Pasaules valstis ar vismazāko iedzīvotāju skaitu

Šoreiz NeoGeo.lv iepazīstinās jūs ar pasaules valstīm, kurās ir vismazākais iedzīvotāju skaits (ANO 2013. gada 1. jūlija dati).

Latvijas lielākās pilsētas

Neogeo.lv aicina iepazīties ar 20 lielāko Latvijas pilsētu iedzīvotāju skaita izmaiņām.

Vīrieša seja

Faktu apkopojums par pasaules stipro dzimumu.

Infografika: Nacionālais attīstības plāns

Nacionālais attīstības plāns (NAP) ietver 98 konkrētus uzdevumus, un to izpilde ļaus sasniegt valsts ekonomisko izrāvienu, īstenojot trīs izvirzītās prioritātes – valsts tautsaimniecības izaugsme, sabiedrības drošumspēja un izaugsmi atbalstošas teritorijas.

Griba izdzīvot un nepazust

Kā čečenu tauta, kura pēdējos nepilnos 100 gados bijusi pakļauta iznīcināšanai, deportācijai un daudziem nežēlīgiem kariem, ir spējusi skaitliski pieaugt vairāk nekā 4 reizes?

Cilvēka auguma garums un akcelerācija

Kuras pasaules tautas var lepoties ar lielākiem augumu garumiem? Kur pasaulē mīt mazāko augumu garumu tautas? Kā laiku posmos ir mainījušies tautu vidējie augumu garumi?

Sievietes seja

Faktu apkopojums par pasaules daiļo dzimumu.