Augstākās bākas pasaulē un Latvijā


Mūsdienās bāku laikmets palēnām aiziet. Modernie kuģi, kuri ir aprīkoti ar mūsdienu navigācijas iekārtām, ceļu jūrā atrod paši, un bākas pamazām kļūst tikai par vēstures liecību. Tomēr vēl aizvien daudzas pasaules bākas pilda savu svarīgo misiju.


Ūdens sāļums jūrās un okeānos


Kāpēc jūrās un okeānos ūdens ir sāļš? Kā tas tiek mērīts, kāds ir Baltijas jūras sāļums?