Planētas 7 miljardi iedzīvotāju

28.02.2011 |  kategorija Tas ir interesanti  |  20 komentāri draugiem.lv

Avots: http://www.flickr.com/photos/arenamontanus/

Lai izlasītu šo rakstu, NeoGeo.lv lasītājam būs nepieciešamas aptuveni 5 minūtes. Tad, lūk, šo 5 minūšu laikā pasaulē būs piedzimuši 1 335 jauni Zemes iedzīvotāji un nomiruši 540 cilvēki. Planētas iedzīvotāju skaits būs pieaudzis par 795 cilvēkiem.
Un tā ikkatras 5 minūtes….

ASV Iedzīvotāju uzziņu biroja (Population Reference Bureau) 2010. gada dati:
Ik sekundi planētas iedzīvotāju skaits pieaug par 2 – 3 cilvēkiem.
Ik minūti – par 158 cilvēkiem
Ik stundu – par 9 480 cilvēkiem.
Ik dienu – par 228 155 cilvēkiem.
Ik mēnesi – par 6,84 miljoniem cilvēkiem.
Ik gadu – par 83,28 miljoniem cilvēkiem.

ASV Tautas skaitīšanas birojs (U.S. Census Bureau) veic iedzīvotāju uzskaiti ne tikai ASV, bet uztur datu bāzi par pasaules iedzīvotāju skaita izmaiņām un tendencēm. Biroja mājas lapā ir ievietots pasaules iedzīvotāju skaita pulkstenis. Pulksteņa dati tiek atjaunoti ik pēc minūtes.

2011. gada 28. februārī pulksten 07.00 ASV Tautas skaitīšanas biroja pulkstenis uzrādīja, ka pasaulē ir 6 902 721 532 iedzīvotāji.

Te gan jāpiezīmē, ka citas autoritatīvas organizācijas dati par iedzīvotāju skaitu pasaulē ir atšķirīgi.
ASV Iedzīvotāju uzziņu biroja (Population Reference Bureau) dati uzrāda, ka 2011. gada 28. februārī 10.00 uz pasaules dzīvo 6 947 514 977 iedzīvotāji.
Atšķirība ir par 45 miljoniem cilvēku.

Jebkurā gadījumā, visticamāk, ka 2011. gada nogale varētu būt tas brīdis, kad planētas Zeme iedzīvotāju skaits sasniegs 7 miljardus.

Zinātnieku domas par iedzīvotāju skaitu pagātnē uz planētas Zeme nav vienprātīga. Īpaši tas attiecas uz senseniem laikiem. Ir dažādi vērtējumi un analīzes, taču vidējie dati par iedzīvotāju skaitu ir sekojošie:
• 10 000 gadi pirms mūsu ēras – 4 miljoni iedzīvotāju;
• 5 000 gadi pirms mūsu ēras – 10 miljoni;
• 1. gads mūsu ērā – 300 miljoni;
• 500. gads – 200 miljoni;
• 1000. gads – 310 miljoni;
• 1500. gads – 500 miljoni;
• 1804. gads – 1 miljards;
• 1927. gads – 2 miljardi;
• 1960. gads – 3 miljardi;
• 1974. gads – 4 miljardi;
• 1987. gads – 5 miljardi;
• 1999. gads – 6 miljardi;
• 2011. gads – 7 miljardi (prognoze);
• 2027. gads – 8 miljardi (prognoze);
• 2044. gads – 9 miljardi (prognoze).

Ja 20. gadsimtam ir raksturīgs eksplozīvs iedzīvotāju skaita pieaugums (4,4 miljardi), tad 21. gadsimtā prognozē iedzīvotāju skaita pieauguma tempa samazinājumu.
Ja piepildīsies ANO vidējās prognozes par iedzīvotāju skaita izmaiņām nākotnē, tad ap 2080. gadu iedzīvotāju skaitam pasaulē vajadzētu sasniegt 9,2 miljardus un vairāk nenotiktu iedzīvotāju skaita pieaugums. Turpmākajos gados pēc 2080. gada sāktos neliels iedzīvotāju skaita samazinājums un 2100. gadā iedzīvotāju skaits atgrieztos pie 9 miljardiem.

