Latvieša gēns

Viss cilvēka organisms sastāv no šūnām, un katrā cilvēka šūnā ir kodols, kurā atrodas 46 hromosomas. 44 no šīm hromosomām nav atkarīgas no dzimuma, bet 2 – X hromosoma un Y hromosoma nosaka dzimumu (XY – vīrieši un XX – sievietes). Hromosomas kopā satur ap 3 miljardus DNS (dezoksiribonukleīnskābe) molekulu, kas kopumā ietver ap 20 000 – 25 000 cilvēka gēnu. Tas arī ir cilvēka genoms.

Cilvēka DNS Y hromosomu, kura ir tikai vīriešiem, var sadalīt ģenealoģiskās grupās, kuru izpētes rezultātā var noteikt kopīgos priekštečus (ciltstēvus). To sauc par haplogrupu.

Haplogrupa ir tādu gēnu bloks, kas tiek nodots no paaudzes paaudzē. Izmaiņas haplogrupā rodas tikai nejaušu un ilgstošu mutāciju rezultātā. Tieši šādu mutāciju iespaidā daudzu tūkstošu gadu laikā ir izveidojušās dažādas Y hromosomas haplogrupas, kas liecina par to nēsātāju radniecību un izcelšanos.

Ģenētikas zinātnieki ir strādājuši ar šo haplogrupu izpēti un klasifikāciju. Veikti daudzi pasaules tautu ģenētiskie pētījumi un analīzes. Plaši pētījumi ir veikti Eiropā un tai skaitā arī Latvijā. Un tagad ar diezgan lielu ticamības pakāpi var noskaidrot, kuras šodienas tautas ir ģenētiski radniecīgas, kur ir viņu izcelsme un kādi ir kopīgie sentēvi.

Kas ir latvieši?

Kuras mums ir ģenētiski tuvākās tautas?

No kurienes nāk mūsu senči?

NeoGeo piedāvā jums iepazīties ar pētījumu, kas veikts 21. gadsimta sākumā un kurā tika noskaidrotas Eiropas tautu haplogrupas. Katrā valstī tika ņemti ģenētiskie paraugi pamatiedzīvotājiem, kas vismaz 4 paaudzēs jau dzīvo šajā zemē. Katrā valstī ņemto paraugu skaits nav mazāks par 100. Atsevišķās valstīs ģenētisko paraugu skaits bija apjomīgāks (no 500 – 2 000 gēnu paraugi). Protams, jo lielāks ir gēnu paraugu skaits, jo pilnīgāku ainu sniedz izpētes rezultāti.

Pašreizējās Eiropas tautas un to sensenos senčus, kas jau no 80 000 gadu tālās senvēstures no Āzijas un Āfrikas ienāca Eiropas teritorijā, var iedalīt 12 haplogrupās. Savukārt šīs 12 haplogrupas var iedalīt 3 lielākās grupās.

Mezolīta (vidējā akmens laikmeta) eiropieši:
I1 – Vecākā Eiropas haplogrupa, kura ir atrodama 10 – 45 % no visiem eiropiešiem. Izcelsme pirms 35 000 gadiem Vidējos austrumos. Pašreiz visvairāk izplatīta Skandināvijā un Ziemeļvācijā.

I2a – Radās pirms 17 000 gadiem Eiropas dienvidaustrumos. Pašreiz visvairāk izplatīta bijušās Dienvidslāvijas teritorijā, Sardīnijā, Donavas upes baseina teritorijā.

I2b – Haplogrupai ir vismaz 13 000 gadu vēsture un tā aptver seno ķeltu-ģermāņu teritorijas. Pašreiz visvairāk izplatīta Vācijā un Beniluksa valstīs.

Mezolīta (vidējā akmens laikmeta) eirāzieši:
N1c1 – Viens no N haplogrupas atzariem. N haplogrupa radusies Āzijas dienvidaustrumos pirms 20 000 gadiem. Pašreiz Eiropā visvairāk izplatīta somugru un baltu tautām.

R1a – Plaši izplatīta haplogrupa Eiropā, īpaši slāvu tautās. Ienākusi Eiropas teritorijā no Indijas un Irānas vairāk kā 5 000 gadu atpakaļ.

R1b – Ļoti izplatīta haplogrupa Eiropas rietumos. Izcelsmes vieta – Centrālā Āzija.

G2a – Izcelsmes vieta Kaukāza apkārtne. Eiropā izplatīta tās dienvidu daļā.

Neolīta, Bronzas un Dzelzs laikmeta imigranti:
J2 – Mezopotāmijas un Vidējo Austrumu izcelsme. Eiropā izplatīta Grieķijā un Turcijā.

J1 – Rašanās vieta Arābijas pussalā. Eiropā sastopama Turcijā un Kaukāzā.

E1b1b – imigranti no Āfrikas ziemeļrietumu daļas. Eiropā sastopami Ibērijas pussalā, Itālijā un Francijā.

T (+ L) – T haplogrupa Eiropā ļoti maz sastopama (< 1%). Izcelsmes vieta Sarkanās jūras apkārtne. L haplogrupas izcelsme vieta ir Indija. Q – Izcelsme Centrālā Sibīrija un Centrālā Āzija. Iespējams ienāca Eiropā kopā ar huņņiem 5. gadsimtā.

Tabulā uzrādītas Eiropas valstu iedzīvotāju galvenās haplogrupas, un skaitļi katrā haplogrupā uzrāda tās procentuālo (%) īpatsvaru katras valsts pamatiedzīvotājos.
Valsts /
Haplogrupa
I1I2a I2b R1a R1b G2a J2J1 E1b1b T(+L)Q N1c1
Albānija3173 9 16 2 24,53,5 22 00 0
Austrija1262 26 23 8 1209 1 0,5 0,5
Baltkrievija3181 49 10 0 1,50 9 1,5 1 5
Beļģija12,53,54,5 4 59,5 4 51 4 1 0,50
Bosnija-Hercegovina2,5500,5 13,5 4 2 61 14,5 2,5 00
Bulgārija3201 18 18 1 200 161 10
Horvātija8421 29 8 1 3,50 61,5 00
Čehija1194 34 22 5 60 61 1,50,5
Kipra080 3 9 9 376 205 00
Dānija30,50,55 12,5 44,5 1 30 2,50 01,5
Anglija142,54,5 4,5 67 1,5 3,50 20,5 0,50
Igaunija1530,5 32 8 0 10 2,53,5 0,534
Somija2801 7,5 3,5 0 00 10 0,558,5
Francija9,534 2,5 61 5 70 71 00
Vācija161,54,5 16 44,5 5 4,50 5,51 0,51
Grieķija4101,5 12 12 3,5 252273 00
Ungārija8152,5 32,5 17 5 70 9,51 11
Īslande3300 23 42 0 00 00 11
Īrija724 3 79 1 1,50 20 00
Itālija2,531 2,5 49 7 182 114 00
Latvija611 40 12 0 0,50 0,50,5 0,538
Lietuva661 38 5 0 00 10,5 0,542
Maķedonija10180 13,5 13,5 4 120 234 00
Nīderlande18,516 6 53,5 2,5 60 4,51 0,50,5
Norvēģija3601 28 28 0,510 10,5 0,54
Polija691 56,5 16,5 2 11 3,50 00
Portugāle21,53 1,5 58 6,5 83 12,52 0,50
Rumānija1,517,52 22 22 1 240 62 20
Krievija510,50 46 6 1 30 2,51,5 1,523
Skotija914 8,5 72,5 0,5 20 1,50,5 0,50
Serbija2294 15 7 1 101 247 00
Slovākija6101 40 23 1 40 1112,50,5
Spānija241 2 69 3 41 6100
Zviedrija4202 23,5 21 0,5 10 10 0,57
Šveice713 5 48 10 60 90,5 0,50
Turcija140,5 7,5 15 11 2112,5 11224
Ukraina2121 50 4 4 100 82 52
Velsa60,51 2 82 4 1,50 21 00

Ko no tabulas datiem mēs varam spriest par latviešiem?

Latvijā dominē trīs no Eiropā atrodamām haplogrupām, un kopsummā to gēni ir piederīgi 90% no visiem iedzīvotājiem:
R1a 40%;
N1c1 38%;
R1b 12%.

Visvairāk (40%) latviešos ir haplogrupa R1a , kas ir izcēlusies Indijā un Irānā un attīstījusies senajā Grieķijā, Maķedonijā, senslāvu un baltu tautās.

Bez Latvijas pašreizējā Eiropā haplogrupa R1a vēl ir izplatīta Polijā (57%), Ukrainā (50%), Baltkrievijā (49%), Krievijas rietumos (46%), Slovākijā (40%), Lietuvā (38%), Čehijā (34%), Ungārijā (33%), Horvātijā (29%), Norvēģijā (28%), Austrijā (26%), Zviedrijā (24%), Ziemeļvācijā (23%), Rumānijā (22%).
Šo minēto valstu pamatiedzīvotāji ir latviešu vistuvākie radi!

Kartē varat aplūkot haplogrupas R1a pašreizējo izplatību Eirāzijā

Latvieša gēns | Neogeo.lv

Gandrīz līdzvērtīgs haplogrupas R1a īpatsvaram latviešos ir arī haplogrupas N1c1 īpatsvars (38%). Šī haplogrupa visvairāk raksturīga somugru tautām un ārpus Eiropas N haplogrupa nelielā apjomā ir atrodama arī Korejā un Japānā.

