dzenot mājlopus ganībās. Galu galā āzija šķiet tik tālu, un tik atšķirīga no mūsu “dievzemītes”.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Vērtējums: +16 (no 20)
 4. vbyuer

  Tādā gadījumā noteikti iesaku palasīt par Proto-Indoiropiešu kultūru un viņu tālākajām gaitām.

  Tas ir ceļš no salīdzinoši nelielas cilšu kopienas Rietumāzijā līdz būtībā visas pasaules pakāpeniskai iekarošanai.

  Turklāt tas pats sanskrits ir budisma un hinduisma svētā valoda. Budisms + hinduisms = ~2 miljardi cilvēku.

  Un šajā sakarā noteikti jāpiemin tas, ka arī mūsu senču piekoptā baltu senticība pirms [vēstures kopējā kontekstā] nesenās kristiešu invāzijas nebija nekas cits kā “proto-hinduisms”.

  Tādēļ patiesībā ne jau mēs, eiropieši, esam tie normālie savas kultūras turpinātāji. Mēs bijām tie, kas pieņēma semītu ticību un tradīcijas.

  Lai gan, protams, varam sev uzsist uz pleca, jo vēl, šķiet, 17. gadsimtā Latvijas teritorijā baltu senticība atsevišķās vietās vēl bija dzīva un tā vien dažbrīd šķiet, ka mums kristietība prātos tā īsti nemaz nepaspēja iesakņoties. 🙂

  VA:F [1.9.22_1171]
  Vērtējums: +35 (no 45)
 5. Ubuntu

  Izglītības filtri man neļauj saprast visu textā iekļauto, bet vismaz es sapratu ka viss ko zināju par šo temu (nu tur “balti”, “indoeiropieši”, “gēni” utt bla bla bla)nekam neder, un ir nopietni jārevidē(derētu papildus izzināt). Fantastiski – paldies NeoGeo!!!

  VA:F [1.9.22_1171]
  Vērtējums: +1 (no 3)
 6. gv

  Somugrisma ideja nāca no vācu un krievu skolas. Vāciešiem tā aplecināja, ka ar utainajiem austrumiem tiem nav nekāda radniecība, bet vācieši ir īstenie Eiropas pirmiedzīvotāji. Krieviem tā apliecināja, ka vāciešiem te nav nekāda nozīme vēsturē. Bet visi nekrievi tiešām ir kaut kādi čurkas. Somugru vienotība tika zinātniski safabricēta. Kaut arī ungāru un somu valodas ir visai nosacīti radnieciskas (vārdu krājums tuvu 100% nav kopīgs), redzam, ka arī ģenētiskā radniecība ir minimāla. Angļu skola uizvirza pieņe’mumu, ka somugri ir radušies uz baltu bāzes bronzas laikmetā (tik daudz ir atļāvušies arī mūsu gudrie -rādīt, ka bronzas laikmetā, tātad nesen, balti apdzīvoja Dienvidsomiju). Ģenētika nepārprotami rāda to, ko daži Latvijā pauž jau sen.Balti un to kultūra nav piederīga kareivīgajiem migrantiem- indoeiropiešiem. Tie ir piederīgi Senajai Eiropai un tās attīstības laiks bija pirms 5-30 tūkstošiem gadu. Pirms 5000 gadu saistībā ar jaunām militārām tehnoloģijām un agresīvām ideoloģijām Eiropā sākās lielās migrācijas. Valodu un gēnu karte spēcīgi izmainījās nākošajās tūkstošgadēs. Baltija un Dienvidsomija palika kā liecības no Senās Eiropas. Baltija arī kulturāli. Migrācijas atnesa uz Eiropu mongoļus (huņņus u.c.). Tie atnesa līdzi to mazumiņu mongoļu gēnu, kurš ir daudziem eiropiešiem kā pipars pie saldā ēdiena. Pašos Eiropas ziemeļos dzīvoja sāmi. Arī tiem ir mongoļu gēns un tie migrēja no austrumiem gar Ziemeļu ledus okeāna krastiem. Ar tā saucamajiem somugriem tiem ir visai mazs kopsakars. Senatnē sāmi tāpat kā čukči ir bijuši visai agresīvi.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Vērtējums: +9 (no 21)
 7. gv