Ir arī citi ANO nākotnes scenāriji gan par turpmāku strauju iedzīvotāju skaita pieaugumu, gan par iedzīvotāju skaita samazinājumu.

ANO iedzīvotāju prognozeAvots:http://en.wikipedia.org2010. gada pasaules valstu TOP 10 ar lielāko iedzīvotāju skaitu
(ASV Tautas skaitīšanas (U.S. Census Bureau) biroja dati )
Vieta Valsts Iedzīvotāju skaits (miljardi)
1. Ķīna 1,33
2. Indija 1,17
3. ASV 0,31
4. Indonēzija 0,24
5. Brazīlija 0,20
6. Pakistāna 0,18
7. Bangladeša 0,16
8. Nigērija 0,15
9. Krievija 0,14
10. Japāna 0,13


2050. gada pasaules valstu TOP 10 ar lielāko iedzīvotāju skaitu
(ASV Tautas skaitīšanas (U.S. Census Bureau) biroja prognoze)
Vieta Valsts Iedzīvotāju skaits (miljardi)
1. Indija 1,66
2. Ķīna 1,30
3. ASV 0,44
4. Indonēzija 0,31
5. Pakistāna 0,29
6. Etiopija 0,28
7. Nigērija 0,26
8. Brazīlija 0,26
9. Bangladeša 0,25
10. Filipīnas 0,17

ASV Tautas skaitīšanas (U.S. Census Bureau) biroja mājas lapa piedāvā iespēju noskaidrot jebkuras pasaules valsts iedzīvotāju skaitu 100 gadu griezumā (1950. – 2050. gads) – http://sasweb.ssd.census.gov/cgi-bin/broker

Pasaules pārapdzīvotība ir reāls drauds planētas pastāvēšanai, jo Zemes resursi tiek nesaudzīgi tērēti. Augot cilvēku labklājībai, pieaug arī prasības gan pēc dzīves komforta, gan uztura daudzuma un kvalitātes, gan izklaides iespējām.

Planēta Zeme nav bezizmēra. Dabas resursi ir ierobežoti. Jau pašreiz Zemes dabas resursu patēriņš pārsniedz planētas ekoloģisko ietilpību un atjaunošanās spējas.

Lai analizētu atsevišķu pasaules valstu iedzīvotāju ietekmi uz patērētajiem dabas resursiem, ir ieviesta īpaša mērvienība – Ekoloģiskā pēda. Ekoloģiskā pēda ir hektāros izteikta zemes un ūdens platība, kas ir nepieciešama, lai saražotu kādas valsts iedzīvotājiem nepieciešamo produkciju un absorbētu dzīves ciklā radīto piesārņojumu. Ekoloģiskā pēda tiek aprēķināta, lai redzētu balansu starp katras valsts patērētajiem un pieejamajiem resursiem.

Tad, lūk, ja visa pasaule dzīvotu tādu dzīves veidu kā vidējais ASV iedzīvotājs, tad būtu nepieciešamas 5 planētas Zeme ar visiem dabas resursiem.
Savu valstu dabas resursus būtiski pārtērē arī tādas pārapdzīvotas valstis kā Ķīna, Indija un Japāna.
Ļoti labi rādītāji Ekoloģiskās pēdas datos ir Latvijai.
Bet par Ekoloģisko pēdu plašāk lasiet kādā no nākošajiem NeoGeo.lv rakstiem!

Analizējot Latvijas un Baltijas iedzīvotāju skaita izmaiņas nākotnē, dominē cita tendence – iedzīvotāju skaita samazinājums.

