Kad sagrūst Pļaviņu HES aizsprosts. I daļa

Kas īsti notiktu ar mums, ja notiktu kāda no triju uz Daugavas atrodošos hidroelektrostaciju (HES) aizsprostu pārrāvums?
Šī raksta uzdevums ir sniegt jums pilnīgu un ar apstiprinātiem faktiem pamatotu informāciju par to, kas notiktu ar mums, ja tiktu sagrauts Baltijā pēc jaudas lielākās Pļaviņu HES aizsprosts.

2010. 08. 03.  |  Katastrofas |  95 komentāri

Katastrofas. Ievads

Informējot par iespējamām katastrofām Latvijā un citur pasaulē, mēs vēlamies jums dot pilnīgu informāciju par iespējamām briesmām. Tas ļaus jums saprast postījumu apmērus, redzēt apdraudētās teritorijas, noskaidrot drošās vietas, atšķirt izdomājumus no pamatotiem faktiem.

2010. 08. 03.  |  Katastrofas |  9 komentāri

neogeo.lv Baltijas centrs

Kur ir Baltijas centrs ?

Baltija – trīs valstis Baltijas jūras krastā: Igaunija, Latvija un Lietuva. Šīs trīs Baltijas valstis vieno gan kopīgais ģeogrāfiskais izvietojums Baltijas jūras austrumu krastā, gan kopīga vēsture, gan ciešas ekonomiskās un kultūras saites. Interesanti, ka 20. gadsimta sākumā pie Baltijas valstīm pieskaitīja arī Somiju….

2010. 08. 03.  |  Ģeogrāfiskie centri |  8 komentāri

neogeo.lv ģeogrāfiskie centri

Ģeogrāfiskie centri. Ievads

Ģeogrāfiskais centrs jeb ģeogrāfiskais viduspunkts ir aprēķināms dotai teritorijai, ja ir zinām tās galējo ziemeļu, dienvidu, rietumu un austrumu punktu koordinātas. Ģeogrāfiskais centrs ir punkts, kuru aprēķina kā viduspunktu starp pretējo debespušu (ziemeļu – dienvidu un austrumu – rietumu) galējiem punktiem….

2010. 08. 03.  |  Ģeogrāfiskie centri |  6 komentāri

Koordinātu lasītājs

Koordinātu lasītāja apraksts

2010. 08. 03.  |  Kartes |  39 komentāri

Jaunākais Karšu servisos

Purvu karte
PĒDĒJIE KOMENTĀRI

Visas tiesības aizsargātas © 2013 NeoGeo.lv

kontakti: info@neogeo.lv

RSS plūsma – Raksti un Komentāri


Atbalstām: octa,
cukursaldi.lv