  Vēsturei vispār ir raksturīgi tikt mitoloģizētai. Līdz 19.gs. Latvijas iekarotāji izdomāja vēsturi un lika to mācīties. Viltota tika visa Visuma vēsture. Iekarotāji sāka ar to, ka pasaule esot radīta pirms 5000 gadiem. Pietrūka tikai, ka to ir radījis kāds bīskaps. Tāda pieeja bija ļoti būtiska. Reizē ar to atkrita jautājums, kas uz zemes bija pirms 5000 gadiem. Zeme taču vēl nebija! Apstrīdēt to nozīmēja degt uz sārta. Bet viss rāda, ka nozīmīgākais kultūrā tika radīts tieši pirms 5000 gadiem. Arī zinātne te mēģināja ievest savas korekcijas. Tā samierinājās ar domu, ka ģeoloģija atrod Zemi senāka. Bet uz cilvēkiem attiecināja mežoņu teoriju. Tie sēdēja ap ugunskuru un ar krama gabaliem kasīja nost taukus no ādām. Apgaismības laikmets deva citus kritērijus vēstures avotu analīzei. Krievijā nebija apgaismības laikmeta, tāpēc tur viltotie vēstures “dokumenti” joprojām ir cieņā. Latvijā tika pierādits, ka visas hronikas ir viltotas un patiesie avoti slēpti vai iznīcināti. Tas izraisīja zinātnieku divkauju, kura sākās 18.gs. un turpinās joprojām. Latvieši analizē vēstures liecības un cenšas restaurēt patiesību. Iekarotāji mēģina radīt viltotās vēstures vietā jaunu- arī viltotu. Kura pierādītu to pašu, ko bija jāpierāda vecajai. Ka mēs esam nekulturāli un beztiesīgi, ka mūs vajag atbrīvot un apgaismot.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Vērtējums: +24 (no 34)
 8. F

  Shis tabulas daudzviet atskiras, kkur nesen lasiju ka tiesi Latviesiem ir vismazaak somugru asinis baltijas regiona(n1 vai n3).

  Vel viena lieta ko esmu pamanijis ir tas ka mazpilsetaas un laukos cilveki ir parasti daudz isaki, apalaki, apalakam un isakam galvam neka lielajas pilsetas.(kas ari ir saistits ar tiem pasiem somugru gerniem.

  Lai nu kaa, spriezot

  VA:F [1.9.22_1171]
  Vērtējums: -1 (no 3)
 9. Normunds

  “vbyuer komentē:

  28.10.2010 pulkst. 22:09(#)

  Eupedia nav autoritatīvs avots. Lielais vairums pētījumu norāda uz lielāku N haplogrupas nēsātāju īpatsvaru ne tikai Latvijā, bet arī pārējās Baltijas valstīs.”
  =========’
  Gribētu iepazīties ar šiem pētījumiem. Un vēl jau neaizmirsīsim, ka mums ir ne tikai tēvi, bet arī mātes 😉
  Un nevar šīs sodienas proporcijas attiecināt uz kaut kādu mistisku ienākšanu tieši tadas pašās proporcijās. procesi nebija tik vienkārši. R1a un R1b kopā jau ir ļoti daudz, neaizmirsīsim arī I. Tādēļ nevajag pārspīlēt N 😉

  VA:F [1.9.22_1171]
  Vērtējums: 0 (no 4)
 10. Gorgons

  Raksts ir lielisks!
  Nu beidzot sapratu, no kā cēlies tas rupjais krievu vārds.
  Izrādās: XY – vīrieši

  VA:F [1.9.22_1171]
  Vērtējums: +7 (no 13)
 11. kumintrekogilfenhukmingoks

  Bet ko tas mūsu nabaga valstij var dot?
  Itin neko! Ja nu tikai ticību, ka jābaro stulbā pārliciba, ka esam spējīgi uzturēt savu valsti.
  Labāk parēķiniet kā, ar ko un kad tiksim pie pārticības.
  Nekad! Lai dzīvo jaunā banānu republika Latvija ar izciliem gēniem!