Vairāk kā pirms 20 000 gadu N haplogrupas izcelsmes vieta bija Āzijas dienvidaustrumi. N haplogrupas mutācija N1c1 caur Sibīriju pirms 10 000 gadiem nonāca Eiropas ziemeļaustrumos.

Bez Latvijas pašreizējā Eiropā haplogrupa N1c1 visvairāk ir izplatīta Somijā (59%), Lietuvā (42%), Igaunijā (34%) un Krievijas rietumu apgabalos (23%).

Interesanti ir tas, ka latvieši (38%) un lietuvieši (42%) ir lielāki radi somiem nekā igauņi (34%)! Arī ungāriem (tikai 1% N1c1 ) nav gandrīz nekādas ģenētiskas radniecības ar somiem un igauņiem!

Būtisks daudzums latviešu gēnos (12%) ir arī haplogrupai R1b .
Šī R1b haplogrupa ir visizplatītākā Rietumeiropā – Velsā (82%), Īrijā (79%), Skotijā (72%), Spānijā (69%), Francijā (61%), Beļģijā (60%), Vācijā un Dānijā (45%). R1b haplogrupa ir plaši sastopama ne tikai Rietumeiropas tautām, bet arī daudzviet citur Eirāzijā – baškīriem (50%), osetīniem (40%), turkmēņiem (35%), uiguriem Ķīnā (20%) u.c.

No Centrālās Āzijas, ko uzskata par R1b haplogrupas izcelsmes vietu, tautu migrācija šo gēnu nogādāja daudzās zemēs un pat kontinentos.

Latvijā šī gēna klātbūtne ir saistīta ar ilgstošo Vācijas un Zviedrijas ietekmi. Arī daudzi sveši karaspēki ir gājuši pāri mūsu zemei (dāņi, franči, poļi u.c.).

Kartē varat aplūkot haplogrupas R1b pašreizējo izplatību Eirāzijā

Latvieša gēns | Neogeo.lv

Gēnu izpēte turpinās, un dažkārt tās rezultāti ir pārsteigumu pilni!
Tie uzrāda interesantas kopsakarības, kas dažkārt nesakrīt ar mūsu šodienas stereotipiem un iedomām.

Pilnu pētījumu analīzi var atrast
http://www.eupedia.com/europe/origins_haplogroups_europe.shtml

Ziņas izveidotas 440

83 komentāri par “Latvieša gēns

 1. Fantastisks raksts! Tiešām interesanti, pamatots un labi noformēts. Liels paldies.

  Interesanti arī, ka Latviešu un it īpaši Lietuviešu valodā vairāki vārdi ir precīzi tādi paši kā to Sanskrita analogs.

 2. Eupedia nav autoritatīvs avots. Lielais vairums pētījumu norāda uz lielāku N haplogrupas nēsātāju īpatsvaru ne tikai Latvijā, bet arī pārējās Baltijas valstīs.

  Indo-eiropiešu (R) ienākšana Baltijas jūras austrumu piekrastē nebūt nebija tik masveidīga kā mums varētu likties – vietējie iedzīvotāji netika pakļauti ar skaitlisku pārākumu, bet gan efektīvāku sociālo, ekonomisko organizāciju, kas tika pārņemta un mantota.

  Citiem vārdiem sakot, runājam baltu valodā, taču ģenētiski esam tuvāki somugriem.

  Tāpat arī tekstā minētais “zviedru un vācu piejaukums”, “šo minēto valstu pamatiedzīvotāji ir latviešu vistuvākie radi!” un citi izteikumi ir vien subjektīva lietu interpretācija.

  Savukārt sanskrits ir indo-eiropiešu valoda. Katram nejauši izvēlētam indo-eiropiešu valodu pārim būs liels skaits ļoti līdzīgu vārdu. Tādēļ arī to sauc par vienu valodu saimi, nekā pārsteidzoša tur nav.

 3. Varbūt tev kā ekspertam tas nav nekas pārsteidzošs, bet parastam cilvēkam tas šķiet ļoti interesanti, ka pasaules viņā galā cilvēki lieto tos pašus vārdus dzenot mājlopus ganībās. Galu galā āzija šķiet tik tālu, un tik atšķirīga no mūsu “dievzemītes”.

 4. Tādā gadījumā noteikti iesaku palasīt par Proto-Indoiropiešu kultūru un viņu tālākajām gaitām.

  Tas ir ceļš no salīdzinoši nelielas cilšu kopienas Rietumāzijā līdz būtībā visas pasaules pakāpeniskai iekarošanai.

  Turklāt tas pats sanskrits ir budisma un hinduisma svētā valoda. Budisms + hinduisms = ~2 miljardi cilvēku.

  Un šajā sakarā noteikti jāpiemin tas, ka arī mūsu senču piekoptā baltu senticība pirms [vēstures kopējā kontekstā] nesenās kristiešu invāzijas nebija nekas cits kā “proto-hinduisms”.

  Tādēļ patiesībā ne jau mēs, eiropieši, esam tie normālie savas kultūras turpinātāji. Mēs bijām tie, kas pieņēma semītu ticību un tradīcijas.

  Lai gan, protams, varam sev uzsist uz pleca, jo vēl, šķiet, 17. gadsimtā Latvijas teritorijā baltu senticība atsevišķās vietās vēl bija dzīva un tā vien dažbrīd šķiet, ka mums kristietība prātos tā īsti nemaz nepaspēja iesakņoties. 🙂

 5. Izglītības filtri man neļauj saprast visu textā iekļauto, bet vismaz es sapratu ka viss ko zināju par šo temu (nu tur “balti”, “indoeiropieši”, “gēni” utt bla bla bla)nekam neder, un ir nopietni jārevidē(derētu papildus izzināt). Fantastiski – paldies NeoGeo!!!

 6. Somugrisma ideja nāca no vācu un krievu skolas. Vāciešiem tā aplecināja, ka ar utainajiem austrumiem tiem nav nekāda radniecība, bet vācieši ir īstenie Eiropas pirmiedzīvotāji. Krieviem tā apliecināja, ka vāciešiem te nav nekāda nozīme vēsturē. Bet visi nekrievi tiešām ir kaut kādi čurkas. Somugru vienotība tika zinātniski safabricēta. Kaut arī ungāru un somu valodas ir visai nosacīti radnieciskas (vārdu krājums tuvu 100% nav kopīgs), redzam, ka arī ģenētiskā radniecība ir minimāla. Angļu skola uizvirza pieņe’mumu, ka somugri ir radušies uz baltu bāzes bronzas laikmetā (tik daudz ir atļāvušies arī mūsu gudrie -rādīt, ka bronzas laikmetā, tātad nesen, balti apdzīvoja Dienvidsomiju). Ģenētika nepārprotami rāda to, ko daži Latvijā pauž jau sen.Balti un to kultūra nav piederīga kareivīgajiem migrantiem- indoeiropiešiem. Tie ir piederīgi Senajai Eiropai un tās attīstības laiks bija pirms 5-30 tūkstošiem gadu. Pirms 5000 gadu saistībā ar jaunām militārām tehnoloģijām un agresīvām ideoloģijām Eiropā sākās lielās migrācijas. Valodu un gēnu karte spēcīgi izmainījās nākošajās tūkstošgadēs. Baltija un Dienvidsomija palika kā liecības no Senās Eiropas. Baltija arī kulturāli. Migrācijas atnesa uz Eiropu mongoļus (huņņus u.c.). Tie atnesa līdzi to mazumiņu mongoļu gēnu, kurš ir daudziem eiropiešiem kā pipars pie saldā ēdiena. Pašos Eiropas ziemeļos dzīvoja sāmi. Arī tiem ir mongoļu gēns un tie migrēja no austrumiem gar Ziemeļu ledus okeāna krastiem. Ar tā saucamajiem somugriem tiem ir visai mazs kopsakars. Senatnē sāmi tāpat kā čukči ir bijuši visai agresīvi.

 7. Vēsturei vispār ir raksturīgi tikt mitoloģizētai. Līdz 19.gs. Latvijas iekarotāji izdomāja vēsturi un lika to mācīties. Viltota tika visa Visuma vēsture. Iekarotāji sāka ar to, ka pasaule esot radīta pirms 5000 gadiem. Pietrūka tikai, ka to ir radījis kāds bīskaps. Tāda pieeja bija ļoti būtiska. Reizē ar to atkrita jautājums, kas uz zemes bija pirms 5000 gadiem. Zeme taču vēl nebija! Apstrīdēt to nozīmēja degt uz sārta. Bet viss rāda, ka nozīmīgākais kultūrā tika radīts tieši pirms 5000 gadiem. Arī zinātne te mēģināja ievest savas korekcijas. Tā samierinājās ar domu, ka ģeoloģija atrod Zemi senāka. Bet uz cilvēkiem attiecināja mežoņu teoriju. Tie sēdēja ap ugunskuru un ar krama gabaliem kasīja nost taukus no ādām. Apgaismības laikmets deva citus kritērijus vēstures avotu analīzei. Krievijā nebija apgaismības laikmeta, tāpēc tur viltotie vēstures “dokumenti” joprojām ir cieņā. Latvijā tika pierādits, ka visas hronikas ir viltotas un patiesie avoti slēpti vai iznīcināti. Tas izraisīja zinātnieku divkauju, kura sākās 18.gs. un turpinās joprojām. Latvieši analizē vēstures liecības un cenšas restaurēt patiesību. Iekarotāji mēģina radīt viltotās vēstures vietā jaunu- arī viltotu. Kura pierādītu to pašu, ko bija jāpierāda vecajai. Ka mēs esam nekulturāli un beztiesīgi, ka mūs vajag atbrīvot un apgaismot.

