Kad sagrūst Pļaviņu HES aizsprosts. V daļa

Nonākot līdz Kundziņsalai, 3 m augstais frontālais plūdu vilnis aiz sevis izraisa ūdens līmeņa celšanos Daugavā ar ātrumu 1 cm minūtē.
Tā kā Daugavas labais krasts ir ļoti zems, tas ir par cēloni ļoti plašu teritoriju applūšanai.


Kad sagrūst Pļaviņu HES aizsprosts. IV daļa

Maksimālajā applūduma brīdī (laikā no pulksten 11.00 līdz 13.00) Rīgas centrs ir applūdis līdz pat līnijai, ko ierobežo Ģertrūdes iela, Avotu iela un Dzirnavu iela.


Kad sagrūst Pļaviņu HES aizsprosts. III daļa

Rīgas HES ir jaunākā Daugavas hidroelektrostacija un otrā lielākā elektrostacija Latvijā. Tā tika celta no 1966. – 1974. gadam.
Rīgas HES kopējā uzstādītā jauda – 402 MW
Ūdens caurplūde caur turbīnu – 607 m³/s.


Kad sagrūst Pļaviņu HES aizsprosts. II daļa

Ķeguma HES.
Trešā lielākā hidroelektrostacija Latvijā un Baltijā.
Vecākā no Daugavas kaskādes hidroelektrostacijām – uzbūvēta 1939. gadā.
Aizsprosta augstuma starpība – 14 m.
Kopējā uzstādītā jauda – 266 MW.
Ūdens caurplūde caur turbīnām – 680 m³/s.


Kad sagrūst Pļaviņu HES aizsprosts. I daļa

Kas īsti notiktu ar mums, ja notiktu kāda no triju uz Daugavas atrodošos hidroelektrostaciju (HES) aizsprostu pārrāvums?
Šī raksta uzdevums ir sniegt jums pilnīgu un ar apstiprinātiem faktiem pamatotu informāciju par to, kas notiktu ar mums, ja tiktu sagrauts Baltijā pēc jaudas lielākās Pļaviņu HES aizsprosts.