Arhīvs - July, 2015

Zemes mākslīgo pavadoņu kartes


NeoGeo.lv piedāvā iepazīties ar Zemes mākslīgo pavadoņu izvietojuma karti.


Kartes no cilvēkiem


Kartes var izvietot, kur vien iegribas un veidot no kā vien vēlas…. Arī no cilvēkiem!


Iedzīvotāju skaita izmaiņas Eiropā


Kopš tūkstošgades mijas Eiropa ir piedzīvojusi diezgan intensīvas demogrāfiskās pārmaiņas.


Aptaujas rezultāti par māņticību


Noslēgusies aptauja, kurā centāmies noskaidrot, vai NeoGeo.lv lasītāji ir māņticīgi. Savu viedokli izteica 74 NeoGeo.lv portāla apmeklētāji.