Latvieša gēns

28.10.2010 |  kategorija Tas ir interesanti  |  83 komentāri draugiem.lv

Viss cilvēka organisms sastāv no šūnām, un katrā cilvēka šūnā ir kodols, kurā atrodas 46 hromosomas. 44 no šīm hromosomām nav atkarīgas no dzimuma, bet 2 – X hromosoma un Y hromosoma nosaka dzimumu (XY – vīrieši un XX – sievietes). Hromosomas kopā satur ap 3 miljardus DNS (dezoksiribonukleīnskābe) molekulu, kas kopumā ietver ap 20 000 – 25 000 cilvēka gēnu. Tas arī ir cilvēka genoms.

Cilvēka DNS Y hromosomu, kura ir tikai vīriešiem, var sadalīt ģenealoģiskās grupās, kuru izpētes rezultātā var noteikt kopīgos priekštečus (ciltstēvus). To sauc par haplogrupu.

Haplogrupa ir tādu gēnu bloks, kas tiek nodots no paaudzes paaudzē. Izmaiņas haplogrupā rodas tikai nejaušu un ilgstošu mutāciju rezultātā. Tieši šādu mutāciju iespaidā daudzu tūkstošu gadu laikā ir izveidojušās dažādas Y hromosomas haplogrupas, kas liecina par to nēsātāju radniecību un izcelšanos.

Ģenētikas zinātnieki ir strādājuši ar šo haplogrupu izpēti un klasifikāciju. Veikti daudzi pasaules tautu ģenētiskie pētījumi un analīzes. Plaši pētījumi ir veikti Eiropā un tai skaitā arī Latvijā. Un tagad ar diezgan lielu ticamības pakāpi var noskaidrot, kuras šodienas tautas ir ģenētiski radniecīgas, kur ir viņu izcelsme un kādi ir kopīgie sentēvi.

Kas ir latvieši?

Kuras mums ir ģenētiski tuvākās tautas?

No kurienes nāk mūsu senči?

NeoGeo piedāvā jums iepazīties ar pētījumu, kas veikts 21. gadsimta sākumā un kurā tika noskaidrotas Eiropas tautu haplogrupas. Katrā valstī tika ņemti ģenētiskie paraugi pamatiedzīvotājiem, kas vismaz 4 paaudzēs jau dzīvo šajā zemē. Katrā valstī ņemto paraugu skaits nav mazāks par 100. Atsevišķās valstīs ģenētisko paraugu skaits bija apjomīgāks (no 500 – 2 000 gēnu paraugi). Protams, jo lielāks ir gēnu paraugu skaits, jo pilnīgāku ainu sniedz izpētes rezultāti.

Pašreizējās Eiropas tautas un to sensenos senčus, kas jau no 80 000 gadu tālās senvēstures no Āzijas un Āfrikas ienāca Eiropas teritorijā, var iedalīt 12 haplogrupās. Savukārt šīs 12 haplogrupas var iedalīt 3 lielākās grupās.

Mezolīta (vidējā akmens laikmeta) eiropieši:
I1 – Vecākā Eiropas haplogrupa, kura ir atrodama 10 – 45 % no visiem eiropiešiem. Izcelsme pirms 35 000 gadiem Vidējos austrumos. Pašreiz visvairāk izplatīta Skandināvijā un Ziemeļvācijā.

I2a – Radās pirms 17 000 gadiem Eiropas dienvidaustrumos. Pašreiz visvairāk izplatīta bijušās Dienvidslāvijas teritorijā, Sardīnijā, Donavas upes baseina teritorijā.

I2b – Haplogrupai ir vismaz 13 000 gadu vēsture un tā aptver seno ķeltu-ģermāņu teritorijas. Pašreiz visvairāk izplatīta Vācijā un Beniluksa valstīs.

Mezolīta (vidējā akmens laikmeta) eirāzieši:
N1c1 – Viens no N haplogrupas atzariem. N haplogrupa radusies Āzijas dienvidaustrumos pirms 20 000 gadiem. Pašreiz Eiropā visvairāk izplatīta somugru un baltu tautām.

R1a – Plaši izplatīta haplogrupa Eiropā, īpaši slāvu tautās. Ienākusi Eiropas teritorijā no Indijas un Irānas vairāk kā 5 000 gadu atpakaļ.

R1b – Ļoti izplatīta haplogrupa Eiropas rietumos. Izcelsmes vieta – Centrālā Āzija.

G2a – Izcelsmes vieta Kaukāza apkārtne. Eiropā izplatīta tās dienvidu daļā.

Neolīta, Bronzas un Dzelzs laikmeta imigranti:
J2 – Mezopotāmijas un Vidējo Austrumu izcelsme. Eiropā izplatīta Grieķijā un Turcijā.

J1 – Rašanās vieta Arābijas pussalā. Eiropā sastopama Turcijā un Kaukāzā.

E1b1b – imigranti no Āfrikas ziemeļrietumu daļas. Eiropā sastopami Ibērijas pussalā, Itālijā un Francijā.

T (+ L) – T haplogrupa Eiropā ļoti maz sastopama (< 1%). Izcelsmes vieta Sarkanās jūras apkārtne. L haplogrupas izcelsme vieta ir Indija. Q – Izcelsme Centrālā Sibīrija un Centrālā Āzija. Iespējams ienāca Eiropā kopā ar huņņiem 5. gadsimtā.

Tabulā uzrādītas Eiropas valstu iedzīvotāju galvenās haplogrupas, un skaitļi katrā haplogrupā uzrāda tās procentuālo (%) īpatsvaru katras valsts pamatiedzīvotājos.