 8. Shis tabulas daudzviet atskiras, kkur nesen lasiju ka tiesi Latviesiem ir vismazaak somugru asinis baltijas regiona(n1 vai n3).

  Vel viena lieta ko esmu pamanijis ir tas ka mazpilsetaas un laukos cilveki ir parasti daudz isaki, apalaki, apalakam un isakam galvam neka lielajas pilsetas.(kas ari ir saistits ar tiem pasiem somugru gerniem.

  Lai nu kaa, spriezot

 9. “vbyuer komentē:

  28.10.2010 pulkst. 22:09(#)

  Eupedia nav autoritatīvs avots. Lielais vairums pētījumu norāda uz lielāku N haplogrupas nēsātāju īpatsvaru ne tikai Latvijā, bet arī pārējās Baltijas valstīs.”
  =========’
  Gribētu iepazīties ar šiem pētījumiem. Un vēl jau neaizmirsīsim, ka mums ir ne tikai tēvi, bet arī mātes 😉
  Un nevar šīs sodienas proporcijas attiecināt uz kaut kādu mistisku ienākšanu tieši tadas pašās proporcijās. procesi nebija tik vienkārši. R1a un R1b kopā jau ir ļoti daudz, neaizmirsīsim arī I. Tādēļ nevajag pārspīlēt N 😉

 10. Bet ko tas mūsu nabaga valstij var dot?
  Itin neko! Ja nu tikai ticību, ka jābaro stulbā pārliciba, ka esam spējīgi uzturēt savu valsti.
  Labāk parēķiniet kā, ar ko un kad tiksim pie pārticības.
  Nekad! Lai dzīvo jaunā banānu republika Latvija ar izciliem gēniem!

 11. Un beigās tā ar nav skaidrības no kurienes latvietis ir cēlies, jo ir tāds gēnu kokteilis kas laikam nekad netiks iztīrīts, bet kapēc nav piemināta jaunā pasaule amērika, cik tur ir N1c1?
  Ja pareizi saprats var tad šitas ir vispareizākais latviešu gēna veids.

 12. Thomas, Amerikā N nav sastopams (tāpat kā vēl starp 90% etnisko grupu), tas ir ļoti ‘ekskluzīvs’ gēns, kurš vispār kaut kādos ciparos, nerunājot par nozīmīgiem, ir saprotams ļoti nelielam daudzumam tautu, turklāt vizuāli tās ir pavisam atšķirīgas – ap Baltijas jūru dzīvojošie (latvieši, igauņi, leiši, somi), Krievijas vidienes iedzīvotāji (tatāri, udmurti, komieši), izteikti mongoloīdās Krievijas austrumu tautas (jakuti, ņenci). Tas ir tas, ko daži ir nodēvējuši par ‘somugru marķieri’, protorasi, Urālu rasi, 4. rasi, internetā var par šo lietu gan daudz prātīga, gan daudz muļķību sameklēt 🙂

  Un par to, no kurienes latvietis cēlies – nu, skaidrs, ka pie Baltijas jūras! Ģenētika lieliski parāda, ka latvietis (vismaz tik tālu, cik tas attiecas uz “pirmtēviem”) ir metiss, jo to pamatā veido 2 atšķirīgas Y-DNA grupas ar divām pa visām dažādām izcelsmes vietām – tad, kad tās satikās un sajaucās, arī latvietis izveidojās.

 13. “Katrā valstī ņemto paraugu skaits nav mazāks par 100.”Uzskatu,ka no tik maza paraugu skaita nevar kaut ko nopietnu secināt.Pasaciņa,kura tiek nosaukta par pētījumu.Iznāk maldināšana.

 14. “R1a – Plaši izplatīta haplogrupa Eiropā, īpaši slāvu tautās. Ienākusi Eiropas teritorijā no Indijas un Irānas vairāk kā 5 000 gadu atpakaļ.”

  Varbūt tomēr no Centrālāzijas? – Kazahijas, jo ap to laiku, kad indo-eiropieši ienāca Eiropā, viņi arī ienāca Indijā un Irānā, ne otrādi… Indijā un Irānā dzīvoja pavisam citi cilvēki un pigmentācijas zudums ādai, gaiša matu krāsa, zilas acu zīlītes(tikai eiropiešu izcelsmei raksturīgs, kas saglabājies bērniem – nekur citur pasaulē tāda nav – afrikāņu bērni dzimst ar melni brūnām acīm, pirms indoeiropiešu indiešiem un irāņiem arī tas pats) Vismaz wiki(pieņemu, ka tas ir R1a bildes izcelsmes avots – nu pārāk līdzīgs SVG…) blakus R1a izplatībai norādīta Kurgānu hipotēze…

  Ļoti nepatīk somugru, kā kaut kādas Eiropas pirmtautas izplatības hipotēze. Tak paņemiet un papētiet kā Eiropa izskatījās pirms ~10000 gadiem pēdējā leduslaikmetā. Somugru mūsdienu teritorijas pārsvarā bija leduslauki – leduslauka malā mazliet uz dienvidiem no Latvijas dzīvoja eiropeīdi – visticamāk R1b vai kaut kas, kas tagad jau vairs nav.

  Kāpēc somugri, kuru teritorijā ir plaši izplatīti seni baltu hidronīmi un šo hidronīmu teritorijās dzīvojošie Volgas un Somijas somu etnogrāfiskie motīvi ir baltiski? Tas pats par ģenētiskumu – ir arī publikācijas, kur salīdzinot Volgas somi ir daudz tuvāki mūsdienu latviešiem, nekā Somijas somiem.

  Varētu mēģināt nopublicēt somu ienākšanu Latvijā… ingru ienākšana votu teritorijās ir dokumentēta ar ~1000 gadu senkrievu hronikās. Paši voti ir pat senāk ienākuši tagadējās Pēterburgas apkaimē, nekā igauņi Igaunijā, jo igauņiem un somiem ir minimālas valodu atšķirības, ja jau spēj saprasties.

 15. vbyuer:
  “Indo-eiropiešu (R) ienākšana Baltijas jūras austrumu piekrastē nebūt nebija tik masveidīga kā mums varētu likties”

  Jā. BET, baltu kultūra arī vēlajos laikos izplatījās ar kolonistu palīdzību(līdzīgi kā grieķi dibināja polisas) – un ļoti noturīgu kolonizācijas plānu, kolonizēšanā veidojot ģeometriski saistītas apmetnes – acīmredzot bija kaut kāds sākotnējs vienkārš un loģisks plāns lai neceltu apmetnes pārāk tuvu viens otram un netraucētu, bet dzīvotu ar pēc iespējas plašāku telpu ar resursiem, kas pietiktu bērniem un mazbērniem(tas gan netraucēja to vietā nākt jauniem kolonistiem vēlāk, kas iepriekš veidotās apmetņu ģeometriskās struktūras neņēma vērā). Tad ir jautājums vai latgaļu ienākšana Latvijā augšzemnieku(sēļi – tas pats, ja tulko no līvu valodas) zemēs Daugavas labajā krastā bija vai nebija masveidīga? 🙂 Sēļi tomēr līdz mūsdienām ir atstājuši pamainītu latgaļu mantojumu līdz pat pašai Igaunijas robežai. Tas pats par galindu kolonistiem uz austrumiem no Lietuvas, kas saglabājās, kā goļedi. Un tie ir tikai neseni piemēri, bet par to masveida ienākšanu… liekas, ka Gimbutiene centusies aizpildīt pelēkos plankumus reliģijā, jo indo-eiropieši savā izcelsmē ir patriarhāla lopkopju kultūra, kas klejoja pa stepēm(un apbrīnojamā kārtā bija attīstījusi augstu zemkopības kultūru, kas liek atrasties uz vietas), bet nonākot Eiropā indo-eiropieši ir ar diezgan būtisku matriarhāta ietekmi(Laima, mātes utt)… Ja kādam interesē kāds bija matriarhāts, var painteresēties par seno Itāliju, kur sievietes dzīvoja torņos un vīrieši acīmredzami bija ar mazu ietekmi.

  Par sanskrita valodu…vienīgais, kas no šī fakta ir interesants, ka baltu valodas ir tik maz mainījušās, ka ir tuvas(tikai nevajag pārspīlēt un pataisīt par kaut kādu mītisku faktu – kaut kas ir līdzīgs – pāris vārdi, tas arī viss) 2000 gadus senai pierakstītai sanskrista valodai, kas pie tam ir ar diezgan lielu DRAVĪDU valodu substrātru un gramatikas izmaiņām. Dēļ Dravīdu valodu ietekmes, sanskrita valodu nevar uzskatīt par kaut kādu indo-eiropiešu valodas etalonu… Ja kāds ir tāds indo-eiropiešfīls, tad baltu valodas ir vienīgais tuvākais indo-eiropiešu pirmssākums, kas vien var būt. Abas valodas, jo arī lietuviešu valoda ir būtiski ietekmējusies no poļiem.