  VA:F [1.9.22_1171]
  Vērtējums: -34 (no 36)
 12. Thomas

  Un beigās tā ar nav skaidrības no kurienes latvietis ir cēlies, jo ir tāds gēnu kokteilis kas laikam nekad netiks iztīrīts, bet kapēc nav piemināta jaunā pasaule amērika, cik tur ir N1c1?
  Ja pareizi saprats var tad šitas ir vispareizākais latviešu gēna veids.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Vērtējums: -1 (no 7)
 13. 25nn

  Thomas, Amerikā N nav sastopams (tāpat kā vēl starp 90% etnisko grupu), tas ir ļoti ‘ekskluzīvs’ gēns, kurš vispār kaut kādos ciparos, nerunājot par nozīmīgiem, ir saprotams ļoti nelielam daudzumam tautu, turklāt vizuāli tās ir pavisam atšķirīgas – ap Baltijas jūru dzīvojošie (latvieši, igauņi, leiši, somi), Krievijas vidienes iedzīvotāji (tatāri, udmurti, komieši), izteikti mongoloīdās Krievijas austrumu tautas (jakuti, ņenci). Tas ir tas, ko daži ir nodēvējuši par ‘somugru marķieri’, protorasi, Urālu rasi, 4. rasi, internetā var par šo lietu gan daudz prātīga, gan daudz muļķību sameklēt 🙂

  Un par to, no kurienes latvietis cēlies – nu, skaidrs, ka pie Baltijas jūras! Ģenētika lieliski parāda, ka latvietis (vismaz tik tālu, cik tas attiecas uz “pirmtēviem”) ir metiss, jo to pamatā veido 2 atšķirīgas Y-DNA grupas ar divām pa visām dažādām izcelsmes vietām – tad, kad tās satikās un sajaucās, arī latvietis izveidojās.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Vērtējums: +15 (no 17)
 14. mario

  “Katrā valstī ņemto paraugu skaits nav mazāks par 100.”Uzskatu,ka no tik maza paraugu skaita nevar kaut ko nopietnu secināt.Pasaciņa,kura tiek nosaukta par pētījumu.Iznāk maldināšana.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Vērtējums: +17 (no 23)
 15. grr - pasen, bet tomēr

  “R1a – Plaši izplatīta haplogrupa Eiropā, īpaši slāvu tautās. Ienākusi Eiropas teritorijā no Indijas un Irānas vairāk kā 5 000 gadu atpakaļ.”

  Varbūt tomēr no Centrālāzijas? – Kazahijas, jo ap to laiku, kad indo-eiropieši ienāca Eiropā, viņi arī ienāca Indijā un Irānā, ne otrādi… Indijā un Irānā dzīvoja pavisam citi cilvēki un pigmentācijas zudums ādai, gaiša matu krāsa, zilas acu zīlītes(tikai eiropiešu izcelsmei raksturīgs, kas saglabājies bērniem – nekur citur pasaulē tāda nav – afrikāņu bērni dzimst ar melni brūnām acīm, pirms indoeiropiešu indiešiem un irāņiem arī tas pats) Vismaz wiki(pieņemu, ka tas ir R1a bildes izcelsmes avots – nu pārāk līdzīgs SVG…) blakus R1a izplatībai norādīta Kurgānu hipotēze…

  Ļoti nepatīk somugru, kā kaut kādas Eiropas pirmtautas izplatības hipotēze. Tak paņemiet un papētiet kā Eiropa izskatījās pirms ~10000 gadiem pēdējā leduslaikmetā. Somugru mūsdienu teritorijas pārsvarā bija leduslauki – leduslauka malā mazliet uz dienvidiem no Latvijas dzīvoja eiropeīdi – visticamāk R1b vai kaut kas, kas tagad jau vairs nav.