Valsts /
Haplogrupa
I1 I2a I2b R1a R1b G2a J2 J1 E1b1b T(+L) Q N1c1
Albānija 3 17 3 9 16 2 24,5 3,5 22 0 0 0
Austrija 12 6 2 26 23 8 12 0 9 1 0,5 0,5
Baltkrievija 3 18 1 49 10 0 1,5 0 9 1,5 1 5
Beļģija 12,5 3,5 4,5 4 59,5 4 5 1 4 1 0,5 0
Bosnija-Hercegovina 2,5 50 0,5 13,5 4 2 6 1 14,5 2,5 0 0
Bulgārija 3 20 1 18 18 1 20 0 16 1 1 0
Horvātija 8 42 1 29 8 1 3,5 0 6 1,5 0 0
Čehija 11 9 4 34 22 5 6 0 6 1 1,5 0,5
Kipra 0 8 0 3 9 9 37 6 20 5 0 0
Dānija 30,5 0,5 5 12,5 44,5 1 3 0 2,5 0 0 1,5
Anglija 14 2,5 4,5 4,5 67 1,5 3,5 0 2 0,5 0,5 0
Igaunija 15 3 0,5 32 8 0 1 0 2,5 3,5 0,5 34
Somija 28 0 1 7,5 3,5 0 0 0 1 0 0,5 58,5
Francija 9,5 3 4 2,5 61 5 7 0 7 1 0 0
Vācija 16 1,5 4,5 16 44,5 5 4,5 0 5,5 1 0,5 1
Grieķija 4 10 1,5 12 12 3,5 25 2 27 3 0 0
Ungārija 8 15 2,5 32,5 17 5 7 0 9,5 1 1 1
Īslande 33 0 0 23 42 0 0 0 0 0 1 1
Īrija 7 2 4 3 79 1 1,5 0 2 0 0 0
Itālija 2,5 3 1 2,5 49 7 18 2 11 4 0 0
Latvija 6 1 1 40 12 0 0,5 0 0,5 0,5 0,5 38
Lietuva 6 6 1 38 5 0 0 0 1 0,5 0,5 42
Maķedonija 10 18 0 13,5 13,5 4 12 0 23 4 0 0
Nīderlande 18,5 1 6 6 53,5 2,5 6 0 4,5 1 0,5 0,5
Norvēģija 36 0 1 28 28 0,5 1 0 1 0,5 0,5 4
Polija 6 9 1 56,5 16,5 2 1 1 3,5 0 0 0
Portugāle 2 1,5 3 1,5 58 6,5 8 3 12,5 2 0,5 0
Rumānija 1,5 17,5 2 22 22 1 24 0 6 2 2 0
Krievija 5 10,5 0 46 6 1 3 0 2,5 1,5 1,5 23
Skotija 9 1 4 8,5 72,5 0,5 2 0 1,5 0,5 0,5 0
Serbija 2 29 4 15 7 1 10 1 24 7 0 0
Slovākija 6 10 1 40 23 1 4 0 11 1 2,5 0,5
Spānija 2 4 1 2 69 3 4 1 6 1 0 0
Zviedrija 42 0 2 23,5 21 0,5 1 0 1 0 0,5 7
Šveice 7 1 3 5 48 10 6 0 9 0,5 0,5 0
Turcija 1 4 0,5 7,5 15 11 21 12,5 11 2 2 4
Ukraina 2 12 1 50 4 4 10 0 8 2 5 2
Velsa 6 0,5 1 2 82 4 1,5 0 2 1 0 0

Ko no tabulas datiem mēs varam spriest par latviešiem?

Latvijā dominē trīs no Eiropā atrodamām haplogrupām, un kopsummā to gēni ir piederīgi 90% no visiem iedzīvotājiem:
R1a 40%;
N1c1 38%;
R1b 12%.

Visvairāk (40%) latviešos ir haplogrupa R1a , kas ir izcēlusies Indijā un Irānā un attīstījusies senajā Grieķijā, Maķedonijā, senslāvu un baltu tautās.

Bez Latvijas pašreizējā Eiropā haplogrupa R1a vēl ir izplatīta Polijā (57%), Ukrainā (50%), Baltkrievijā (49%), Krievijas rietumos (46%), Slovākijā (40%), Lietuvā (38%), Čehijā (34%), Ungārijā (33%), Horvātijā (29%), Norvēģijā (28%), Austrijā (26%), Zviedrijā (24%), Ziemeļvācijā (23%), Rumānijā (22%).
Šo minēto valstu pamatiedzīvotāji ir latviešu vistuvākie radi!

Kartē varat aplūkot haplogrupas R1a pašreizējo izplatību Eirāzijā.

Latvieša gēns | Neogeo.lv

Gandrīz līdzvērtīgs haplogrupas R1a īpatsvaram latviešos ir arī haplogrupas N1c1 īpatsvars (38%). Šī haplogrupa visvairāk raksturīga somugru tautām un ārpus Eiropas N haplogrupa nelielā apjomā ir atrodama arī Korejā un Japānā.

Vairāk kā pirms 20 000 gadu N haplogrupas izcelsmes vieta bija Āzijas dienvidaustrumi. N haplogrupas mutācija N1c1 caur Sibīriju pirms 10 000 gadiem nonāca Eiropas ziemeļaustrumos.

Bez Latvijas pašreizējā Eiropā haplogrupa N1c1 visvairāk ir izplatīta Somijā (59%), Lietuvā (42%), Igaunijā (34%) un Krievijas rietumu apgabalos (23%).

Interesanti ir tas, ka latvieši (38%) un lietuvieši (42%) ir lielāki radi somiem nekā igauņi (34%)! Arī ungāriem (tikai 1% N1c1 ) nav gandrīz nekādas ģenētiskas radniecības ar somiem un igauņiem!

Būtisks daudzums latviešu gēnos (12%) ir arī haplogrupai R1b .
Šī R1b haplogrupa ir visizplatītākā Rietumeiropā – Velsā (82%), Īrijā (79%), Skotijā (72%), Spānijā (69%), Francijā (61%), Beļģijā (60%), Vācijā un Dānijā (45%). R1b haplogrupa ir plaši sastopama ne tikai Rietumeiropas tautām, bet arī daudzviet citur Eirāzijā – baškīriem (50%), osetīniem (40%), turkmēņiem (35%), uiguriem Ķīnā (20%) u.c.

No Centrālās Āzijas, ko uzskata par R1b haplogrupas izcelsmes vietu, tautu migrācija šo gēnu nogādāja daudzās zemēs un pat kontinentos.

Latvijā šī gēna klātbūtne ir saistīta ar ilgstošo Vācijas un Zviedrijas ietekmi. Arī daudzi sveši karaspēki ir gājuši pāri mūsu zemei (dāņi, franči, poļi u.c.).

