Pasaules valstis ar vismazāko iedzīvotāju skaitu


Šoreiz NeoGeo.lv iepazīstinās jūs ar pasaules valstīm, kurās ir vismazākais iedzīvotāju skaits (ANO 2013. gada 1. jūlija dati).


Latvijas lielākās pilsētas


Neogeo.lv aicina iepazīties ar 20 lielāko Latvijas pilsētu iedzīvotāju skaita izmaiņām.


Vīrieša seja


Faktu apkopojums par pasaules stipro dzimumu.


Infografika: Nacionālais attīstības plāns


Nacionālais attīstības plāns (NAP) ietver 98 konkrētus uzdevumus, un to izpilde ļaus sasniegt valsts ekonomisko izrāvienu, īstenojot trīs izvirzītās prioritātes – valsts tautsaimniecības izaugsme, sabiedrības drošumspēja un izaugsmi atbalstošas teritorijas.


Griba izdzīvot un nepazust


Kā čečenu tauta, kura pēdējos nepilnos 100 gados bijusi pakļauta iznīcināšanai, deportācijai un daudziem nežēlīgiem kariem, ir spējusi skaitliski pieaugt vairāk nekā 4 reizes?


Cilvēka auguma garums un akcelerācija


Kuras pasaules tautas var lepoties ar lielākiem augumu garumiem? Kur pasaulē mīt mazāko augumu garumu tautas? Kā laiku posmos ir mainījušies tautu vidējie augumu garumi?


Sievietes seja


Faktu apkopojums par pasaules daiļo dzimumu.