  Kāpēc somugri, kuru teritorijā ir plaši izplatīti seni baltu hidronīmi un šo hidronīmu teritorijās dzīvojošie Volgas un Somijas somu etnogrāfiskie motīvi ir baltiski? Tas pats par ģenētiskumu – ir arī publikācijas, kur salīdzinot Volgas somi ir daudz tuvāki mūsdienu latviešiem, nekā Somijas somiem.

  Varētu mēģināt nopublicēt somu ienākšanu Latvijā… ingru ienākšana votu teritorijās ir dokumentēta ar ~1000 gadu senkrievu hronikās. Paši voti ir pat senāk ienākuši tagadējās Pēterburgas apkaimē, nekā igauņi Igaunijā, jo igauņiem un somiem ir minimālas valodu atšķirības, ja jau spēj saprasties.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Vērtējums: +5 (no 13)
 16. grr - pasen, bet tomēr

  vbyuer:
  “Indo-eiropiešu (R) ienākšana Baltijas jūras austrumu piekrastē nebūt nebija tik masveidīga kā mums varētu likties”

  Jā. BET, baltu kultūra arī vēlajos laikos izplatījās ar kolonistu palīdzību(līdzīgi kā grieķi dibināja polisas) – un ļoti noturīgu kolonizācijas plānu, kolonizēšanā veidojot ģeometriski saistītas apmetnes – acīmredzot bija kaut kāds sākotnējs vienkārš un loģisks plāns lai neceltu apmetnes pārāk tuvu viens otram un netraucētu, bet dzīvotu ar pēc iespējas plašāku telpu ar resursiem, kas pietiktu bērniem un mazbērniem(tas gan netraucēja to vietā nākt jauniem kolonistiem vēlāk, kas iepriekš veidotās apmetņu ģeometriskās struktūras neņēma vērā). Tad ir jautājums vai latgaļu ienākšana Latvijā augšzemnieku(sēļi – tas pats, ja tulko no līvu valodas) zemēs Daugavas labajā krastā bija vai nebija masveidīga? 🙂 Sēļi tomēr līdz mūsdienām ir atstājuši pamainītu latgaļu mantojumu līdz pat pašai Igaunijas robežai. Tas pats par galindu kolonistiem uz austrumiem no Lietuvas, kas saglabājās, kā goļedi. Un tie ir tikai neseni piemēri, bet par to masveida ienākšanu… liekas, ka Gimbutiene centusies aizpildīt pelēkos plankumus reliģijā, jo indo-eiropieši savā izcelsmē ir patriarhāla lopkopju kultūra, kas klejoja pa stepēm(un apbrīnojamā kārtā bija attīstījusi augstu zemkopības kultūru, kas liek atrasties uz vietas), bet nonākot Eiropā indo-eiropieši ir ar diezgan būtisku matriarhāta ietekmi(Laima, mātes utt)… Ja kādam interesē kāds bija matriarhāts, var painteresēties par seno Itāliju, kur sievietes dzīvoja torņos un vīrieši acīmredzami bija ar mazu ietekmi.

  Par sanskrita valodu…vienīgais, kas no šī fakta ir interesants, ka baltu valodas ir tik maz mainījušās, ka ir tuvas(tikai nevajag pārspīlēt un pataisīt par kaut kādu mītisku faktu – kaut kas ir līdzīgs – pāris vārdi, tas arī viss) 2000 gadus senai pierakstītai sanskrista valodai, kas pie tam ir ar diezgan lielu DRAVĪDU valodu substrātru un gramatikas izmaiņām. Dēļ Dravīdu valodu ietekmes, sanskrita valodu nevar uzskatīt par kaut kādu indo-eiropiešu valodas etalonu… Ja kāds ir tāds indo-eiropiešfīls, tad baltu valodas ir vienīgais tuvākais indo-eiropiešu pirmssākums, kas vien var būt. Abas valodas, jo arī lietuviešu valoda ir būtiski ietekmējusies no poļiem.