  P.S. Mūsdienās, senākie Eiropā ir baski, bet ne Baltijā…

 16. Un vēl, atgriežoties pie raksta – pašķidri. To pašu var izlasīt wiki. Kur ir tāds pētījums par Latviešu etnoģenētisko mantojumu no senajiem trāķiešiem(viņi apdzīvoja Grieķijas ziemeļus, Rumāniju – ieskaitot Transilvāniju) – mums it kā esot no viņiem zobu struktūra ar vampīrveida ilkņiem – ne visiem, bet centrālās Lietuvas un Latvijas daļas iedzīvotājiem. Kas to zin – kad indo-eiropieši kolonizēja Latviju, tajā pašā laikā viņi to darīja arī Grieķijā, un kaut kas(gan jau ka pamatīgi sajaucies) ieceļoja arī šeit.

 17. Es tomēr domāju , ka ne no kādas Indijas nekas necēlās un nenāca , bet uz turieni gāja. Un viņi visu pieņēma… un tā vēl tagad visi sadzīvo daudzmaz draudzīgi… Tutr ja mazliet pamskatās uz vēsturi tā sanāk. Un neaizmirstiet , ka sanskrits, kā valoda ir abstrakta vienība, svētā valoda kurā nekāda tauta nerunā, bet tā ir augstākā līmeņa zināšanas. neviens to dievzemīti sanskritā neapmīļo.

 18. Nerzinu,kā somugri ir ieķīlēti starp baltiem?Murgs.Somugri baltijā varēja iekļūt tikai pēc huņņu izklīšanas,arī Ungārijā.Viņi izgāja caur baltu integrāciju un tādi ir.

 19. R1a ir izplatīta visā austrumu eiropas vidienē un vairāk, neatkarigi no slāviem. Raksturīga tadzikiem, kirgīziem, u.c. Precizāk slāviem raksturīga ir R1a1, kas arīdzan baltiem ir viena no dominējošām. Dažiem slāviem tā vispār nav raksturīga.

 20. Tabula, skiet, ir kluda diez vai Francija G2a ir 51% jo vairak tapec, ka tur R1b ir 61%, kas izklausas daudz ticamak 😉

 21. Vispar skaitlji taja tabula nav ticami – saliku xcel tabula – reti kurai valstij ir 100% kam ir mazak, varetu domat, ka ir kadas tik sikas grupu vienibas, kas nav uzskaititas, bet krievijai piem. ir 118% 🙂 albanija un danija ir mazliet pieticigakas ar 101% :/

 22. Izskaidrojiet man vienu lietu. Cik Haplogrupas var būt vienam vīrietim? Vai katram vīrietim ir viena Haplogrupa (R1a vai N, vai I, vai …) vai arī mikslis no daudzām (gan R1a, gan N, gan I, gan …)?

 23. to: ivars
  Par Ungāriem viena interesanta teorija, ka tie ir dienvidu somugri. Proti – iebrucēji nebija mongoļi, bet gan nedaudz aziātiskie somugri. Un vēl viena lieta, ir jau sen apliecinājies, ka valoda iet atsevišķu ceļu no asinīm. Piemēram, turki ir radnieciskāki grieķiem, armēņiem. Bet valoda ir radnieciska Kazahiem. Tāpat mistērija ar igauņiem un latviešiem. Ģenētiski tik līdzīgi, bet valoda absolūti cita.

 24. Un par R1a. Vai nav iespējams, ka Balti ir nevis N1c1 sajaukušies ar R1a (kas raksturīgs slāviem), bet gan drīzāk R1a, kuru daļa sajaucās ar N (radot latviešus, lietuviešus, prūšus) un otra daļa R1a, kuri ietekmējās no Irāņu valodas (Sarmatiem) (“bog” un “raj” esot vienāds gan Irāņiem, gan slāviem) un no Baltiem pārveidojās par Slāviem?

 25. Lūdzu ņemiet vērā, ka valoda un etnoģenēze ir divas atšķirīgas lietas. Tāpēc arī lietuvieši, latvieši un igauņi runā atšķirīgās valodās. Acīm redzot šinī gadījumā baltu valoda ir izrādījusies noturīgāka un nodota pietiekoši somugriskam kontingentam. Kā redzams, pēc etnoģenēzes mēs no igauņiem īpaši neatšķiramies. Savukārt ungāru gadījumā noturīgāka ir izrādījusies somugru valoda, kaut arī ģenētiski no somugriem tur nav gandrīz nekā. Lielākas pēdas tur ir atstājuši huņņi, avāri un slāvi.

 26. Ir Ģermānija,ne vācija.Ķelti ir romiešu palama viduseiropas tautām.Pēc pēdējā ledus laikmeta eirāziju apdzīvoja vienveidīgie,baltie cilvēki,balti.Groziet kā gribiet.

 27. Ja gribat precīzi noteikt,kas mums gēnos tad pareizi būtu noņemt analīzes visiem Latviešiem!

  Un ja godīgi kam vispār tie gēnu reultati vajadzīgi, mēs visi tāpat esam cēlušies no vienas tautas-cilvēkiem.

 28. Runājot par mazliet citu tematu – “Islande vai Islande!
  2011. gada 15. jūnija sēdē Latviešu valodas ekspertu komisija secināja: kaut gan no lingvistiskā viedokļa pareizāka būtu šīs valsts nosaukuma forma ar garo ī, tomēr, ievērojot tradīcijas citvalodu ģeogrāfisko nosaukumu atveidē, par pilnīgi atbilstošu latviešu valodas normām uzskatāma arī forma Islande. Tāpēc patlaban spēkā ir abas formas: Islande un Īslande.

  Savukārt es principiāli uzskatu, ka pareizi ir tā kā mēs esam visu laiku lietojuši Islande. Un lai tā Latviešu valodas ekspertu komisijas Vietvārdu apakškomisija iet pupās!
  Viņu pamatojums I maiņai uz Ī bija šāds – “Īslandes Republika (ar garu patskani – ī) precīzāk atbilst nosaukuma izrunai un rakstībai oriģinālvalodā.”
  Tad jau mums būtu jāmaina visi valstu un citi vietvārdi. Beļģiju uz Belžika, Vāciju uz Doičlandi, Spāniju uz Espaņju!!!
  Punkts.

 29. в языке фарси, который используется в Иране есть много русских слов, хотя эта цивилизация как бы очень древняя, странно что обычные слова (не модерновые) есть в том языке.
  Вместе с тем в Латвии встречаются странности, что некоторые люди почему-то стремятся привязать себя каким-либо образом к западноевропейской цивилизации.
  В этом видно только слабость этих людей, отказываясь от своих предков и примазываясь к тем, кто пока ещё на верху.
  Будь самим собой и отстаивай интересы своего народа и страны, а не бегай каждый раз за выигравшим. Так ты всегда будешь только проигравшим.

 30. akab.eu komentē:
  До появления в коментариях предидущего на русском языке всё обсуждалось без взаимных оскорблений типа “отказываясь от своих предков и примазываясь …”.Но я не обижаюсь, разве можно обижаться на человека, который пишет “в языке фарси, который используется в Иране есть много русских слов”. Когда о сходстве слов в разных языках пишет грамотный человек, он говорит, что в болле молодом языке есть слова от более старого, но что можно ожидать от дурака, от которого так и прёт великорусский шовинизм. Будь добр- освободи эфир от своего присутствия, тебя сюда не звали. Если хочешь участвовать, веди себя прилично. Я знаю, что некоторые из вас считают, что человек произошел от человекообразной обезьяны Гавриллы, но не все разделяют ваше мнение.

 31. Varbūt jau virsrakstā ir vērts ieviest korekciju- Baltu tautu gēns, nevis Latvieša gēns.

  Latvieši paši par sevi ir pāris cilšu krustojuma rezultāts ar samērā īsu vēsturi- sākot ar viduslaikiem. Tas viss pateicoties ārējam spēkam – Sakšiem, katoļu baznīcai un to zemju pārvaldes struktūrai.

 32. Izpētot haplogrupu tabulu Latvijas iedzīvotājiem ir ļoti līdzīgi gēni kā Krievijas iedzīvotājiem.
  V čom probļema?

 33. Varbūt nevajag aizmirst par ķemmes-bedrīšu keramikas kultūras sāmu ciltīm, kas apdzīvoja Kurzemi un Vidzemi un vēlāk izveidojās par līvu (lībiešu) tautu. Viņi ir somugru haplogrupas N1c1 avots latviešu genofondā.

  Vēl nezkāpēc latviešiem nepatīk, ka gan baltu, gan slāvu senči ir nākuši no Austrumukrainas, līdzi nesot auklu keramikas kultūru un haplogrupu R1a. Iespējams, ka baltu valodas atšķēlās no seno slāvu valodu grupas nonākot saskarē ar Baltijas jūras dienvidaustrumu piekrastē dzīvojušajiem sāmiem.

 34. Ugo
  уж чего чего а шовинизма ни русского ни какого другого у меня и близко нет. Однако в отличии от тебя у меня нет комплекса неполноценности который из тебя прёт. Наверное тебя сильно обижали в школе. Человек имеющий слабый дух обычно агрессивный, но из далека, чтобы скрыть свою слабость и яркий пример о том, что говорилось выше.