Kartē varat aplūkot haplogrupas R1b pašreizējo izplatību Eirāzijā.

Latvieša gēns | Neogeo.lv

Gēnu izpēte turpinās, un dažkārt tās rezultāti ir pārsteigumu pilni!
Tie uzrāda interesantas kopsakarības, kas dažkārt nesakrīt ar mūsu šodienas stereotipiem un iedomām.

Pilnu pētījumu analīzi var atrast
http://www.eupedia.com/europe/origins_haplogroups_europe.shtml

Atslēgvārdi: ,

Iepriekšējais raksts:
Konkurss

Komentāri

 1. schtals komentē:

  27.09.2013 pulkst. 20:08(#)

  kur es varu nodot savu siekalu un paskatīties pie kuras haplogrupas piederu?

 2. NeoGeo.lv komentē:

  27.09.2013 pulkst. 23:04(#)

  Atbilde schtals.
  Latvijas Genoma centrs (LGC) ir specializēta struktūrvienība, kura veido un uztur Latvijas iedzīvotāju genoma datubāzi un citas bio-bankas.

 3. vārna komentē:

  29.07.2014 pulkst. 17:54(#)

  Bet kā ir ar krieviem?
  Vai patiešām viņi ir slāvi?
  Varbūt somu-ugru maisījums?

 4. eriks komentē:

  15.11.2014 pulkst. 13:16(#)

  Ļautiņi! Kādos mītos jūs maldāties par to latviešu izcelsmi pie Baltijas jūras. …………
  http://vesture.eu/index.php/Ledus_laikmets

  …tundrai raksturīgie augi sāka pārvietoties uz ziemeļiem (maksimumu mežainums sasniedza periodā pirms 9000 gadu, kad meži klāja 90 % Latvijas teritorijas). Šajā laikā mūsdienu Latvijas teritorijā ienāca pirmie cilvēki.”
  Nu baigais jau nu brīnums, ka ģenētiski latvieti no krieva praktiski nevar atšķirt.

 5. axlbaum komentē:

  08.01.2015 pulkst. 13:07(#)

  Viela pārdomām. Mans paziņa bija Indijā. Runājot ar vienu jogu, izteicās, ka Latvijas pamatiedzīvotāji esot emigrējuši no Indijas. Jogs savukārt apgalvoja, ka viss esot tieši otrādi. Mūsdienu Ziemeļindijas iedzīvotāji esot atnākuši no mūsdienu Baltijas teritorijas.

 6. axlbaumam komentē:

  08.01.2015 pulkst. 13:41(#)

  Jogam neslikta humora izjūta. 🙂

 7. axlbaum komentē:

  08.01.2015 pulkst. 15:03(#)

  Ja Leduslaikmetā ledus galvenokārt atradās ziemeļu puslodē, sākoties sasalšanai no ziemeļiem, tad diezgan loģiski, ja cilvēkiem tajā laikā gribējās pārcelties uz siltākām vietām dienvidu virzienā. Runājot par Z-Indijas tautām, viņi kaut kā neiederās mūsdienu Indijas sabiedrībā. Atšķirībā no Indijas senākajiem pamatiedzīvotājiem ar tumšu ādas pigmentāciju, Z-Indijas tautības ir vairāk tipiski eiropas tautu pārstāvji. Kultūras vērtību ziņā var vilkt paralēles ar seno slāvu kultūru. Esošās vēstures interpretācijā varētu teikt, ka tie ir visi slima suņa murgi. Skolās māca to vēsturi, ko vajag, nevis to kā bija patiesībā. Pāris paaudžu laikā var mainīt daudz ko, lai formētu tautas apziņu. Es personīgi neticu esošās fundamentālās vēstures uzskatiem. Pārāk daudz nepamatotu pieņēmumu. Varētu teikt, ka vairāk izdomājumu. Dažas dīvainības oficiālajā vēsturē – 1.Visas Eiropas karaliskās ģimenes pēkšņi uzrodās ne no kurienes m.ē.9 gs. 2.Līdz kristietības ieviešanai vardarbīgā veidā, Baltijas teritorijā un mūsdienu Krievijas teritorijā dzīvoja neattīstītas tautas 3.Kalendārs Krievijā mainās 1700 g. pēc gregoriāņu kalendāra. Uz to brīdi Krievijā bija 7208 g. Rodas jautājums, kādā veidā neattīstīta tauta var veikt tik ilgi laika uzskaitījumu? Ja pameklē internetā, var atrast daudz dažādus avotus. Tikai analizējot piedāvāto informāciju var secināt kas varēja būt un kas nē. Jābūt pilnīgam muļķim, lai ticētu visam ko saka un raksta. Nesenais piemērs par krievu zemūdeni Zviedrijas ter. ūdeņos, rietumos apgalvo, ka krievu zemūdene, krievi noliedz. Beigās izrādās, ka pašu rietumnieku zemūdene vien bija. Toties ir iemesls piesaistīt uzmanību Zviedrijas un Rietumvalstu aizsardzības spējām, piesaistīt papildus finanses budžetiem.

 8. i komentē:

  28.03.2015 pulkst. 20:37(#)

  Indijas Ziemeļos ir tagad teritorija – Kašmiras – Džammu štats (tā vēl pagājušā gs sākumā bija patstāvīga Kašmiras valsts (n\bet to sadalīja starp Indiju, Pakistānu un Ķīnu), ar ļoti senu tautu – kašmiras punditiem – tauta līdzīga baltiem (nejauciet ar musulmaņiem), to sensenos laikos dēvēja arī par Dievu zemi, tajā ir slavenā ar Srinagāras ieleja; no turienes radušies Indijas bramaņi…………

 9. cinci komentē:

  29.03.2015 pulkst. 13:22(#)

  Ko tik gudri te var spriest? Es, taa saucamaa etniskaa latviete, pasuutiiju sev DNS testu no 23andme. Shis DNS tests paraadiija, ka lielaakaa dalja mana genoma ir slaaviska. Jaa, nedaudz bija shoks par to. Nu, lai arii kaa mums latvieshiem negribeetos atziit, nav nekaada iipashaa baltu genoma. Muusu genosms ljoti liidzinaas slaavu genomam ..

