Jaunā augstumu sistēma Latvijā

Ar 2014. gada 1. decembri Latvijā ir jauna augstumu sistēma. Baltijas 1977. gada normālo augstumu sistēmu (saīsināti BAS-77) nomaina Eiropas Vertikālā atskaites sistēma (saīsināti EVRS no angļu valodas European Vertical Reference System), kuras realizācija Latvijas teritorijā ir Latvijas normālo augstumu sistēma epohā 2000,5 (saīsināti LAS-2000,5).
Augstuma sistēmas maiņu veica Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija un Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (LĢIA), nodrošinot visus tehniskos sagatavošanās darbus un likumdošanas izmaiņas, lai ģeodēzisti un mērnieki no 2014. gada 1.decembra varētu gatavot savus darbus jaunajā augstumu sistēmā LAS-2000,5.

Līdz 2014. gada 1. decembrim Latvijā tika izmantota Baltijas 1977. gada normālo augstumu sistēma (turpmāk – BAS-77), kura tika saņemta mantojumā no padomju laikiem, Latvijas Republikai 1991. gadā atjaunojot valstisko neatkarību.

BAS-77 sākumpunkts atrodas Kronštatē – uz salas Somu jūras līcī netālu no Sanktpēterburgas. Sākumpunkts fiksēts ar mērlatu Zilā tilta balstā. Zināmu laiku mērlatai blakus esošais mareogrāfs nedarbojas, jūras līmeņa mērījumi netiek veikti un Somu līcī uzceltais dambis ir izmainījis jūras līmeni. Mēģinājumi pārcelt sākumpunktu uz Somu jūras līča Dienvidu krastu pie Pulkovas observatorijas ir bijuši neveiksmīgi.

Kronštates BAS-77 sākumpunkts. Foto:http://www.panoramio.com/photo/50781901
Kronštates BAS-77 sākumpunkta informatīvā plāksne. Foto:https://www.flickr.com/photos/78955916@N02/8729460600/in/photolist-

Īstenojot valsts politiku ģeodēzijā, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra 2011. gadā ir pabeigusi 1. klases nivelēšanas darbus un datu apstrādi, kā rezultātā ir iegūti augstas precizitātes augstuma dati Latvijas teritorijai. Šis darbs ilga no 2000. – 2010. gadam. Izveidotais 1. klases nivelēšanas tīkls sastāv no 15 poligoniem. Poligonus veido 51 nivelēšanas līnija ar kopējo garumu 3108,7 km.

1. klases nivelēšanas punkts Vānes evanģēliski luterāniskās baznīcas sienā
1. klases nivelēšanas punkts Vānes evanģēliski luterāniskās baznīcas sienā
(fotogrāfija no LĢIA Valsts ģeodēziskā tīkla datubāzes).

UZZIŅAI:
Pirms Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras veiktās valsts 1. klases nivelēšanas un datu apstrādes tas Latvijā ir veikts vēl tikai 2 reizes:
1. Latvijas Valsts 1. klases tīkla nivelēšana no 1929. līdz 1939. gadam, kuras rezultāti apkopoti 1940. gada augstumu katalogā (V. Salnājs „Latvijas PSR precīzā nivelēšana”). Nivelēšanas tīklu veidoja 1262 aprēķinātie augstuma punkti. Par izejas augstumu pieņemta Priekules apakšzemes reperu grupas repera „Sr 6” atzīme, kuras augstumi tika piesaistīti mareogrāfu vidējā jūras līmeņa novērojumiem.
2. PSRS Valsts 1. un 2. klases tīkla nivelēšana no 1945. līdz 1990. gadam, kuras rezultāti apkopoti PSRS Galvenās Ģeodēzijas un kartogrāfijas pārvaldes augstumu katalogos.

Analizējot dažādos laika periodos iegūtos 1. klases nivelēšanas mērījumus, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras speciālisti ir izveidojuši Zemes garozas vertikālo kustību modeli Latvijas teritorijai. Zemes garozas vertikālās kustības izraisa izostāzijas procesi Zemes garozas augšējos slāņos, kas sākušies Botnijas līča Ziemeļu galā pēc pēdējo ledāju izkušanas un ietekmē visu Ziemeļeiropu. Latvijas teritorijā vertikālo kustību ātrums ir ±1 mm gadā, Skandināvijas valstīs tas sasniedz 10 mm gadā. Vertikālo pārvietojumu amplitūda ir no + 1 mm/gadā Kolkā līdz – 1 mm/gadā Indrā.

Līdz 2014. gada 1. decembrim lietotā BAS-77 ir epohāli piesaistīta Baltijas jūrai un par atskaites datumu izvēlēts 1977. gads. Kopš 1977. gada Zemes garozas vertikālās kustības daļā Latvijas teritorijas ir radījušas līdz 35 mm novirzēm. Faktiskie augstumi nesakrīt ar nivelēšanas katalogu datiem – atšķirības ir lielākas par 5 cm. Līdz ar to, augstumu dati ir kļuvuši pretrunīgi, radot problēmas ģeotelpiskās informācijas ieguvē, īpaši būvniecības procesā. Pēc 1.klases nivelēšanas darbu pabeigšanas, radās iespēja augstumu datus Latvijā sakārtot.