  У тебя комплекс маленького человека стоящего под дверью, который топчется и приседает в ожидании когда ему свистнут, чтобы войти для выполнения уборки.

  А после того как уборка будет закончена ты будешь гордиться что мыл пол в таком важном кабинете 🙂

  Пока ты живёшь своими комплексами, ты будешь искать себе подобных. Будешь продолжать жить ограниченной и приниженной жизнью.

  Но никто не виноват в том что у тебя слабый дух.

  Национальности или языки тут не причём. Среди всех народов есть те, кто в детстве позволял себя обижать, а в качестве мести втихоря рассказывал учителю о проделках одноклассников и мечтал стать учителем только для того, чтобы получить возможность ставить двойки тем, кто хорошо учиться, вызывать родителей тех, кто проявляет смелость и защищает слабых. Вобщем гадить всем, кто оказался лучше и сильнее тебя.

 35. akab.eu komentē:
  О твоей неспособности определить с кем ты имееш дело говорит нарисованный тобой мой портрет. Всё с точностью наоборот. Начиная с 5-го класса и до окончания школы я был лидером школы, сначала как председатель пионерской дружины, потом комсомольской организации. Одновременно я был чемпионом по бегу на 100 метров и.т.д. Членом Cоюза кинолюбителей Латвии я стал в 17 лет, за 1 место в конкурсе кинолюбителей-школьников. И так в течении всей моей жизни. Имею 3 высших образования (докторская степень по философии).По повод обижали- когда я учился в 8 классе меня однажды ударил один придурок из 11 го. То что он в этой ситуации остался цел произошло из-за вмешательства директора школы, который оказался рядом. Его наказали, так как он был виноват и директору и в голову не могло прийти, что такой образцовый мальчик как я будет драться.После этого инцидента я в течении 2 месяцев преследовал этого длинного придурка по всей школе и регулярно бил в присутствии его однокласников до тех пор пока он не извинился. После этого в моей жизни больше попыток меня обидить не было.
  Почему я всё это написал? Да меня просто забавляет твоя злоба и тупость,неспособность понять другого и попытки оскорбить человека исходя из твоих желаний а не из понимания реальной действительности.
  Если ты живёш в Латвии- научись не плевать в колодец из которого сам пьёш, а если хочеш это продолжать, то лучше вали от сюда в свою Рашу. Для России ты не годишся, я там прожил более 8 лет и могу тебя заверить- такие говноеды как ты там тоже не нужны. Извини за возможные ошибки-русский один из 4 языков, которыми я владею, но редко пользуюсь.
  С нетерпением жду дальнейших откровений.
  P.S. Мой Ник Igo а не Ugo.

 36. Igo, kādēļ jūs vispār runājat ar akab.eu krieviski?! Atkal liecam muguriņu krievu priekšā?

  Un vienas valodas forumā runāt citā valodā vispār ir nepieklājīgi. Ja cilvēks ir tik nepieklājīgs, ka ienāk vidē, kur runā vienā valodā, un sāk runāt kādā citā, tad tāds ir jāignorē, vienalga vai viņs te krieviski, angliski vai igauniski raksta. Ja viņš vēlās diskutēt, viņam šeit ir jārunā latviski.

  Vai jūs, Igo, arī ārzemju forumos citās valodās ieejat un sākat rakstīt latviski vai tomēr lietojat foruma valodu?

 37. lasot komentārus, gribu pateikt, ka irāņi īstenībā ir gaišiem matiem un zilām acīm un ļoti radniecīgi ar vāciešiem, to viņi paši raksta. Un tagad domāju, laikam latvietes zemapziņā kaut ko jūt kopīgu ar Indijas un Pakistānas puišiem, tāpēc tā arī precas. Cik esmu pati kontaktējusies, tad tā arī ir. Un par gēnu tīrību nevar būt i runa, jo precoties tikai ar savas tautas pārstāvjiem, sāk attīstīties iedzimtas slimības tautai vai kroplums, kā to var manīt Holandē un Dānijā.

 38. Atbilde schtals.
  Latvijas Genoma centrs (LGC) ir specializēta struktūrvienība, kura veido un uztur Latvijas iedzīvotāju genoma datubāzi un citas bio-bankas.

 39. Ļautiņi! Kādos mītos jūs maldāties par to latviešu izcelsmi pie Baltijas jūras. …………
  http://vesture.eu/index.php/Ledus_laikmets

  …tundrai raksturīgie augi sāka pārvietoties uz ziemeļiem (maksimumu mežainums sasniedza periodā pirms 9000 gadu, kad meži klāja 90 % Latvijas teritorijas). Šajā laikā mūsdienu Latvijas teritorijā ienāca pirmie cilvēki.”
  Nu baigais jau nu brīnums, ka ģenētiski latvieti no krieva praktiski nevar atšķirt.

 40. Viela pārdomām. Mans paziņa bija Indijā. Runājot ar vienu jogu, izteicās, ka Latvijas pamatiedzīvotāji esot emigrējuši no Indijas. Jogs savukārt apgalvoja, ka viss esot tieši otrādi. Mūsdienu Ziemeļindijas iedzīvotāji esot atnākuši no mūsdienu Baltijas teritorijas.

 41. Ja Leduslaikmetā ledus galvenokārt atradās ziemeļu puslodē, sākoties sasalšanai no ziemeļiem, tad diezgan loģiski, ja cilvēkiem tajā laikā gribējās pārcelties uz siltākām vietām dienvidu virzienā. Runājot par Z-Indijas tautām, viņi kaut kā neiederās mūsdienu Indijas sabiedrībā. Atšķirībā no Indijas senākajiem pamatiedzīvotājiem ar tumšu ādas pigmentāciju, Z-Indijas tautības ir vairāk tipiski eiropas tautu pārstāvji. Kultūras vērtību ziņā var vilkt paralēles ar seno slāvu kultūru. Esošās vēstures interpretācijā varētu teikt, ka tie ir visi slima suņa murgi. Skolās māca to vēsturi, ko vajag, nevis to kā bija patiesībā. Pāris paaudžu laikā var mainīt daudz ko, lai formētu tautas apziņu. Es personīgi neticu esošās fundamentālās vēstures uzskatiem. Pārāk daudz nepamatotu pieņēmumu. Varētu teikt, ka vairāk izdomājumu. Dažas dīvainības oficiālajā vēsturē – 1.Visas Eiropas karaliskās ģimenes pēkšņi uzrodās ne no kurienes m.ē.9 gs. 2.Līdz kristietības ieviešanai vardarbīgā veidā, Baltijas teritorijā un mūsdienu Krievijas teritorijā dzīvoja neattīstītas tautas 3.Kalendārs Krievijā mainās 1700 g. pēc gregoriāņu kalendāra. Uz to brīdi Krievijā bija 7208 g. Rodas jautājums, kādā veidā neattīstīta tauta var veikt tik ilgi laika uzskaitījumu? Ja pameklē internetā, var atrast daudz dažādus avotus. Tikai analizējot piedāvāto informāciju var secināt kas varēja būt un kas nē. Jābūt pilnīgam muļķim, lai ticētu visam ko saka un raksta. Nesenais piemērs par krievu zemūdeni Zviedrijas ter. ūdeņos, rietumos apgalvo, ka krievu zemūdene, krievi noliedz. Beigās izrādās, ka pašu rietumnieku zemūdene vien bija. Toties ir iemesls piesaistīt uzmanību Zviedrijas un Rietumvalstu aizsardzības spējām, piesaistīt papildus finanses budžetiem.

 42. Indijas Ziemeļos ir tagad teritorija – Kašmiras – Džammu štats (tā vēl pagājušā gs sākumā bija patstāvīga Kašmiras valsts (n\bet to sadalīja starp Indiju, Pakistānu un Ķīnu), ar ļoti senu tautu – kašmiras punditiem – tauta līdzīga baltiem (nejauciet ar musulmaņiem), to sensenos laikos dēvēja arī par Dievu zemi, tajā ir slavenā ar Srinagāras ieleja; no turienes radušies Indijas bramaņi…………

 43. Ko tik gudri te var spriest? Es, taa saucamaa etniskaa latviete, pasuutiiju sev DNS testu no 23andme. Shis DNS tests paraadiija, ka lielaakaa dalja mana genoma ir slaaviska. Jaa, nedaudz bija shoks par to. Nu, lai arii kaa mums latvieshiem negribeetos atziit, nav nekaada iipashaa baltu genoma. Muusu genosms ljoti liidzinaas slaavu genomam ..

 44. diskusija ir daudz pamatotaaka un interesantaaka, kaa pats peetiijums un raksts. lai vai kaa, ko tas jums noziimee un kaadeelj shii rakshanaas – ko juus veelaties ‘pieraadiit’? cilveeks ir cilveeks un tikai

 45. Raksts ir ļoti sens, bet cinci sāk latviešiem raksturīgo paššaustīšanu, jo nav tāda slāviskā gēna.

  Dienvidslāviem vispār ir raksturīgs haplogrupas I gēns, kas ir pirmo eiropiešu gēns – tas ir vēl izplatīts skandināviem un ziemeļvācijā un tās izplatība ir līdz pat Urālu un Kaukāza kalniem un aptuveni sakrīt ar neandertāliešu izplatību.
  R1a ir arhaiskāks par R1b gēns, kuru nēsātāji ieradās Eiropā vēlāk par rietumeiropiešiem un ledus atkāpšanās un tam sekojošo plūdu dēļ ienāca pa citu ceļu.