 10. LL komentē:

  01.04.2015 pulkst. 23:17(#)

  diskusija ir daudz pamatotaaka un interesantaaka, kaa pats peetiijums un raksts. lai vai kaa, ko tas jums noziimee un kaadeelj shii rakshanaas – ko juus veelaties ‘pieraadiit’? cilveeks ir cilveeks un tikai

 11. emm->cinci komentē:

  03.04.2015 pulkst. 00:51(#)

  Raksts ir ļoti sens, bet cinci sāk latviešiem raksturīgo paššaustīšanu, jo nav tāda slāviskā gēna.

  Dienvidslāviem vispār ir raksturīgs haplogrupas I gēns, kas ir pirmo eiropiešu gēns – tas ir vēl izplatīts skandināviem un ziemeļvācijā un tās izplatība ir līdz pat Urālu un Kaukāza kalniem un aptuveni sakrīt ar neandertāliešu izplatību.
  R1a ir arhaiskāks par R1b gēns, kuru nēsātāji ieradās Eiropā vēlāk par rietumeiropiešiem un ledus atkāpšanās un tam sekojošo plūdu dēļ ienāca pa citu ceļu.

  Vēsturiski slāvi un krievi ir radušies nesen. Par slāviem kādreiz dēvēja pie mūsdienu Kijevas stepes-mežu zonā dzīvojošos dzīvojošus skitus-zemkopjus, kas bija skitu un baltu sajaukums(abi bija R1a). Tagadējās Krievijas rietumos un Baltkrievijā, kur ir visvairāk izplatīts R1a kādreiz apdzīvoja balti un tur kādreiz bija baltu kultūras – un tie tur kur bija, tur arī palika. Rietumslāvi ienāca Polijā no Ukrainas, tāpēc viņi ļoti pamatīgi atšķiras no austrumslāviem un arī baltiem, jo šī nošķiršanās notika senāk, kā baltu pārslāvošanās Krievijā un Baltkrievijā.

  Haplogrupa N1c ir somugru gēns, kuŗš radies Ķīnas dienvidos(ķīniešu un citu austrumaziātu gēns ir O un NO haplogrupa apvieno somugrus, ķīniešus utt.), jo tur atklātās N variācijas mirušo cilvēku DNS ir visdažādākās. Kā tā sajaucās ar baltiem – tas ir interesants jautājums, bet izskatās, ka šī jaukšanās bija vairāku tūkstošu gadu rezultāts un notika ne tikai Baltijā, bet arī Krievijas ziemeļos. Un interesanti, ka ieplūšana notika baltu teritorijās – un nereti šīs sajaukšanās rezultātā cilvēki mainīja valodu. Piemēram, Igaunijā kādreiz dzīvoja balti – Somijā visi senākie hidronīmi ir baltiskas izcelsmes un izskatās, ka arī dažas somugru tautas Krievijas Urālos kādreeiz sākotnēji bija balti, kas nodarbojās ar zemkopību, jo tām ir augsts R1a % un to nevar izskaidrot tikai ar krievu jaukšanos, kur krieviem pašiem ir ievērojams N1c dēļ vietējo somugru pārkrievošanās.

  500 AD Latvijas teritorijā nebija latviešu. Latvieši-lietuvieši ap šo laiku apdzīvoja Baltkrieviju un Krievijas Daugavas upes augšteci pa kuru šis austrumbaltu zars ienāca Latvijā un kolonizēja tajā laikā rietumbaltu apdzīvoto Latviju un Lietuvu un asimilēja augšzemniekus Latvijā un augštaišus Lietuvā un Lietuvā izskatās, ka pieņēma to vārdu. Paši rietumbalti ir cēlušies no Trāķijas, virzoties uz ziemeļiem un nonāca Latvijā daudz agrāk. Ir lasīts, ka no Trāķijas puses lietuviešiem un latviešiem ir raksturīgs zobu izvietojums ar izteiksmīgākiem ilkņiem.

  Vispār, baltu(arī slāvu) vēsture ir diezgan dramatiska un tur nav daudz spožu epizošu ar ko lepoties – R1a kustība, kas pārstāvēja R zemkopjus sākās dēļ Ledus Laikmeta beigām, kad applūda Melnās jūŗas auglīgās piekrastes, kad pienākot ūdenim, Melnās jūŗas ziemeļkrasts applūda un beigu beigās arī salūza, izvedojot Krimas kalnus. Spriežot pēc atradumiem jūŗas dibenā, cilvēki pamazām pārvietojās tālāk no uzbrūkošās jūŗas, bet katastrofiskāku gadījumu rezultātā devās vēl tālāk, izraisot milzīgu tautu staigāšanu, kas piebeidza senās Vidusjūŗas civilizācijas, izveidojot hellēnismu(Apollonam un citiem dieviem bija gaišas matu cirtas, atšķirībā no pirmshellēņu grieķiem, kuriem ir melni mati), izveidoja Anatolijas indo-eiropiešu civilizācijas un iebruka Indijā un iznīcināja Indas ielejas civilizāciju un atnesa vai arī pielāgoja jau esošo sadalījumu kastās, kur augšgalā(loģiski) atradās iebrucēji. Tikai pāris tūkstošus gadus vēlāk, kad pēcteči vairs nebija asinskāri nāca citi iekarotāji un senie somugri(kas mūsdienās ir miera mikas), kā vēsta leģendas iebruka ziemeļeiropā(pie Urāliem) – tur sajaucās ar baltiem, bet mongoļu-tjurku tautas Mongoļu iebrukumu laikā nomainīja indo-eiropiešu iedzīvotājus tagadējā Kazahijā un atšķirībā no pārējām lielajām haplogrupām R1a ir ļoti sajaukusies ar pārējām. Indijā R1a iebrukums praktiski ir iznīcinājis haplogrupu L(kas bija Indas ielejas civilizācijas nesēji), bet toties ir sajaucies ar dravīdu H.

  Protams, šeit visur tiek pieminēta tikai haplogrupa pa tēva līniju, jo pa mātes līniju nav tādu sakarību lai tās varētu saistīt ar noteiktām kultūrām vai valodas grupām, jo to izplatība seko citiem likumiem.