  P.S. Mūsdienās, senākie Eiropā ir baski, bet ne Baltijā…

  VA:F [1.9.22_1171]
  Vērtējums: +4 (no 10)
 17. grr - pasen, bet tomēr

  Un vēl, atgriežoties pie raksta – pašķidri. To pašu var izlasīt wiki. Kur ir tāds pētījums par Latviešu etnoģenētisko mantojumu no senajiem trāķiešiem(viņi apdzīvoja Grieķijas ziemeļus, Rumāniju – ieskaitot Transilvāniju) – mums it kā esot no viņiem zobu struktūra ar vampīrveida ilkņiem – ne visiem, bet centrālās Lietuvas un Latvijas daļas iedzīvotājiem. Kas to zin – kad indo-eiropieši kolonizēja Latviju, tajā pašā laikā viņi to darīja arī Grieķijā, un kaut kas(gan jau ka pamatīgi sajaucies) ieceļoja arī šeit.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Vērtējums: 0 (no 2)
 18. Anonymous

  Es tomēr domāju , ka ne no kādas Indijas nekas necēlās un nenāca , bet uz turieni gāja. Un viņi visu pieņēma… un tā vēl tagad visi sadzīvo daudzmaz draudzīgi… Tutr ja mazliet pamskatās uz vēsturi tā sanāk. Un neaizmirstiet , ka sanskrits, kā valoda ir abstrakta vienība, svētā valoda kurā nekāda tauta nerunā, bet tā ir augstākā līmeņa zināšanas. neviens to dievzemīti sanskritā neapmīļo.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Vērtējums: +2 (no 6)
 19. ivars

  Nerzinu,kā somugri ir ieķīlēti starp baltiem?Murgs.Somugri baltijā varēja iekļūt tikai pēc huņņu izklīšanas,arī Ungārijā.Viņi izgāja caur baltu integrāciju un tādi ir.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Vērtējums: -3 (no 7)
 20. Piever muti

  R1a ir izplatīta visā austrumu eiropas vidienē un vairāk, neatkarigi no slāviem. Raksturīga tadzikiem, kirgīziem, u.c. Precizāk slāviem raksturīga ir R1a1, kas arīdzan baltiem ir viena no dominējošām. Dažiem slāviem tā vispār nav raksturīga.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Vērtējums: 0 (no 0)
 21. viess

  Tabula, skiet, ir kluda diez vai Francija G2a ir 51% jo vairak tapec, ka tur R1b ir 61%, kas izklausas daudz ticamak 😉

  VA:F [1.9.22_1171]
  Vērtējums: 0 (no 0)
 22. viess

  Vispar skaitlji taja tabula nav ticami – saliku xcel tabula – reti kurai valstij ir 100% kam ir mazak, varetu domat, ka ir kadas tik sikas grupu vienibas, kas nav uzskaititas, bet krievijai piem. ir 118% 🙂 albanija un danija ir mazliet pieticigakas ar 101% :/

  VA:F [1.9.22_1171]
  Vērtējums: +2 (no 2)
 23. Bezdievis

  Izskaidrojiet man vienu lietu. Cik Haplogrupas var būt vienam vīrietim? Vai katram vīrietim ir viena Haplogrupa (R1a vai N, vai I, vai …) vai arī mikslis no daudzām (gan R1a, gan N, gan I, gan …)?