  Vēsturiski slāvi un krievi ir radušies nesen. Par slāviem kādreiz dēvēja pie mūsdienu Kijevas stepes-mežu zonā dzīvojošos dzīvojošus skitus-zemkopjus, kas bija skitu un baltu sajaukums(abi bija R1a). Tagadējās Krievijas rietumos un Baltkrievijā, kur ir visvairāk izplatīts R1a kādreiz apdzīvoja balti un tur kādreiz bija baltu kultūras – un tie tur kur bija, tur arī palika. Rietumslāvi ienāca Polijā no Ukrainas, tāpēc viņi ļoti pamatīgi atšķiras no austrumslāviem un arī baltiem, jo šī nošķiršanās notika senāk, kā baltu pārslāvošanās Krievijā un Baltkrievijā.

  Haplogrupa N1c ir somugru gēns, kuŗš radies Ķīnas dienvidos(ķīniešu un citu austrumaziātu gēns ir O un NO haplogrupa apvieno somugrus, ķīniešus utt.), jo tur atklātās N variācijas mirušo cilvēku DNS ir visdažādākās. Kā tā sajaucās ar baltiem – tas ir interesants jautājums, bet izskatās, ka šī jaukšanās bija vairāku tūkstošu gadu rezultāts un notika ne tikai Baltijā, bet arī Krievijas ziemeļos. Un interesanti, ka ieplūšana notika baltu teritorijās – un nereti šīs sajaukšanās rezultātā cilvēki mainīja valodu. Piemēram, Igaunijā kādreiz dzīvoja balti – Somijā visi senākie hidronīmi ir baltiskas izcelsmes un izskatās, ka arī dažas somugru tautas Krievijas Urālos kādreeiz sākotnēji bija balti, kas nodarbojās ar zemkopību, jo tām ir augsts R1a % un to nevar izskaidrot tikai ar krievu jaukšanos, kur krieviem pašiem ir ievērojams N1c dēļ vietējo somugru pārkrievošanās.

  500 AD Latvijas teritorijā nebija latviešu. Latvieši-lietuvieši ap šo laiku apdzīvoja Baltkrieviju un Krievijas Daugavas upes augšteci pa kuru šis austrumbaltu zars ienāca Latvijā un kolonizēja tajā laikā rietumbaltu apdzīvoto Latviju un Lietuvu un asimilēja augšzemniekus Latvijā un augštaišus Lietuvā un Lietuvā izskatās, ka pieņēma to vārdu. Paši rietumbalti ir cēlušies no Trāķijas, virzoties uz ziemeļiem un nonāca Latvijā daudz agrāk. Ir lasīts, ka no Trāķijas puses lietuviešiem un latviešiem ir raksturīgs zobu izvietojums ar izteiksmīgākiem ilkņiem.

  Vispār, baltu(arī slāvu) vēsture ir diezgan dramatiska un tur nav daudz spožu epizošu ar ko lepoties – R1a kustība, kas pārstāvēja R zemkopjus sākās dēļ Ledus Laikmeta beigām, kad applūda Melnās jūŗas auglīgās piekrastes, kad pienākot ūdenim, Melnās jūŗas ziemeļkrasts applūda un beigu beigās arī salūza, izvedojot Krimas kalnus. Spriežot pēc atradumiem jūŗas dibenā, cilvēki pamazām pārvietojās tālāk no uzbrūkošās jūŗas, bet katastrofiskāku gadījumu rezultātā devās vēl tālāk, izraisot milzīgu tautu staigāšanu, kas piebeidza senās Vidusjūŗas civilizācijas, izveidojot hellēnismu(Apollonam un citiem dieviem bija gaišas matu cirtas, atšķirībā no pirmshellēņu grieķiem, kuriem ir melni mati), izveidoja Anatolijas indo-eiropiešu civilizācijas un iebruka Indijā un iznīcināja Indas ielejas civilizāciju un atnesa vai arī pielāgoja jau esošo sadalījumu kastās, kur augšgalā(loģiski) atradās iebrucēji. Tikai pāris tūkstošus gadus vēlāk, kad pēcteči vairs nebija asinskāri nāca citi iekarotāji un senie somugri(kas mūsdienās ir miera mikas), kā vēsta leģendas iebruka ziemeļeiropā(pie Urāliem) – tur sajaucās ar baltiem, bet mongoļu-tjurku tautas Mongoļu iebrukumu laikā nomainīja indo-eiropiešu iedzīvotājus tagadējā Kazahijā un atšķirībā no pārējām lielajām haplogrupām R1a ir ļoti sajaukusies ar pārējām. Indijā R1a iebrukums praktiski ir iznīcinājis haplogrupu L(kas bija Indas ielejas civilizācijas nesēji), bet toties ir sajaucies ar dravīdu H.

  Protams, šeit visur tiek pieminēta tikai haplogrupa pa tēva līniju, jo pa mātes līniju nav tādu sakarību lai tās varētu saistīt ar noteiktām kultūrām vai valodas grupām, jo to izplatība seko citiem likumiem.

 46. Tas ka nosaukums kaut kādā datubāzē tiek apozīmēts ‘slāvisks’ absolūti neko neizsaka. Piemēram par to pašu R1a tā izskatās, ka R1a ir daudz jaunāks gēns par R1b, bet šī numerācija rada iespaidu, ka ir pilnīgi otrādi…
  Jautājums par R1a ir pavisam vienkāršs un atrisināms ar pavisam parastu jautājumu: kas ir senāks – balti vai slāvi?

  Vispār, par tautas gēnu varētu dēvēt autosomālo gēnu, jo tas sapludina kopā kompaktās vietās dzīvojošu cilvēku gēnus, neskatoties uz seņču izcelsmi un tur visus slāvus un baltus apzīmē ar austrumeiropiešu autosomālo grupu, kas perfekti atgādina baltu hidronīmu izplatību Eiropas kartē….

 47. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ca/World_Map_of_Y-DNA_Haplogroups.png

  Šī karte ir milzīga problēma, jo tai ir pievienota klāt R “izcelsme”, ka ir pilnīgi aplama.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Human_Y-chromosome_DNA_haplogroup#Major_Y-DNA_haplogroups

  haplogrupa C bija pirmie(1) cilvēku seņči, kas devās prom no Āfrikas un to izplatība visstraujāka bija gar Indijas okeāna krastu.
  (1) Bez Homo sapiens, eksistēja vēl neandertālieši Eiropā,
  denisovieši Sibīrijā, kas bija neandertāliešu jaukteņi ar vietējiem
  floriensis, kas pārdzīvoja Krakatau vulkāna megaizvirdumu
  C nespēja ienākt Eiropā un Tuvajos Austrumos, jo tur valdīja Neandertālieši, kas bija labāk attīstīti par C(neandertāliešiem bija lielākas smadzenes pat salīdzinot ar mūsdienu cilvēkiem un arī lielākas acis), tāpēc tie devās tālāk līdz Austrālijai un Papua-Jaungvinejai. Papua-Jaungvinejā izskatās, ka notika sajaukšanās ar vietējo cilvēku paveidu.
  G un H izskatās, ka bija jau tie cilvēki, kas sāka iekarot vai sajaukties ar neandertāliešiem.
  I un J jau bija nākamā pakāpe un I pilnībā nomainīja neandertāliešus Eiropā. J ir semītu, kā arī čečenu un dagestāniešu haplogrupa – pēdējie izskatās ka migrēja kad viņi bija tuvi ar senajiem Hurriešiem. Čečenu seņči atstāja Dienvidosetijā akmens torņu pieminekļus un Armēnijas senākaie iedzīvotāji bija čečeniem radinieki ar nosaukumu ers. Erevānas nosaukums nāk no viņiem un izskatās, ka armēņiem arī ir līdzīga nosaukuma izcelsme.

  L ir Indas ielejas civilizācija(Pakistānā un arī Džammu Kašmirā), kas iznīka, kad izsīka upe un to piebeidza un atšķaidīja R1a iebrucēji no ziemeļiem.

  K ir kopēja haplogrupa papuasiem, ķīniešiem, amerikas indiāņiem un arī eiropiešiem. Loģika diktē, ka tā nevarēja rasties Indijā, jo to jau apdzīvoja H(dravīdi). Tā kā R vistuvākā haplogrupa ir Q, tad vienīgā vieta, kur eiropieši(vai pareizāk eirāzieši) nodalījās no amerikas indiāņiem ir Baikāla ezers. Lielākā daļa Q aizgāja pa labi pāri Bēringa tiltam uz Amerikām, kur tie izmedīja visus lielos dzīvniekus, daļa palika kā Sibīeriešu tautas keti bet R klejoja pa Vidusāzijas stepēm, kas tajā laikā nebija tuksnešainas, bet leknas pļavas un tur arī izgudroja jāšanas tradīcijas, ratus, riteņus, metālkausēšanu utt. Interesanti, ka metālkausēšanu izgudroja viena no dienvidķīniešu civilizācijām, bet uzvarēja barbariskāka ziemeļķīnas civilizācija.
  Bez ketiem visaugstākā Q koncentrācija Sibīrijā ir Urāliešu valodā runājošajiem selkupiem un dizgan nozīmīgs procents ir atrodams tuviešiem un altajiešiem. Altajiešiem(kas runā tjurku valodās) ir pat lielāks R1a % kā latviešiem un slāviem, bet viņu un Tuvas teritorijās mūsdienās ir atrastas gan skitu mūmijas, gan arī skitu metāla izstrādājumi.