 12. emm->cinci komentē:

  03.04.2015 pulkst. 01:07(#)

  Tas ka nosaukums kaut kādā datubāzē tiek apozīmēts ‘slāvisks’ absolūti neko neizsaka. Piemēram par to pašu R1a tā izskatās, ka R1a ir daudz jaunāks gēns par R1b, bet šī numerācija rada iespaidu, ka ir pilnīgi otrādi…
  Jautājums par R1a ir pavisam vienkāršs un atrisināms ar pavisam parastu jautājumu: kas ir senāks – balti vai slāvi?

  Vispār, par tautas gēnu varētu dēvēt autosomālo gēnu, jo tas sapludina kopā kompaktās vietās dzīvojošu cilvēku gēnus, neskatoties uz seņču izcelsmi un tur visus slāvus un baltus apzīmē ar austrumeiropiešu autosomālo grupu, kas perfekti atgādina baltu hidronīmu izplatību Eiropas kartē….

 13. emm->i komentē:

  03.04.2015 pulkst. 01:55(#)

  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ca/World_Map_of_Y-DNA_Haplogroups.png

  Šī karte ir milzīga problēma, jo tai ir pievienota klāt R “izcelsme”, ka ir pilnīgi aplama.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Human_Y-chromosome_DNA_haplogroup#Major_Y-DNA_haplogroups

  haplogrupa C bija pirmie(1) cilvēku seņči, kas devās prom no Āfrikas un to izplatība visstraujāka bija gar Indijas okeāna krastu.
  (1) Bez Homo sapiens, eksistēja vēl neandertālieši Eiropā,
  denisovieši Sibīrijā, kas bija neandertāliešu jaukteņi ar vietējiem
  floriensis, kas pārdzīvoja Krakatau vulkāna megaizvirdumu
  C nespēja ienākt Eiropā un Tuvajos Austrumos, jo tur valdīja Neandertālieši, kas bija labāk attīstīti par C(neandertāliešiem bija lielākas smadzenes pat salīdzinot ar mūsdienu cilvēkiem un arī lielākas acis), tāpēc tie devās tālāk līdz Austrālijai un Papua-Jaungvinejai. Papua-Jaungvinejā izskatās, ka notika sajaukšanās ar vietējo cilvēku paveidu.
  G un H izskatās, ka bija jau tie cilvēki, kas sāka iekarot vai sajaukties ar neandertāliešiem.
  I un J jau bija nākamā pakāpe un I pilnībā nomainīja neandertāliešus Eiropā. J ir semītu, kā arī čečenu un dagestāniešu haplogrupa – pēdējie izskatās ka migrēja kad viņi bija tuvi ar senajiem Hurriešiem. Čečenu seņči atstāja Dienvidosetijā akmens torņu pieminekļus un Armēnijas senākaie iedzīvotāji bija čečeniem radinieki ar nosaukumu ers. Erevānas nosaukums nāk no viņiem un izskatās, ka armēņiem arī ir līdzīga nosaukuma izcelsme.

  L ir Indas ielejas civilizācija(Pakistānā un arī Džammu Kašmirā), kas iznīka, kad izsīka upe un to piebeidza un atšķaidīja R1a iebrucēji no ziemeļiem.

  K ir kopēja haplogrupa papuasiem, ķīniešiem, amerikas indiāņiem un arī eiropiešiem. Loģika diktē, ka tā nevarēja rasties Indijā, jo to jau apdzīvoja H(dravīdi). Tā kā R vistuvākā haplogrupa ir Q, tad vienīgā vieta, kur eiropieši(vai pareizāk eirāzieši) nodalījās no amerikas indiāņiem ir Baikāla ezers. Lielākā daļa Q aizgāja pa labi pāri Bēringa tiltam uz Amerikām, kur tie izmedīja visus lielos dzīvniekus, daļa palika kā Sibīeriešu tautas keti bet R klejoja pa Vidusāzijas stepēm, kas tajā laikā nebija tuksnešainas, bet leknas pļavas un tur arī izgudroja jāšanas tradīcijas, ratus, riteņus, metālkausēšanu utt. Interesanti, ka metālkausēšanu izgudroja viena no dienvidķīniešu civilizācijām, bet uzvarēja barbariskāka ziemeļķīnas civilizācija.
  Bez ketiem visaugstākā Q koncentrācija Sibīrijā ir Urāliešu valodā runājošajiem selkupiem un dizgan nozīmīgs procents ir atrodams tuviešiem un altajiešiem. Altajiešiem(kas runā tjurku valodās) ir pat lielāks R1a % kā latviešiem un slāviem, bet viņu un Tuvas teritorijās mūsdienās ir atrastas gan skitu mūmijas, gan arī skitu metāla izstrādājumi.

  Kāpēc vispār tik gaŗš gabals? Nu, kaut vai tāpēc, lai ilustrētu cik neloģiska ir Indijas izcelsme teorija ar kuru ir tā saslimuši Latvijā, jo tur netika izgudrota jāšana, rati un metālapstrāde, kas ir svarīga lai būtu labāki ieroči lai būtu iespējams iekarot citus cilvēkus un kas ir raksturīga indo-eiropiešu kultūrai.
  Un sanskrits ir indo-eiropiešu valoda ar dravīdu valodas gramatikas ietekmi – tā pat nevar būt labāka indo-eiropiešu proto valoda pat par mūsdienu latviešu vai lietuviešu valodu, jo tā radās pāris tūkstošus gadus pēc indo-eiropiešu ienākšanas Indijā.

  Ja nu jums patiešām tik ļoti gribas doties kādā svētceļojumā un meklēt indo-eiropiešu pirmdzimteni, tad tā ir Altajs un Baikāla krasti un upju baseini, kas ieplešas arī mūsdienu Mongolijas teritorijā. Mongoļi vispār ir anomālija un izskatā, ka indo-eiropiešu kultūras blakusefekts, jo tie pārstāv haplogrupu C un nevienai cilvēku grupai haplogrupā C nav novērojama tāda inovācija, kas saistās ar izgudrojumiem(jāšana, rati, metālkausēšana, raktuves utt.), jo ja kāda cilvēku grupa radīja kaut ko jaunu vai arī pielāgojās kādiem jauniem apstākļiem, tā radīja pamatus jaunai haplogrupai, iznīcinot vai asimilējot apkārtējās cilvēku grupas.