  VA:F [1.9.22_1171]
  Vērtējums: +1 (no 1)
 24. Bezdievis

  to: ivars
  Par Ungāriem viena interesanta teorija, ka tie ir dienvidu somugri. Proti – iebrucēji nebija mongoļi, bet gan nedaudz aziātiskie somugri. Un vēl viena lieta, ir jau sen apliecinājies, ka valoda iet atsevišķu ceļu no asinīm. Piemēram, turki ir radnieciskāki grieķiem, armēņiem. Bet valoda ir radnieciska Kazahiem. Tāpat mistērija ar igauņiem un latviešiem. Ģenētiski tik līdzīgi, bet valoda absolūti cita.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Vērtējums: +3 (no 3)
 25. Bezdievis

  Un par R1a. Vai nav iespējams, ka Balti ir nevis N1c1 sajaukušies ar R1a (kas raksturīgs slāviem), bet gan drīzāk R1a, kuru daļa sajaucās ar N (radot latviešus, lietuviešus, prūšus) un otra daļa R1a, kuri ietekmējās no Irāņu valodas (Sarmatiem) (“bog” un “raj” esot vienāds gan Irāņiem, gan slāviem) un no Baltiem pārveidojās par Slāviem?

  VA:F [1.9.22_1171]
  Vērtējums: 0 (no 4)
 26. Pumpa

  Lūdzu ņemiet vērā, ka valoda un etnoģenēze ir divas atšķirīgas lietas. Tāpēc arī lietuvieši, latvieši un igauņi runā atšķirīgās valodās. Acīm redzot šinī gadījumā baltu valoda ir izrādījusies noturīgāka un nodota pietiekoši somugriskam kontingentam. Kā redzams, pēc etnoģenēzes mēs no igauņiem īpaši neatšķiramies. Savukārt ungāru gadījumā noturīgāka ir izrādījusies somugru valoda, kaut arī ģenētiski no somugriem tur nav gandrīz nekā. Lielākas pēdas tur ir atstājuši huņņi, avāri un slāvi.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Vērtējums: +3 (no 3)
 27. ivars

  Gēnu gruppas varbūt pareizas bet vēsturisko9 procesu konteksts ir vai nu melīgs,vai tumsonīgs.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Vērtējums: +1 (no 1)
 28. ivars

  Jūsu nezināšana tautu rašanās procesos ir šokējoša.Ja nespējat citādi,papētiet vismaz valodu rašanās ceļus.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Vērtējums: 0 (no 2)
 29. ivars

  Ir Ģermānija,ne vācija.Ķelti ir romiešu palama viduseiropas tautām.Pēc pēdējā ledus laikmeta eirāziju apdzīvoja vienveidīgie,baltie cilvēki,balti.Groziet kā gribiet.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Vērtējums: 0 (no 6)
 30. Slaists99

  Ja gribat precīzi noteikt,kas mums gēnos tad pareizi būtu noņemt analīzes visiem Latviešiem!

  Un ja godīgi kam vispār tie gēnu reultati vajadzīgi, mēs visi tāpat esam cēlušies no vienas tautas-cilvēkiem.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Vērtējums: -1 (no 9)
 31. Māris

  Runājot par mazliet citu tematu – “Islande vai Islande!
  2011. gada 15. jūnija sēdē Latviešu valodas ekspertu komisija secināja: kaut gan no lingvistiskā viedokļa pareizāka būtu šīs valsts nosaukuma forma ar garo ī, tomēr, ievērojot tradīcijas citvalodu ģeogrāfisko nosaukumu atveidē, par pilnīgi atbilstošu latviešu valodas normām uzskatāma arī forma Islande. Tāpēc patlaban spēkā ir abas formas: Islande un Īslande.

  Savukārt es principiāli uzskatu, ka pareizi ir tā kā mēs esam visu laiku lietojuši Islande. Un lai tā Latviešu valodas ekspertu komisijas Vietvārdu apakškomisija iet pupās!
  Viņu pamatojums I maiņai uz Ī bija šāds – “Īslandes Republika (ar garu patskani – ī) precīzāk atbilst nosaukuma izrunai un rakstībai oriģinālvalodā.”
  Tad jau mums būtu jāmaina visi valstu un citi vietvārdi. Beļģiju uz Belžika, Vāciju uz Doičlandi, Spāniju uz Espaņju!!!
  Punkts.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Vērtējums: +16 (no 20)
 32. akab.eu