ASV Tautas skaitīšanas (U.S. Census Bureau) biroja prognozes par Baltijas valstīm.
Gads Iedzīvotāju skaits Lietuvā (miljoni) % pret 2010.gadu Iedzīvotāju skaits Latvijā (miljoni) % pret 2010.gadu Iedzīvotāju skaits Igaunijā (miljoni) % pret 2010.gadu
2010. 3,55 (100%) 2,22 (100%) 1,29 (100%)
2020. 3,44 (97%) 2,08 (94%) 1,20 (93%)
2030. 3,26 (92%) 1,90 (86%) 1,09 (84%)
2040. 3,03 (85%) 1,73 (78%) 0,98 (76%)
2050. 2,79 (78%) 1,54 (69%) 0,86 (67%)


ANO prognozes (“World Population Prospects 2008”) ir optimistiskākas par Latvijas un Igaunijas iedzīvotāju skaita samazinājumu, bet pesimistiskākas par – Lietuvas.
Gads Iedzīvotāju skaits Lietuvā (miljoni) % pret 2010.gadu Iedzīvotāju skaits Latvijā (miljoni) % pret 2010.gadu Iedzīvotāju skaits Igaunijā (miljoni) % pret 2010.gadu
2010. 3,26 (100%) 2,24 (100%) 1,34 (100%)
2020. 3,06 (94%) 2,15 (96%) 1,33 (99%)
2030. 2,91 (89%) 2,05 (92%) 1,30 (97%)
2040. 2,74 (84%) 1,94 (87%) 1,26 (94%)
2050. 2,58 (79%) 1,85 (83%) 1,23 (92%)

Prognozes ir dažādas, un dati katru gadu tiek koriģēti. Dažkārt pasauli satricina notikumi, kas nepakļaujas prognozēm.

Interesanti skaitļi parādās Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes datos par Latvijas pastāvīgo iedzīvotāju nacionālo sastāvu.
Tautība 1989. gads 2010. gads Iedzīvotāju skaita izmaiņas Iedzīvotāju skaita izmaiņas %
Latvieši 1 387 757 1 335 646 -52 111 -3,8 %
Krievi 905 515 620 017 -285 498 -31,5 %
Baltkrievi 119 701 80 259 -39 442 -33,0 %
Ukraiņi 92 101 55 330 -36 771 -40,1 %
Poļi 260 416 52 313 -8 103 -13,4 %
Lietuvieši 34 630 29 916 -4 714 -13,6 %
Ebreji 22 897 9 736 -13 161 -57,5 %
Čigāni 7 044 8 558 +1 514 +21,5%
Vācieši 3 783 4 519 +736 +19,5%
Igauņi 3 312 2 426 -886 -26,8%
Citas tautības 29 410 49 654 +20 244 +68,8%
KOPĀ 2666567 2248374 -418 193 -15,7 %

Lai arī vairāk kā 20 gados Latvijā iedzīvotāju skaits ir samazinājies par 15,7%, latviešu skaits ir samazinājies tikai par 3,8%.
Tas nozīmē, ka latvieši vēlas radīt bērnus, spēj asimilēt citas tautības, kas dzīvo Latvijā, un mazāk cenšas pamest savu valsti.
Latviešiem vēl piemīt tas spēks, kas ir ļāvis tautai neizmirt un pastāvēt tūkstošiem gadu!

Tas, kāda būs Latvija 2050. gadā, ir atkarīgs no mums. Vai mēs gribam turpināt savu dzimtu, vai mums ir svarīgi būt latviešiem, vai mēs esam gatavi sev vairāk noticēt – tie ir jautājumi, uz kuriem katram pašam ir sev jāatbild.

Var, protams, gaidīt uz valdības atbalstiem demogrāfisko jautājumu risināšanā, bet dzīves lielākais dārgumi – bērni, pirmkārt, ir vajadzīgi mums pašiem. Bērnu vērtība nav izmērāma ne ar kādu pasaules naudu.

Mums nav ne mazāko cerību dzimstībā apsteigt Nigēriju vai Indiju. Un to arī nevajag darīt. Lai katra Latvijas ģimene rada tik bērnu, cik vēlās un spēj uzturēt! Lai Laime ienāk katrā ģimenē ar jauna bērniņa piedzimšanu!

Latvija tukša nepaliks. Ja ne mēs, tad šo zemi aizpildīs citu tautu un rasu cilvēki.
Vai mēs to vēlamies?

