Blog Archives

Latvijas reģioni kā dažādas valstis

Kādas ir atšķirības Latvijas statistiskajos reģionos, ja vērtējam iekšzemes kopproduktu (IKP) uz vienu iedzīvotāju?

Infografika: Nacionālais attīstības plāns

Nacionālais attīstības plāns (NAP) ietver 98 konkrētus uzdevumus, un to izpilde ļaus sasniegt valsts ekonomisko izrāvienu, īstenojot trīs izvirzītās prioritātes – valsts tautsaimniecības izaugsme, sabiedrības drošumspēja un izaugsmi atbalstošas teritorijas.

Infografika: Valsts pārvaldes reformas (2008.-2012. gads)

Valsts kanceleja ir sagatavojusi unikālu infografiku par paveikto un reformām valsts pārvaldē no 2008. līdz 2012.gadam.

Latvijas eksports. Pozitīvais skatījums

Lai kliedētu pesimismu un dotu pretsparu čīkstulīgai ņaudēšanai, NeoGeo.lv vēlas sniegt savu skatījumu uz vienu no Latvijas ekonomikas uzplaukuma dzinējspēkiem – eksportu.

Valodas jautājums Rīgā

Pēc valodas referenduma varam noskaidrot: kurās Rīgas vietās ir lielākie divvalodības piekritēji, kuras ir Rīgas latviskākās teritorijas.

Nepilsoņi kartē

Latvijā ir ievērojams Latvijas nepilsoņu daudzums, par ko Latvijai tiek pārmests gan atsevišķās starptautiskās organizācijas, gan it īpaši no Krievijas puses. Kur Latvijā ir lielākā nepilsoņu koncentrācija?

Tautas nobalsošanas rezultātu karte

2012. gada 18. februārī notika tautas nobalsošana par likumprojektu „Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē”. NeoGeo.lv piedāvā referenduma rezultātu karti.