Informācija pasaules gala gaidītājiem

Kas draud Zemei 2012. gadā un arī turpmākajos gados? Vai pasaules gals ir reāls?

Neticamie notikumi ar planētu Zeme

Tas ir interesanti
Kas notiks, ja Zemes rotācija pilnībā apstāsies? Tas ir neticams un ne tik drīzs notikums. Modelējot Zemes orbitālos un fiziskos parametrus, ir izveidota pasaules karte šādam notikumam.

Nogrimušie kuģi

NeoGeo piedāvā jums iespēju iepazīties ar Latvijas piekrastē nogrimušiem kuģu vrakiem, kas ir saskatāmi satelītattēlos.

Zemestrīces Latvijā

Mēs bieži runājam, ka Latvija ir no zemestrīcēm pasargāta zeme. Dzīvojam mierīgi – zeme bieži un pamatīgi „nedreb”, mājas no satricinājumiem nebrūk un nav arī cilvēku upuru. Vai tas patiesi ir tā, ka esam drošībā?

Liela meteorīta kritiens jūrā. II daļa

Lai lasītāji labāk izprastu un uzskatamāk varētu iztēloties liela izmēra meteorīta kritiena sekas jūrā, NeoGeo piedāvā iepazīties ar aprakstu iedomātam scenārijam, ja šāds meteorīta kritiens notiktu jūrā Latvijas piekrastē.

Liela meteorīta kritiens jūrā. I daļa

71% planētas Zeme virsmas klāj ūdens – lielākā daļa ir okeāni un jūras. Šī iemesla dēļ meteorīta nokrišanas ūdenī varbūtība ir aptuveni 2,5 reizes lielāka nekā uz sauszemes.

Radiācijas drošība Latvijā. II daļa

NeoGeo piedāvā lasītājiem radioaktīvā piesārņojuma draudu kalendāru, kurā var redzēt katras atomelektrostacijas (līdz 1000 km no Latvijas robežas) iespējamā radioaktīvā piesārņojuma nonākšanas laiku līdz Latvijai.