 14. emm->i komentē:

  03.04.2015 pulkst. 01:57(#)

  Wikipedias haplogrupu karte ir milzīga problēma, jo tai ir pievienota klāt R “izcelsme”, kas ir pilnīgi aplama.

  haplogrupa C bija pirmie(1) cilvēku seņči, kas devās prom no Āfrikas un to izplatība visstraujāka bija gar Indijas okeāna krastu.
  (1) Bez Homo sapiens, eksistēja vēl neandertālieši Eiropā,
  denisovieši Sibīrijā, kas bija neandertāliešu jaukteņi ar vietējiem
  floriensis, kas pārdzīvoja Krakatau vulkāna megaizvirdumu
  C nespēja ienākt Eiropā un Tuvajos Austrumos, jo tur valdīja Neandertālieši, kas bija labāk attīstīti par C(neandertāliešiem bija lielākas smadzenes pat salīdzinot ar mūsdienu cilvēkiem un arī lielākas acis), tāpēc tie devās tālāk līdz Austrālijai un Papua-Jaungvinejai. Papua-Jaungvinejā izskatās, ka notika sajaukšanās ar vietējo cilvēku paveidu.
  G un H izskatās, ka bija jau tie cilvēki, kas sāka iekarot vai sajaukties ar neandertāliešiem.
  I un J jau bija nākamā pakāpe un I pilnībā nomainīja neandertāliešus Eiropā. J ir semītu, kā arī čečenu un dagestāniešu haplogrupa – pēdējie izskatās ka migrēja kad viņi bija tuvi ar senajiem Hurriešiem. Čečenu seņči atstāja Dienvidosetijā akmens torņu pieminekļus un Armēnijas senākaie iedzīvotāji bija čečeniem radinieki ar nosaukumu ers. Erevānas nosaukums nāk no viņiem un izskatās, ka armēņiem arī ir līdzīga nosaukuma izcelsme.

  L ir Indas ielejas civilizācija(Pakistānā un arī Džammu Kašmirā), kas iznīka, kad izsīka upe un to piebeidza un atšķaidīja R1a iebrucēji no ziemeļiem.

  K ir kopēja haplogrupa papuasiem, ķīniešiem, amerikas indiāņiem un arī eiropiešiem. Loģika diktē, ka tā nevarēja rasties Indijā, jo to jau apdzīvoja H(dravīdi). Tā kā R vistuvākā haplogrupa ir Q, tad vienīgā vieta, kur eiropieši(vai pareizāk eirāzieši) nodalījās no amerikas indiāņiem ir Baikāla ezers. Lielākā daļa Q aizgāja pa labi pāri Bēringa tiltam uz Amerikām, kur tie izmedīja visus lielos dzīvniekus, daļa palika kā Sibīeriešu tautas keti bet R klejoja pa Vidusāzijas stepēm, kas tajā laikā nebija tuksnešainas, bet leknas pļavas un tur arī izgudroja jāšanas tradīcijas, ratus, riteņus, metālkausēšanu utt. Interesanti, ka metālkausēšanu izgudroja viena no dienvidķīniešu civilizācijām, bet uzvarēja barbariskāka ziemeļķīnas civilizācija.
  Bez ketiem visaugstākā Q koncentrācija Sibīrijā ir Urāliešu valodā runājošajiem selkupiem un dizgan nozīmīgs procents ir atrodams tuviešiem un altajiešiem. Altajiešiem(kas runā tjurku valodās) ir pat lielāks R1a % kā latviešiem un slāviem, bet viņu un Tuvas teritorijās mūsdienās ir atrastas gan skitu mūmijas, gan arī skitu metāla izstrādājumi.

  Kāpēc vispār tik gaŗš gabals? Nu, kaut vai tāpēc, lai ilustrētu cik neloģiska ir Indijas izcelsme teorija ar kuru ir tā saslimuši Latvijā, jo tur netika izgudrota jāšana, rati un metālapstrāde, kas ir svarīga lai būtu labāki ieroči lai būtu iespējams iekarot citus cilvēkus un kas ir raksturīga indo-eiropiešu kultūrai.
  Un sanskrits ir indo-eiropiešu valoda ar dravīdu valodas gramatikas ietekmi – tā pat nevar būt labāka indo-eiropiešu proto valoda pat par mūsdienu latviešu vai lietuviešu valodu, jo tā radās pāris tūkstošus gadus pēc indo-eiropiešu ienākšanas Indijā.

  Ja nu jums patiešām tik ļoti gribas doties kādā svētceļojumā un meklēt indo-eiropiešu pirmdzimteni, tad tā ir Altajs un Baikāla krasti un upju baseini, kas ieplešas arī mūsdienu Mongolijas teritorijā. Mongoļi vispār ir anomālija un izskatā, ka indo-eiropiešu kultūras blakusefekts, jo tie pārstāv haplogrupu C un nevienai cilvēku grupai haplogrupā C nav novērojama tāda inovācija, kas saistās ar izgudrojumiem(jāšana, rati, metālkausēšana, raktuves utt.), jo ja kāda cilvēku grupa radīja kaut ko jaunu vai arī pielāgojās kādiem jauniem apstākļiem, tā radīja pamatus jaunai haplogrupai, iznīcinot vai asimilējot apkārtējās cilvēku grupas.

 15. Neārietis komentē:

  11.04.2015 pulkst. 12:14(#)

  Pēc 23andme datiem (nav paši precīzākie) esmu N1C1* no tēva puses un U5a1 no mātes puses. Man ir tumši mati un brūnas acis. Tauta ir politisks vienums (valoda un kultūra) ar ģenētiku tai ir maz sakara. Jebkurā gadījumā Igauņi un Somi mums ir labi kaimiņi. Nevēlos apvainot Lietuviešus, bet, ja man būtu izvēle es labrātāk sadarbotos ar Igauņiem.

 16. Soho komentē:

  26.05.2015 pulkst. 17:58(#)

  Viena no nedaudzajām reizēm, kad komentāri ir interesantāki par pašu rakstu, taču tajā pašā laikā izraisa lielas pārdomas un nesaprašanu. Prasās pēc turpinājuma..

 17. Pērkons komentē:

  16.10.2015 pulkst. 17:51(#)

  Vai haplogrupas ir saistītas ar to, kā izskatās cilvēkam seja?