Atslēgvārdi: , ,

Iepriekšējais raksts:
Ziedu biznesa pasaule
Nākošais raksts:
Latvijas pilskalnu karte

Komentāri

 1. Kāsis komentē:

  28.02.2011 pulkst. 18:39(#)

  Dati par latviešiem un krieviem iepriecina. Cerams arī nākotnē tāda grafika turpināsies. 🙂

  btw, izlasīju 3 minūtēs un 53 sekundēs 😛

 2. Vells komentē:

  28.02.2011 pulkst. 23:38(#)

  interesanti, kā pasauļu kari ietekmējuši dzimstību – pēc WW1 x4, pēc WW2 x12. uz tā visa fona demogrāfiskā situācija LV liek aizdomāties par valstsvīru stratēģiju nacionālajā jautājumā.

 3. Uldis komentē:

  01.03.2011 pulkst. 18:58(#)

  Protams, ka ar tādu valsts sistēmu nav iespējams vispār izdzīvot, ne velti tautā mēļo, ka pēc cik tur tiem tūkstošiem gadu Latviesu vienkārši nepastāvēs kā tauta. Jo visi būs vai nu nomiruši, un dēļ sliktajiem apstakļiem bērni būs mazāk laisti Pasaule, vai arī būs aizbraukuši dzīvot uz citām valstīm un pārveidojušies par ārzemniekiem, precēsies ar ārzemniekiem, veidos gjimenes utt..

 4. Oto komentē:

  02.03.2011 pulkst. 22:22(#)

  Labi vai slikti apstākļi maz ietekmē bērnu dzimstību. Tieši otrādi attīstītajās valstīs ir tendence,ka “bērni ir tik dārgi, ka tos var atļauties nabagi”. Ja tev dzīve ir bezrūpīga, kam to sabojāt ar kādu brēkuli.

 5. q komentē:

  04.03.2011 pulkst. 03:54(#)

  #4 tātad sanāk ka mums ir ļoti attīstīta valsts 🙂
  absurds
  Latviešiem pašreiz tiešām mazliet būtu jāsatraucās par to cik mēs paliksim pēc pāris desmit gadiem
  Lai arī lielākā daļa šķiet domā kā labi padzivot šodienai

 6. Pulkvedis komentē:

  08.03.2011 pulkst. 20:18(#)

  Mazliet nepareizi secinājumi par etnisko sastāvu. Apstākļos, kad var izvēlēties, kādu tautību reģistrēt, dabiski, ka daudzi cittautieši reģistrē savas atvases kā latviešus. Tādēļ arī tāda dinamika. Pat šo faktu nezinot būtu jāizdara citi secinājumi – ka Latvijas valstī tiešām notiek cittautiešu diskriminācija un tādēļ viņi brauc prom vai nevairojas. Apkaunojošs secinājums titulnācijai. Galu galā ņemot vērā jaukto laulību un nemaz nenoslēgto laulību daudzumu, etniskais sastāvs sen jau vairs nav nosakāms, tādēļ lielākā daļa no pasaules valstīm no šī rādītāja jau ir atteikušās un arī pasē neraksta

 7. ff komentē:

  17.03.2011 pulkst. 15:32(#)

  Principā nekas jauns jau nav pateikts. Sen zināms, ka Latvijā un arī citās ES valstīs iedzīvotāju skaits (īsto latviešu, neskaitot imigrantus – gan nepilsoņus, gan pilsoņus) drīzāk samazināsies un būs jāpaļaujas uz imigrantiem.

 8. Siers komentē:

  23.03.2011 pulkst. 18:17(#)

  Mums ir vel cerība dzīvot Latviskā Latvijā
  http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ethnic_groups_in_Latvia.png

 9. Daina komentē:

  03.04.2011 pulkst. 09:34(#)

  Tā kā pasaules iedzīvotāju skaits strauji pieaug, šķiet neticami, ka Latvijā samazināsies, samazināsies…. Visdrīzāk uz šejieni pārcelsies cilvēki no pārapdzīvotām vietām

 10. Fox komentē:

  18.04.2011 pulkst. 10:36(#)

  Pie šādas valsts vadīšanas iekārtas cilvēki vienkārši nevairojas! Secinājumu izdariet paši.

