Pirmie krievi Latvijas teritorijā


Kad Latvijas teritorijā uz palikšanu apmetās pirmie krievi?


Aptauja par tautības ierakstu pasē


Noslēgusies aptauja par to, vai tautības ieraksts pasē ir svarīgs Latvijas iedzīvotājiem. Savu viedokli izteica 167 NeoGeo.lv portāla apmeklētāji.


Cilvēka auguma garums un akcelerācija


Kuras pasaules tautas var lepoties ar lielākiem augumu garumiem? Kur pasaulē mīt mazāko augumu garumu tautas? Kā laiku posmos ir mainījušies tautu vidējie augumu garumi?


Latvijā pazūd cilvēki


Kopš 1991. gada iedzīvotāju skaits samazinājies par aptuveni 600 000 vai 22,5% no 1990. gada iedzīvotāju skaita.


Latvieši Lielbritānijā un Īrijā

Izmantojot datus par latviešu skaitu ārzemēs un portāla NeoGeo.lv 2010./2011. gadu apmeklētības statistikas datus, tika veikts aprēķins Lielbritānijas un Īrijas pilsētās esošo latviešu skaita noteikšanai.


Latviešu skaits ārzemēs – Draugiem.lv versija

Pateicoties Draugiem.lv informatīvajam atbalstam, Neogeo.lv veica pārrēķinu latviešu skaita noteikšanai ārzemēs.


Cik latviešu dzīvo ārzemēs?

Nepretendējot uz augstu statistisko precizitāti, taču izmantojot analītisku pieeju esošo informācijas resursu apstrādei, NeoGeo.lv mēģināja rast atbildi uz jautājumu: ”Cik latviešu dzīvo ārzemēs?”