 18. Garais komentē:

  05.11.2015 pulkst. 13:10(#)

  Es par to pašu domāju.Esmu audzis bez tēva,bet kad satiku,nebija šaubu,ka man tēvs,jo sejas panti līdzīgi.Pašam aug dēls,protams,tie paši sejas panti un augums.Meitas skaistas,un arī manas.Vienīgais ko es atradu pēc bildēm,stāstiem un aprakstiem ir,ka cēlies esmu no ķeltiem(pēc skata).Piedodiet,bet no kā ķelti cēlušies nezinu.Dīvaini tas,ka mums visiem gaiši mati,zilas acis un tumša,kā nosauļota āda.Baigais mikslis laikam senčos.

 19. Antons komentē:

  13.11.2015 pulkst. 15:10(#)

  Esot atklāts baltieša gēns LWb. Latvijā it kā esot 6 procentiem. Pārējien kas, čukčas? Atvainojiet, nepazīstu nevienu čukču, bet it kā ļotikareivīga tauta. Es neesmu kareivīgs,laikam baltietis.

 20. Kristina komentē:

  04.01.2016 pulkst. 16:40(#)

  Tas lwb esot altruisma gēns.
  Vai kāds lūdzu var pastāstīt par H10a1 haplogrupu ko man rezultātos norādija familytreedna.

 21. Kristina komentē:

  04.01.2016 pulkst. 16:42(#)

  to garajam ,etnisko piederību var pēc sejas noteikt pēc cilvēka fenotipa.Vari göglē askatīt,vaitāk info angļu um krievu valodās.

 22. Jānis komentē:

  08.06.2016 pulkst. 22:07(#)

  Ir kādam, no LV institūcijām, zināms kur var pārbaudīt šīs ģenētiskās saknes, lai noskaidrotu kas tad mums tur ir?

 23. Māris komentē:

  01.07.2016 pulkst. 16:23(#)

  LVA nebūs. Skaties I-netā 23andme, FTDNA. Tas nav par velti!

 24. Pārdomas komentē:

  26.07.2016 pulkst. 15:23(#)

  Ģenētika ir jauna zinātne. Tāpēc apgalvojumi, ka tas ir zinātniski, ir nezinātniski. Jēdziens slāvu gēns skan smieklīgi, jo slāvi ir visai jauns lielās tautu staigāšanas produkts. Tur, kur ir liela tautu jaukšana, parasti tas pats notiek ar valodu un kultūru. Latvieši ir saglabājuši ļoti senas iezīmes kā kultūrā tā valodā. Sanskrits ir ļoti jauna valoda. Arheoloģija ir devusi liecības par daudz senākām valodām (pierakstītas pirms 4000-5000 gadiem). Arī tur atradīsim latviešu valodas pēdas. Daudz ko atpazīsim senās Krētas kultūrā pirms 4000 gadiem. Un pie Mikēnu grieķiem. Katra kultūra ir ietveroša. Tāpēc daudzi ieceļotāji ir asimilējušies par latviešiem. Pamats jau tāpēc nezūd, jo asimilēšanās notiek noteiktā kultūrā. Tie, kuri vēl ir tādi pusasimilējušies, pauž biezputras filozofiju. Lai arī no potenciālās izcelsmes tautas kultūras viņos nav nekas. Haplogrupas nav vienīgais ģenētikas rādītāj un apskatītās haplogrupas nav vienīgās. Tiem, kuriem biezputras ideoloģija nav tuvu, var palasīt neskaitāmos pētījumus angļu valodā par ķeltiem. Kaut cik vienprātīgas teorijas tur nav. Kā katrā nopietnā zinātnē, reāls darbs tikai parādījis, ka patiesība nav primitīvi vienkārša. Izskatās, ka ķelti ir ne klans, bet kultūra, kura bronzas laikmetā aptvēra tagadējās Eiropas lielāko daļu un arī teritorijas ārpus. Skaidrs, ka tiem bija ietekme arī Baltijā. Līdzīgi varam teikt par baltiem – Ziemeļaustrumeiropas (Baltijas jūras) zemkopju kultūra. Būdami tālāk no lielajiem tautu klīšanas ceļiem, izteiktāk saglabājās arī asinsradniecība. Un somi noteikti nav ziemeļu lauksaimniecības radītāji. Jaunākā britu valodniecības skola pat pieskaita Baltijas somu valodas kā atzaru no bronzas laikmeta baltu valodām. Tas ir laiks, kad balti liek pamatus lauksaimniecības kultūrai nākošajās Baltijas somu zemēs. Tāpēc senākā akmens laikmeta cilvēku tipi arī šodien staigā pa mūsu ceļiem, it kā 9000 gados nekas nebūtu mainījies.

 25. Pārdomas komentē:

  26.07.2016 pulkst. 15:30(#)

  Patiesībā jau pati haplogrupu tabula runā pretī biezputras teorētiķiem. Tā rāda, ka nav divu Eiropas tautu, kuras būtu ģenētiski līdzīgas. Haplogrupu kombinācijas ir stipri atšķirīgas pat tuviem kaimiņiem. Tas ir tikai absolūti loģiski. Nevienā tautā nav tā, ka precamies vairāk ar sveštautiešiem kā savējiem. Ja tā ir, tad tauta pazūd un netiek analizēta. Tāpēc neatkarīgi no vēstures, katra tauta veidojas savdabīga. Latviešiem daudz interesantāks būtu pētījums apzināt kultūrvēsturiskos novadus un mēģināt saprast zemgaļus, sēļus, latgaļus, līvus, kuršus. Vai ir notikusi vienmērīga sajaukšanās par latviešu tautu? Vai ir kādas būtiskas atšķirības starp sentautām? Cik lielā mērā atšķiras no latvieša vidējā? Kamēr lielpilsētu vidē nav notikusi nācijas homogenizācija.

 26. Emīls komentē:

  26.07.2016 pulkst. 22:17(#)

  Es DNS testu taisīju https://www.23andme.com/en-int/ aizņem kādu laiku, bet viss diezgan precīzi un ļoti daudz informācijas sniedza, gan par senču izcelsmi un haplogrupām, gan iedzimtību, gan veselības aspektiem/riskiem.
  Es R1a no tēva puses un J2b no mātes puses.