 11. i.am.human.lv komentē:

  15.05.2011 pulkst. 01:10(#)

  Latvijā pēc dažiem gadiem iedzīvotāju skaits sāks pieaugt, bet tie tiešām nebūs latvieši, krievi, bet vairāk no Āzijas puses…

 12. Anonymous komentē:

  28.07.2011 pulkst. 00:13(#)

  cik uz pasaules ir rases

 13. Rihards komentē:

  28.07.2011 pulkst. 23:03(#)

  atbilde Anonymous
  Uz pasaules ir 3 rases

 14. Emanuels komentē:

  13.12.2011 pulkst. 20:25(#)

  sūdīgi mums:
  chawu un wāieiešu paliek wairāk

 15. dd komentē:

  14.01.2014 pulkst. 16:55(#)

  Cilvēkiem ir nepieciešams izmirt.
  Pasaulei mēs neko nedodam
  Visi ka viens esam parazīti

 16. Aigars-upes.lv komentē:

  17.01.2014 pulkst. 16:08(#)

  Izmantota nekorekta LV statistika -vai gan NATO karaspēks šobrīd kaut kur tiek pieskaitīts iedzīvotājiem?!
  Pārapdzīvotības teorija drīzāk ir vēl viens globāls biedēklis lai ļautiņus turētu spriedzē. Un manipulētu.
  Bet Latvija … man svarīgāk kāda tā būs maniem bērniem…

 17. Janis komentē:

  03.05.2014 pulkst. 13:14(#)

  Slikti ka pases cittautiesiem vair neraksta kas tu esi par tautieti . Cilveku pasaule jau ta ir krietni par daudz un pasaulej sak nepietikt resursi . ViSMAZ KATRA VALSTI VARETU REDZET PROCENTUALI kura valsts ierobezoti sanak ieverot normu . Es domaju ka tai kina vaidzetu kadus 5 gadus nelaut dzemdet bernus tad varbut butu kada izmainja .

 18. Janis komentē:

  03.05.2014 pulkst. 13:17(#)

  To es biju domajis tikaj pasaules laba lai neviens neapvainojas .

 19. Nin komentē:

  30.06.2014 pulkst. 02:12(#)

  Pulkvedim – tā kā salīdzināts ir 1989.gads (pirms Krievijas karaspēka izvešanas) un 2010.gads (pēc karaspēka izvešanas) nekā apkaunojoša tur nav. Tas tikai parāda, ka Latvijas krievi ir tieši tādi paši kā viņu vecāki un vecvecāki – tur ģimenes modelis ir skriet, kur tanī brīdī labāk. Jau paaudzēm ilgi.

 20. Vilnis komentē:

  07.01.2017 pulkst. 23:14(#)

  Latviešu valoda pastāv no sen seniem laikiem un netika iznīcināta jo uz mūsu Latviešu zemes dzīvoja un dzīvos cilvēki kuri lietos Latviešu valodu un uzskatīs sevi par Latviešiem. Jo Latviešu valoda ir viena no vecākām valodām uz mūsu planētas Zeme. Kuri ir tie kas ateiksies būt vecākās Valodas un Latvietis. Pierādijums – mums nav bagāta Valsts, bet te Latvijā grib dzīvot Angļu, Vācu un citu Valstu ģimenes. Tās ir ģimenes kuras grib būt Latvieši. Jocīgi bet tā ir bijis vienmēr.
  Arī pierādijums – kritiskajos apstākļos mums vienmēr ir Latvieši kuri ir spējīgi saglabāt Latviju, Latviešus, mūsu dainas un folkloru.

Pievienot komentāru


Visas tiesības aizsargātas © 2013 NeoGeo.lv

kontakti: info@neogeo.lv

RSS plūsma – Raksti un Komentāri


Atbalstām: octa,
cukursaldi.lv