Latvija karos kosmosā?


No 1967. gada līdz mūsdienām “Vienošanos par kosmosu” ir parakstījušas un arī ratificējušas vairāk nekā 100 pasaules valstis, tajā skaitā 2010. gadā Igaunija un 2013. gadā – Lietuva. Taču Latvija – nē!


Zemes mākslīgo pavadoņu kartes


NeoGeo.lv piedāvā iepazīties ar Zemes mākslīgo pavadoņu izvietojuma karti.


Nāk no kosmosa


NeoGeo.lv informēs par dažiem produktiem, kuru izveidei un pilnveidošanai ir palīdzējis kosmoss un tā radītās iespējas.