  Kāpēc vispār tik gaŗš gabals? Nu, kaut vai tāpēc, lai ilustrētu cik neloģiska ir Indijas izcelsme teorija ar kuru ir tā saslimuši Latvijā, jo tur netika izgudrota jāšana, rati un metālapstrāde, kas ir svarīga lai būtu labāki ieroči lai būtu iespējams iekarot citus cilvēkus un kas ir raksturīga indo-eiropiešu kultūrai.
  Un sanskrits ir indo-eiropiešu valoda ar dravīdu valodas gramatikas ietekmi – tā pat nevar būt labāka indo-eiropiešu proto valoda pat par mūsdienu latviešu vai lietuviešu valodu, jo tā radās pāris tūkstošus gadus pēc indo-eiropiešu ienākšanas Indijā.

  Ja nu jums patiešām tik ļoti gribas doties kādā svētceļojumā un meklēt indo-eiropiešu pirmdzimteni, tad tā ir Altajs un Baikāla krasti un upju baseini, kas ieplešas arī mūsdienu Mongolijas teritorijā. Mongoļi vispār ir anomālija un izskatā, ka indo-eiropiešu kultūras blakusefekts, jo tie pārstāv haplogrupu C un nevienai cilvēku grupai haplogrupā C nav novērojama tāda inovācija, kas saistās ar izgudrojumiem(jāšana, rati, metālkausēšana, raktuves utt.), jo ja kāda cilvēku grupa radīja kaut ko jaunu vai arī pielāgojās kādiem jauniem apstākļiem, tā radīja pamatus jaunai haplogrupai, iznīcinot vai asimilējot apkārtējās cilvēku grupas.

 48. Wikipedias haplogrupu karte ir milzīga problēma, jo tai ir pievienota klāt R “izcelsme”, kas ir pilnīgi aplama.

  haplogrupa C bija pirmie(1) cilvēku seņči, kas devās prom no Āfrikas un to izplatība visstraujāka bija gar Indijas okeāna krastu.
  (1) Bez Homo sapiens, eksistēja vēl neandertālieši Eiropā,
  denisovieši Sibīrijā, kas bija neandertāliešu jaukteņi ar vietējiem
  floriensis, kas pārdzīvoja Krakatau vulkāna megaizvirdumu
  C nespēja ienākt Eiropā un Tuvajos Austrumos, jo tur valdīja Neandertālieši, kas bija labāk attīstīti par C(neandertāliešiem bija lielākas smadzenes pat salīdzinot ar mūsdienu cilvēkiem un arī lielākas acis), tāpēc tie devās tālāk līdz Austrālijai un Papua-Jaungvinejai. Papua-Jaungvinejā izskatās, ka notika sajaukšanās ar vietējo cilvēku paveidu.
  G un H izskatās, ka bija jau tie cilvēki, kas sāka iekarot vai sajaukties ar neandertāliešiem.
  I un J jau bija nākamā pakāpe un I pilnībā nomainīja neandertāliešus Eiropā. J ir semītu, kā arī čečenu un dagestāniešu haplogrupa – pēdējie izskatās ka migrēja kad viņi bija tuvi ar senajiem Hurriešiem. Čečenu seņči atstāja Dienvidosetijā akmens torņu pieminekļus un Armēnijas senākaie iedzīvotāji bija čečeniem radinieki ar nosaukumu ers. Erevānas nosaukums nāk no viņiem un izskatās, ka armēņiem arī ir līdzīga nosaukuma izcelsme.

  L ir Indas ielejas civilizācija(Pakistānā un arī Džammu Kašmirā), kas iznīka, kad izsīka upe un to piebeidza un atšķaidīja R1a iebrucēji no ziemeļiem.

  K ir kopēja haplogrupa papuasiem, ķīniešiem, amerikas indiāņiem un arī eiropiešiem. Loģika diktē, ka tā nevarēja rasties Indijā, jo to jau apdzīvoja H(dravīdi). Tā kā R vistuvākā haplogrupa ir Q, tad vienīgā vieta, kur eiropieši(vai pareizāk eirāzieši) nodalījās no amerikas indiāņiem ir Baikāla ezers. Lielākā daļa Q aizgāja pa labi pāri Bēringa tiltam uz Amerikām, kur tie izmedīja visus lielos dzīvniekus, daļa palika kā Sibīeriešu tautas keti bet R klejoja pa Vidusāzijas stepēm, kas tajā laikā nebija tuksnešainas, bet leknas pļavas un tur arī izgudroja jāšanas tradīcijas, ratus, riteņus, metālkausēšanu utt. Interesanti, ka metālkausēšanu izgudroja viena no dienvidķīniešu civilizācijām, bet uzvarēja barbariskāka ziemeļķīnas civilizācija.
  Bez ketiem visaugstākā Q koncentrācija Sibīrijā ir Urāliešu valodā runājošajiem selkupiem un dizgan nozīmīgs procents ir atrodams tuviešiem un altajiešiem. Altajiešiem(kas runā tjurku valodās) ir pat lielāks R1a % kā latviešiem un slāviem, bet viņu un Tuvas teritorijās mūsdienās ir atrastas gan skitu mūmijas, gan arī skitu metāla izstrādājumi.

  Kāpēc vispār tik gaŗš gabals? Nu, kaut vai tāpēc, lai ilustrētu cik neloģiska ir Indijas izcelsme teorija ar kuru ir tā saslimuši Latvijā, jo tur netika izgudrota jāšana, rati un metālapstrāde, kas ir svarīga lai būtu labāki ieroči lai būtu iespējams iekarot citus cilvēkus un kas ir raksturīga indo-eiropiešu kultūrai.
  Un sanskrits ir indo-eiropiešu valoda ar dravīdu valodas gramatikas ietekmi – tā pat nevar būt labāka indo-eiropiešu proto valoda pat par mūsdienu latviešu vai lietuviešu valodu, jo tā radās pāris tūkstošus gadus pēc indo-eiropiešu ienākšanas Indijā.

  Ja nu jums patiešām tik ļoti gribas doties kādā svētceļojumā un meklēt indo-eiropiešu pirmdzimteni, tad tā ir Altajs un Baikāla krasti un upju baseini, kas ieplešas arī mūsdienu Mongolijas teritorijā. Mongoļi vispār ir anomālija un izskatā, ka indo-eiropiešu kultūras blakusefekts, jo tie pārstāv haplogrupu C un nevienai cilvēku grupai haplogrupā C nav novērojama tāda inovācija, kas saistās ar izgudrojumiem(jāšana, rati, metālkausēšana, raktuves utt.), jo ja kāda cilvēku grupa radīja kaut ko jaunu vai arī pielāgojās kādiem jauniem apstākļiem, tā radīja pamatus jaunai haplogrupai, iznīcinot vai asimilējot apkārtējās cilvēku grupas.

 49. Pēc 23andme datiem (nav paši precīzākie) esmu N1C1* no tēva puses un U5a1 no mātes puses. Man ir tumši mati un brūnas acis. Tauta ir politisks vienums (valoda un kultūra) ar ģenētiku tai ir maz sakara. Jebkurā gadījumā Igauņi un Somi mums ir labi kaimiņi. Nevēlos apvainot Lietuviešus, bet, ja man būtu izvēle es labrātāk sadarbotos ar Igauņiem.

 50. Viena no nedaudzajām reizēm, kad komentāri ir interesantāki par pašu rakstu, taču tajā pašā laikā izraisa lielas pārdomas un nesaprašanu. Prasās pēc turpinājuma..

 51. Es par to pašu domāju.Esmu audzis bez tēva,bet kad satiku,nebija šaubu,ka man tēvs,jo sejas panti līdzīgi.Pašam aug dēls,protams,tie paši sejas panti un augums.Meitas skaistas,un arī manas.Vienīgais ko es atradu pēc bildēm,stāstiem un aprakstiem ir,ka cēlies esmu no ķeltiem(pēc skata).Piedodiet,bet no kā ķelti cēlušies nezinu.Dīvaini tas,ka mums visiem gaiši mati,zilas acis un tumša,kā nosauļota āda.Baigais mikslis laikam senčos.

 52. Esot atklāts baltieša gēns LWb. Latvijā it kā esot 6 procentiem. Pārējien kas, čukčas? Atvainojiet, nepazīstu nevienu čukču, bet it kā ļotikareivīga tauta. Es neesmu kareivīgs,laikam baltietis.

 53. Tas lwb esot altruisma gēns.
  Vai kāds lūdzu var pastāstīt par H10a1 haplogrupu ko man rezultātos norādija familytreedna.

 54. to garajam ,etnisko piederību var pēc sejas noteikt pēc cilvēka fenotipa.Vari göglē askatīt,vaitāk info angļu um krievu valodās.