 27. VaiTad? komentē:

  27.07.2016 pulkst. 01:30(#)

  Somugru grupa – Somi un Ungāri, bet atshkiribas nereaalas! Vai es ko esmu saputrojis?

 28. Guncha komentē:

  27.07.2016 pulkst. 18:58(#)

  Nekā sensacionāla un viss saskan ar līdz šim vēsturē mācīto. Balti šeit ir ienācēji, kas atspieda un asimilēja līvus. Somugru gēns no līviem, bet R1a ir šie ienākušie no slāviem atdalījušies balti vai balti, no kuriem vēlāk atdalījās slāvi. Krievi šajā sakarā, asti ceļot un balstoties divdesmitā gadsimta vidus konsekvencēs, to par āriešu gēnu dēvē.

 29. pitchux komentē:

  28.07.2016 pulkst. 13:28(#)

  Guncha! Vēsturē māca, ka arī “līvi” ir ienācēji. Bet ir dīvaini un nepateicīgi to mācīt vēsturē, jo arī “līvi” nekādus rakstus no tiem laikiem nav atstājuši. Ja eiropiešu rīcībā bija ap 10 t. gadu pēc pēdējā leduslaikmeta, tad Baltijas somu un Baltijas baltu ienākšana pirms 4(?) t. gadiem notika gandrīz vienā laikā, varbūt ar nieka 500 g. atšķirību. Taču – kas bija tiem līdzīgie eiropieši, kas viņus “sagaidīja”? Un cik reizēs eiropeīdi ienāca Baltijā? Cik izklaidus ciltis dzīvoja, kāpēc un kas ar ko sajaucās, kāda valoda “izdzīvoja”?

  VaiTad?! Runa ir par VALODU grupu (reizēm visu urāliešu saimi sauc par somugru saimi). Ungāri gan tagad kratās vaļā no saviem “radiem” Baltijā, bet valodas fakti valodu kopību uzrāda — sistēmiskas atbilsmes tagadējās valodās, arī to rakstu pieminekļos. Labu leksikas piemēru esmu uzgājis ung. szarv un ig. sarv, kas nozīmē ‘rags’ abās valodās un skan pavisam vienādi.
  Nekad nevar būt drošs, ka līdzīgās valodās runājošie ir arī radnieciskas ciltis. Kas bulgāri par slāviem? Bet es nezinu, vai tādu jautājumu bulgāri šodien gribētu dzirdēt.

 30. Teseus komentē:

  01.08.2016 pulkst. 20:34(#)

  A par velti pārbaudīs manu DNS šie pētnieki, gribu pieteikties

 31. Vadims komentē:

  12.09.2016 pulkst. 00:02(#)

  Smaidu izraisīja daži labi komentāri, kuri tik ļoti grib atpestīties no tā R1a, pat izdomā savas versijas, vedod lasītāju maldu purvā. No somugru N un R1a nekur lielākajai daļai tapat nelikties. Un DNK Y arī ir ierakstīts kā pases numurs, šai zinātnei nav valodu robežu, nav valstu robežu, nav melu vēstures.
  Starp citu ja kādam interesē, tad youtube var atrast dzīvās lekcijas no Harvardas profesora A.Клёсов.
  Viena interesanta versija ir no baltkrieva http://www.belarus.kulicki.net saucas кто такие славяне. Книга дотошного беларуса. Ir minēnts ari par latviešiem un lietuviešiem. Ka tie ar savu latīņu valodu ir nākuši no Romas impērijas, neilgi pirms barbaru iebrukuma.

 32. Voldis komentē:

  16.09.2017 pulkst. 20:41(#)

  Šīs diskusijas parāda, ka tikai sadarbojoties vēsturniekiem, ģeogrāfiem, ģenētiķiem un valodniekiem kopā, var sākt nojaust patieso stāstu. Ja stāsts būs tikai par fizisko aspektu vēsturi, tas būs nepilnīgs. Jāņem vērā arī mūsu nemirstīgo daļu – dvēseļu un gara – attīstību. Tas, ka kāds mans sencis atvedis ciltī svešāku līgavu, cilts dzīvotspēju tikai attīstīja. Sieviete pilnībā asimilējās cilts kultūrā, kaut arī atstāja svešādo ģenētiku pēcnācējos. Līdzīgi kā ceļotāji un iekarotāji atstāja savus gēnus vietējās sievietēs. Pēc otrā pasaules kara Vācijas sievietes piedzemdēja pāris miljonus bērnu no krievu karavīriem – vai tad tie izauga par krieviem? Uzmanīsimies no pārāk primitīviem secinājumiem pēc ģenētiķu pētījumiem!

 33. san komentē:

  25.12.2017 pulkst. 21:29(#)

  Neizpētīju vēl ne tos cipariņus, ne komentārus, bet sen pētīju mūsu valodas izcelsmi, 7 gadu gaitā USA ņemoties izdzīvošanā dēļ bērna. Mūsējā Indoeiropejisko tautu grupā ir nākusi no Norvēģiem. For sure. Tāpc esot mājās gribu tur- pārbaudīt.
  Lielākās latviešu tautas problēmas ir ģenētika- padomju laikā alimentu jautājums bija paštekā, un daudzas vientuļās mātes bija “lidotāju sievas”””. Un daudzi satiekas, nezinot, ka ir pusradinieki. Es gan safiksēju, iepazīstināju manu puiku ar pusmāsu, bet viņš ments bijušais, tagad topā zemessardzē- spermu pār karti savlaik. So- ģenētika nedarbojas. Es gan gribēju pierādīt toreiz, ka jāņem atbildība, bet nebij tādas naudas, vietējā vara uzpirkta, nu kopš jaunības vientuļā māte, un dēls neieredz mani, ka netaisīju dnk. Nu vismaz viņš zin 2 māsas, kaut menti p-a visu, ko gribēja. Tā ka ģenētika latviešiem tikai Toronto un Vairai

Pievienot komentāru


Visas tiesības aizsargātas © 2013 NeoGeo.lv

kontakti: info@neogeo.lv

RSS plūsma – Raksti un Komentāri


Atbalstām: octa,
cukursaldi.lv