Kad nokrīt meteorīts, ko varam sagaidīt reizi 20 000 gados…

Sākotnēji Barringer meteoroīds bija milzīgs virs 40 m diametrā un ap 300 000 tonnas smags dzelzs blāķis, bet, ieejot Zemes atmosfērā, tas sāka sadalīties mazākos gabalos un atmosfēras iedarbībā pakāpeniski sadegt.


Kad nokrīt meteorīts, ko varam sagaidīt reizi 10 000 gados…

Macha meteoroīds bija ļoti liels, bet, ieejot Zemes atmosfērā, tas sadalījās daudzos mazākos gabalos, no kuriem, nokrītot vislielākajam meteorīta gabalam, izveidojās krāteris ~300 m diametrā un ~60 m dziļumā.


Kad nokrīt meteorīts, ko varam sagaidīt reizi 5000 gados…

Atļausimies pafantazēt par to, ka „Mazsalacas meteorīta” izraktās bedres vietā nokristu daudz lielāks meteorīts. Tāds, kura nokrišanas iespēja uz Zemes tiek rēķināta ar varbūtību reizi 5000 gados!


Kad nokrīt meteorīts, ko varam sagaidīt reizi 100 gados

Gadā uz Zemes nokrīt apmēram 19 000 dažāda lieluma meteorītu, kas smagāki par 0,1 kg, tomēr lielākā daļa no tiem netiek atrasti, jo tie nokrīt mazapdzīvotās vietās, jūrās un okeānos. Atrod tikai pavisam niecīgu daļu no tiem.


Kad nokrīt īsts meteorīts… Ievads

Izrokot pļavā bedri un aizdedzinot tajā ugunskuru, kāds Latvijas uzņēmums nesen veidoja sev reklāmas kampaņu.
Atskatoties uz šo notikumu, šķiet dīvaini, ka tik daudzi tam noticēja.
Tāpēc, lai nepieļautu cilvēku muļķošanu par meteorītu krišanas tēmu, sniedzam jums detalizētu informāciju par to, kas patiešām notiktu, ja kristu īsts meteorīts.