  в языке фарси, который используется в Иране есть много русских слов, хотя эта цивилизация как бы очень древняя, странно что обычные слова (не модерновые) есть в том языке.
  Вместе с тем в Латвии встречаются странности, что некоторые люди почему-то стремятся привязать себя каким-либо образом к западноевропейской цивилизации.
  В этом видно только слабость этих людей, отказываясь от своих предков и примазываясь к тем, кто пока ещё на верху.
  Будь самим собой и отстаивай интересы своего народа и страны, а не бегай каждый раз за выигравшим. Так ты всегда будешь только проигравшим.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Vērtējums: -13 (no 23)
 33. Igo

  akab.eu komentē:
  До появления в коментариях предидущего на русском языке всё обсуждалось без взаимных оскорблений типа “отказываясь от своих предков и примазываясь …”.Но я не обижаюсь, разве можно обижаться на человека, который пишет “в языке фарси, который используется в Иране есть много русских слов”. Когда о сходстве слов в разных языках пишет грамотный человек, он говорит, что в болле молодом языке есть слова от более старого, но что можно ожидать от дурака, от которого так и прёт великорусский шовинизм. Будь добр- освободи эфир от своего присутствия, тебя сюда не звали. Если хочешь участвовать, веди себя прилично. Я знаю, что некоторые из вас считают, что человек произошел от человекообразной обезьяны Гавриллы, но не все разделяют ваше мнение.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Vērtējums: +13 (no 23)
 34. Vaterland

  Varbūt jau virsrakstā ir vērts ieviest korekciju- Baltu tautu gēns, nevis Latvieša gēns.

  Latvieši paši par sevi ir pāris cilšu krustojuma rezultāts ar samērā īsu vēsturi- sākot ar viduslaikiem. Tas viss pateicoties ārējam spēkam – Sakšiem, katoļu baznīcai un to zemju pārvaldes struktūrai.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Vērtējums: +1 (no 7)
 35. ML

  Izpētot haplogrupu tabulu Latvijas iedzīvotājiem ir ļoti līdzīgi gēni kā Krievijas iedzīvotājiem.
  V čom probļema?

  VA:F [1.9.22_1171]
  Vērtējums: +3 (no 9)
 36. Volands

  Varbūt nevajag aizmirst par ķemmes-bedrīšu keramikas kultūras sāmu ciltīm, kas apdzīvoja Kurzemi un Vidzemi un vēlāk izveidojās par līvu (lībiešu) tautu. Viņi ir somugru haplogrupas N1c1 avots latviešu genofondā.

  Vēl nezkāpēc latviešiem nepatīk, ka gan baltu, gan slāvu senči ir nākuši no Austrumukrainas, līdzi nesot auklu keramikas kultūru un haplogrupu R1a. Iespējams, ka baltu valodas atšķēlās no seno slāvu valodu grupas nonākot saskarē ar Baltijas jūras dienvidaustrumu piekrastē dzīvojušajiem sāmiem.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Vērtējums: -1 (no 11)
 37. Galdi

  Labs raksts!! Nesen dzirdēju, ka kaut kādi zinātnieki atklājuši ir ka Krievi nāk no Somurgiem, tas arī šeit atspoguļojās.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Vērtējums: +6 (no 6)
 38. akab.eu

  Ugo
  уж чего чего а шовинизма ни русского ни какого другого у меня и близко нет. Однако в отличии от тебя у меня нет комплекса неполноценности который из тебя прёт. Наверное тебя сильно обижали в школе. Человек имеющий слабый дух обычно агрессивный, но из далека, чтобы скрыть свою слабость и яркий пример о том, что говорилось выше.

  У тебя комплекс маленького человека стоящего под дверью, который топчется и приседает в ожидании когда ему свистнут, чтобы войти для выполнения уборки.

  А после того как уборка будет закончена ты будешь гордиться что мыл пол в таком важном кабинете 🙂

  Пока ты живёшь своими комплексами, ты будешь искать себе подобных. Будешь продолжать жить ограниченной и приниженной жизнью.