 55. Ir kādam, no LV institūcijām, zināms kur var pārbaudīt šīs ģenētiskās saknes, lai noskaidrotu kas tad mums tur ir?

 56. Ģenētika ir jauna zinātne. Tāpēc apgalvojumi, ka tas ir zinātniski, ir nezinātniski. Jēdziens slāvu gēns skan smieklīgi, jo slāvi ir visai jauns lielās tautu staigāšanas produkts. Tur, kur ir liela tautu jaukšana, parasti tas pats notiek ar valodu un kultūru. Latvieši ir saglabājuši ļoti senas iezīmes kā kultūrā tā valodā. Sanskrits ir ļoti jauna valoda. Arheoloģija ir devusi liecības par daudz senākām valodām (pierakstītas pirms 4000-5000 gadiem). Arī tur atradīsim latviešu valodas pēdas. Daudz ko atpazīsim senās Krētas kultūrā pirms 4000 gadiem. Un pie Mikēnu grieķiem. Katra kultūra ir ietveroša. Tāpēc daudzi ieceļotāji ir asimilējušies par latviešiem. Pamats jau tāpēc nezūd, jo asimilēšanās notiek noteiktā kultūrā. Tie, kuri vēl ir tādi pusasimilējušies, pauž biezputras filozofiju. Lai arī no potenciālās izcelsmes tautas kultūras viņos nav nekas. Haplogrupas nav vienīgais ģenētikas rādītāj un apskatītās haplogrupas nav vienīgās. Tiem, kuriem biezputras ideoloģija nav tuvu, var palasīt neskaitāmos pētījumus angļu valodā par ķeltiem. Kaut cik vienprātīgas teorijas tur nav. Kā katrā nopietnā zinātnē, reāls darbs tikai parādījis, ka patiesība nav primitīvi vienkārša. Izskatās, ka ķelti ir ne klans, bet kultūra, kura bronzas laikmetā aptvēra tagadējās Eiropas lielāko daļu un arī teritorijas ārpus. Skaidrs, ka tiem bija ietekme arī Baltijā. Līdzīgi varam teikt par baltiem – Ziemeļaustrumeiropas (Baltijas jūras) zemkopju kultūra. Būdami tālāk no lielajiem tautu klīšanas ceļiem, izteiktāk saglabājās arī asinsradniecība. Un somi noteikti nav ziemeļu lauksaimniecības radītāji. Jaunākā britu valodniecības skola pat pieskaita Baltijas somu valodas kā atzaru no bronzas laikmeta baltu valodām. Tas ir laiks, kad balti liek pamatus lauksaimniecības kultūrai nākošajās Baltijas somu zemēs. Tāpēc senākā akmens laikmeta cilvēku tipi arī šodien staigā pa mūsu ceļiem, it kā 9000 gados nekas nebūtu mainījies.

 57. Patiesībā jau pati haplogrupu tabula runā pretī biezputras teorētiķiem. Tā rāda, ka nav divu Eiropas tautu, kuras būtu ģenētiski līdzīgas. Haplogrupu kombinācijas ir stipri atšķirīgas pat tuviem kaimiņiem. Tas ir tikai absolūti loģiski. Nevienā tautā nav tā, ka precamies vairāk ar sveštautiešiem kā savējiem. Ja tā ir, tad tauta pazūd un netiek analizēta. Tāpēc neatkarīgi no vēstures, katra tauta veidojas savdabīga. Latviešiem daudz interesantāks būtu pētījums apzināt kultūrvēsturiskos novadus un mēģināt saprast zemgaļus, sēļus, latgaļus, līvus, kuršus. Vai ir notikusi vienmērīga sajaukšanās par latviešu tautu? Vai ir kādas būtiskas atšķirības starp sentautām? Cik lielā mērā atšķiras no latvieša vidējā? Kamēr lielpilsētu vidē nav notikusi nācijas homogenizācija.

 58. Es DNS testu taisīju https://www.23andme.com/en-int/ aizņem kādu laiku, bet viss diezgan precīzi un ļoti daudz informācijas sniedza, gan par senču izcelsmi un haplogrupām, gan iedzimtību, gan veselības aspektiem/riskiem.
  Es R1a no tēva puses un J2b no mātes puses.

 59. Nekā sensacionāla un viss saskan ar līdz šim vēsturē mācīto. Balti šeit ir ienācēji, kas atspieda un asimilēja līvus. Somugru gēns no līviem, bet R1a ir šie ienākušie no slāviem atdalījušies balti vai balti, no kuriem vēlāk atdalījās slāvi. Krievi šajā sakarā, asti ceļot un balstoties divdesmitā gadsimta vidus konsekvencēs, to par āriešu gēnu dēvē.

 60. Guncha! Vēsturē māca, ka arī “līvi” ir ienācēji. Bet ir dīvaini un nepateicīgi to mācīt vēsturē, jo arī “līvi” nekādus rakstus no tiem laikiem nav atstājuši. Ja eiropiešu rīcībā bija ap 10 t. gadu pēc pēdējā leduslaikmeta, tad Baltijas somu un Baltijas baltu ienākšana pirms 4(?) t. gadiem notika gandrīz vienā laikā, varbūt ar nieka 500 g. atšķirību. Taču – kas bija tiem līdzīgie eiropieši, kas viņus “sagaidīja”? Un cik reizēs eiropeīdi ienāca Baltijā? Cik izklaidus ciltis dzīvoja, kāpēc un kas ar ko sajaucās, kāda valoda “izdzīvoja”?

  VaiTad?! Runa ir par VALODU grupu (reizēm visu urāliešu saimi sauc par somugru saimi). Ungāri gan tagad kratās vaļā no saviem “radiem” Baltijā, bet valodas fakti valodu kopību uzrāda — sistēmiskas atbilsmes tagadējās valodās, arī to rakstu pieminekļos. Labu leksikas piemēru esmu uzgājis ung. szarv un ig. sarv, kas nozīmē ‘rags’ abās valodās un skan pavisam vienādi.
  Nekad nevar būt drošs, ka līdzīgās valodās runājošie ir arī radnieciskas ciltis. Kas bulgāri par slāviem? Bet es nezinu, vai tādu jautājumu bulgāri šodien gribētu dzirdēt.

 61. Smaidu izraisīja daži labi komentāri, kuri tik ļoti grib atpestīties no tā R1a, pat izdomā savas versijas, vedod lasītāju maldu purvā. No somugru N un R1a nekur lielākajai daļai tapat nelikties. Un DNK Y arī ir ierakstīts kā pases numurs, šai zinātnei nav valodu robežu, nav valstu robežu, nav melu vēstures.
  Starp citu ja kādam interesē, tad youtube var atrast dzīvās lekcijas no Harvardas profesora A.Клёсов.
  Viena interesanta versija ir no baltkrieva http://www.belarus.kulicki.net saucas кто такие славяне. Книга дотошного беларуса. Ir minēnts ari par latviešiem un lietuviešiem. Ka tie ar savu latīņu valodu ir nākuši no Romas impērijas, neilgi pirms barbaru iebrukuma.

 62. Šīs diskusijas parāda, ka tikai sadarbojoties vēsturniekiem, ģeogrāfiem, ģenētiķiem un valodniekiem kopā, var sākt nojaust patieso stāstu. Ja stāsts būs tikai par fizisko aspektu vēsturi, tas būs nepilnīgs. Jāņem vērā arī mūsu nemirstīgo daļu – dvēseļu un gara – attīstību. Tas, ka kāds mans sencis atvedis ciltī svešāku līgavu, cilts dzīvotspēju tikai attīstīja. Sieviete pilnībā asimilējās cilts kultūrā, kaut arī atstāja svešādo ģenētiku pēcnācējos. Līdzīgi kā ceļotāji un iekarotāji atstāja savus gēnus vietējās sievietēs. Pēc otrā pasaules kara Vācijas sievietes piedzemdēja pāris miljonus bērnu no krievu karavīriem – vai tad tie izauga par krieviem? Uzmanīsimies no pārāk primitīviem secinājumiem pēc ģenētiķu pētījumiem!

 63. Neizpētīju vēl ne tos cipariņus, ne komentārus, bet sen pētīju mūsu valodas izcelsmi, 7 gadu gaitā USA ņemoties izdzīvošanā dēļ bērna. Mūsējā Indoeiropejisko tautu grupā ir nākusi no Norvēģiem. For sure. Tāpc esot mājās gribu tur- pārbaudīt.
  Lielākās latviešu tautas problēmas ir ģenētika- padomju laikā alimentu jautājums bija paštekā, un daudzas vientuļās mātes bija “lidotāju sievas”””. Un daudzi satiekas, nezinot, ka ir pusradinieki. Es gan safiksēju, iepazīstināju manu puiku ar pusmāsu, bet viņš ments bijušais, tagad topā zemessardzē- spermu pār karti savlaik. So- ģenētika nedarbojas. Es gan gribēju pierādīt toreiz, ka jāņem atbildība, bet nebij tādas naudas, vietējā vara uzpirkta, nu kopš jaunības vientuļā māte, un dēls neieredz mani, ka netaisīju dnk. Nu vismaz viņš zin 2 māsas, kaut menti p-a visu, ko gribēja. Tā ka ģenētika latviešiem tikai Toronto un Vairai

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Saistītie raksti

Ierakstiet savu meklējamo atslēgvārdu vai frāzi un nospiediet taustiņu Enter, lai meklētu. Nospiediet taustiņu Esc, lai meklēšanu atceltu.

Atpakaļ uz augšu