Eiropā jau no 1994. gada vadošie ģeodēzisti un valsts institūcijas veido vienotu nivelēšanas tīklu un kopēju augstumu atskaites sistēmu, nodrošinot 1 cm precizitāti visā Eiropā. 2000.gadā Starptautiskās ģeodēzistu asociācijas atbalsttīklu apakškomisijas simpozijā Tromsā pieņemta Eiropas Vertikālās atskaites sistēmas (turpmāk – EVRS) definīcija. Par EVRS sākumpunktu noteikts Amsterdamas pālis, kurš tiek atbilstoši uzturēts un ģeodēziski kontrolēts. Amsterdamas pālim ir definēti sākumdati: Zemes smaguma spēka vērtības, sasaiste ar GRS80 rotācijas elipsoīdu un ģeopotenciāla skaitlis. Šobrīd ir veiktas divas EVRS augstumu sistēmas realizācijas – 2000. un 2007. gadā. Latvijas 1. klases nivelēšanas tīkls ir sasaistīts ar Amsterdamas pāli un izlīdzināts Eiropas Vertikālās atskaites sistēmas 2007.gada realizācijā, epoha 2000.

Amsterdamas pālis. Foto: http://en.wikipedia.org/wiki/Amsterdam_Ordnance_Datum#mediaviewer

Vairāki Eiropas līmeņa dokumenti nosaka vienotas augstumu atskaites sistēmas lietošanu:


NSPIRE direktīva un uz tās pamata izdotā Eiropas Komisijas Regula (ES) Nr.1089/2010 (2010.gada 23.novembris), ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/2/EK attiecībā uz telpisko datu kopu un telpisko datu pakalpojumu savstarpējo izmantojamību (sadarbspēju) nosaka, ka ES dalībvalstīm augstumu sistēmai jābūt EVRS vai jābūt noteiktiem transformācijas parametriem uz to;

– Eiropas Komisijas Regula (ES) Nr.73/2010 (2010. gada 26. janvāris), ar ko nosaka prasības attiecībā uz aeronavigācijas datu un aeronavigācijas informācijas kvalitāti vienotajā Eiropas gaisa telpā, nosaka, ka aeronavigācijā jālieto ar Zemes smaguma spēka lauku saistīta augstumu atskaites sistēma EVRS.Visi minētie apstākļi radīja nepieciešamību Latvijā risināt jautājumu par pāreju uz EVRS augstumu sistēmu, nodrošinot ģeodēziskās atskaites sistēmas integrāciju ar ES dalībvalstīm.
Ja izmaiņas augstuma sistēmā netiktu īstenotas, tad neizbēgami vairotos problēmas precīzas ģeotelpiskās informācijas ieguvē valstī. Ar pāreju uz EVRS augstuma sistēmu, Latvijā ir nodrošināta aktuāla augstumu sistēma, kas ir būtisks ieguvums valsts tautsaimniecībā. Turpinot sistēmas uzturēšanu un aktualizāciju minētās problēmas vairs neradīsies vai to iespējamība tiks samazināta līdz minimumam, jo pēc EVRS realizācijas Latvijā augstumi atbildīs reālai situācijai dabā. No jauna iegūtie ģeotelpiskie dati nesaturēs Zemes garozas vertikālo kustību radītās neatbilstības, kādas tās ir šobrīd.

Kopš 2014. gada 1. decembra pārejot uz EVRS augstuma sistēmu, augstumu vērtības Latvijā pieauga no aptuveni 12 cm Latgalē līdz aptuveni 18 cm Kurzemē.

Raksta sagatavošanā izmantota Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras informācija.

Ziņas izveidotas 440

10 komentāri par “Jaunā augstumu sistēma Latvijā

  1. Zhēl, ka rakstā nav minēts kā viss tagad ir sachakarēts, jo ievieshana notika bravūrīgi ievieshot arī jaunu kvazigjeoīdu, un nu visus ieprieksh uzkrātos datus var izmest miskastē, kas nodara kaitējumu tautsaimniecībai, turpretī 1.klaseses tīklu ikdienā mērnieki neizmanto un tas no lokāla tīkla varēja.atshkjirties vienalga cik nenodarot nekādu kaitējumu
    Ir pastrādāts noziegums, te nav ko slavināt.

  2. Atbilde Kriksim.
    Epoha ir pieņemts gads noteiktam laika periodam uz kuru attiecina kādus konkrētus mērījumus un to rezultātus.

  3. Nav saprotams, kā rīkoties gadījumā, ja notiek zemes dzīļu apjomu aprēķini karjerā ja iepriekšējie mērījumi ir BASā? Tāpat nav skaidrs, kā uztvert LGIA izsniegtos zemes virsmas ASCI datus?

  4. to Anonymus

    Rēķini apjomus vecajā sistēmā (sistēmā, kas izmantota iepriekšējos karjera mērījumos). Neviens tev neliedz to darīt.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Saistītie raksti

Ierakstiet savu meklējamo atslēgvārdu vai frāzi un nospiediet taustiņu Enter, lai meklētu. Nospiediet taustiņu Esc, lai meklēšanu atceltu.

Atpakaļ uz augšu