  Но никто не виноват в том что у тебя слабый дух.

  Национальности или языки тут не причём. Среди всех народов есть те, кто в детстве позволял себя обижать, а в качестве мести втихоря рассказывал учителю о проделках одноклассников и мечтал стать учителем только для того, чтобы получить возможность ставить двойки тем, кто хорошо учиться, вызывать родителей тех, кто проявляет смелость и защищает слабых. Вобщем гадить всем, кто оказался лучше и сильнее тебя.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Vērtējums: -17 (no 19)
 39. Igo

  akab.eu komentē:
  О твоей неспособности определить с кем ты имееш дело говорит нарисованный тобой мой портрет. Всё с точностью наоборот. Начиная с 5-го класса и до окончания школы я был лидером школы, сначала как председатель пионерской дружины, потом комсомольской организации. Одновременно я был чемпионом по бегу на 100 метров и.т.д. Членом Cоюза кинолюбителей Латвии я стал в 17 лет, за 1 место в конкурсе кинолюбителей-школьников. И так в течении всей моей жизни. Имею 3 высших образования (докторская степень по философии).По повод обижали- когда я учился в 8 классе меня однажды ударил один придурок из 11 го. То что он в этой ситуации остался цел произошло из-за вмешательства директора школы, который оказался рядом. Его наказали, так как он был виноват и директору и в голову не могло прийти, что такой образцовый мальчик как я будет драться.После этого инцидента я в течении 2 месяцев преследовал этого длинного придурка по всей школе и регулярно бил в присутствии его однокласников до тех пор пока он не извинился. После этого в моей жизни больше попыток меня обидить не было.
  Почему я всё это написал? Да меня просто забавляет твоя злоба и тупость,неспособность понять другого и попытки оскорбить человека исходя из твоих желаний а не из понимания реальной действительности.
  Если ты живёш в Латвии- научись не плевать в колодец из которого сам пьёш, а если хочеш это продолжать, то лучше вали от сюда в свою Рашу. Для России ты не годишся, я там прожил более 8 лет и могу тебя заверить- такие говноеды как ты там тоже не нужны. Извини за возможные ошибки-русский один из 4 языков, которыми я владею, но редко пользуюсь.
  С нетерпением жду дальнейших откровений.
  P.S. Мой Ник Igo а не Ugo.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Vērtējums: +3 (no 11)
 40. Roberts

  Igo, kādēļ jūs vispār runājat ar akab.eu krieviski?! Atkal liecam muguriņu krievu priekšā?

  Un vienas valodas forumā runāt citā valodā vispār ir nepieklājīgi. Ja cilvēks ir tik nepieklājīgs, ka ienāk vidē, kur runā vienā valodā, un sāk runāt kādā citā, tad tāds ir jāignorē, vienalga vai viņs te krieviski, angliski vai igauniski raksta. Ja viņš vēlās diskutēt, viņam šeit ir jārunā latviski.

  Vai jūs, Igo, arī ārzemju forumos citās valodās ieejat un sākat rakstīt latviski vai tomēr lietojat foruma valodu?

  VA:F [1.9.22_1171]
  Vērtējums: +22 (no 24)
 41. hmm

  lasot komentārus, gribu pateikt, ka irāņi īstenībā ir gaišiem matiem un zilām acīm un ļoti radniecīgi ar vāciešiem, to viņi paši raksta. Un tagad domāju, laikam latvietes zemapziņā kaut ko jūt kopīgu ar Indijas un Pakistānas puišiem, tāpēc tā arī precas. Cik esmu pati kontaktējusies, tad tā arī ir. Un par gēnu tīrību nevar būt i runa, jo precoties tikai ar savas tautas pārstāvjiem, sāk attīstīties iedzimtas slimības tautai vai kroplums, kā to var manīt Holandē un Dānijā.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Vērtējums: 0 (no 6)
Leave a Reply

Your email address will not be published.