Nepilsoņi kartē

Mūsu valsts pastāvīgo iedzīvotāju kopumu veido 3 galvenās iedzīvotāju grupas (2012. gada 1. janvāra LR Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati):

1. Latvijas Republikas pilsoņi – 1 844 741 iedzīvotājs (83,2%).
2. Latvijas Republikas nepilsoņi – 312 189 iedzīvotāji (14,1%).
3. Citu valstu pilsoņi, nepilsoņi un bezvalstnieki – 60 123 iedzīvotāju (2,7%).

Neskatoties uz Latvijas iedzīvotāju kopējā skaita dramatisku samazinājumu pēdējos 20 gados, gan aizbraucot, gan izmirstot, Latvijas pilsoņu skaits un īpatsvars Latvijā, pateicoties naturalizācijas procesam, ir kāpis (LR Centrālā statistikas pārvaldes un LR Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati):

1996. gads – 1 786 211 pilsoņi (72,3% no visiem LR iedzīvotājiem);
2002. gads – 1 788 967 pilsoņi (76,3%);
2008. gads – 1 855 401 pilsonis (81,7%);
2012. gads – 1 844 741 pilsonis (83,2%).

Tomēr vēl arvien Latvijā ir ievērojams Latvijas nepilsoņu daudzums, par ko Latvijai tiek pārmests gan atsevišķās starptautiskās organizācijas, gan it īpaši no Krievijas puses.

Uzziņai:


Latvijas nepilsoņi ir tie Latvijas Republikā dzīvojošie, kā arī terminētā prombūtnē esošie bijušās PSRS pilsoņi un viņu bērni, kuri vienlaikus atbilst šādiem nosacījumiem:
1) 1992. gada 1. jūlijā viņi bija neatkarīgi no pierakstā norādītās dzīvojamās platības statusa pierakstīti Latvijas teritorijā vai viņu pēdējā reģistrētā dzīvesvieta līdz 1992. gada 1. jūlijam bija Latvijas Republikā, vai ar tiesas spriedumu ir konstatēts fakts, ka līdz minētajam datumam viņi ne mazāk kā 10 gadus nepārtraukti dzīvoja Latvijas teritorijā;
2) viņi nav Latvijas pilsoņi;
3) viņi nav un nav bijuši citas valsts pilsoņi.

Vai Latvija ar saviem nepilsoņiem ir unikāla pasaulē?

Pasaulē kopumā ir gandrīz 200 miljonu iedzīvotāju, kurus skar nepilsoņu problēma. Nepilsoņu lokā tiek iekļautas personas ar dažādiem statusiem: pastāvīgie iedzīvotāji, bēgļi, migranti, ārzemju studenti un bezvalstnieki.

Tāpat kā Latvijā arī Igaunijā ir apmērām 100 000 nepilsoņu.


Latvijas Republikas nepilsoņu tiesības salīdzinājumā ar mūsu valsts pilsoņu tiesībām skar virkne ierobežojumu:
1) Valsts sektorā ir noteikta virkne profesiju, kurās nevar strādāt nepilsoņi.
Piemēram:
– Civildienesta ierēdņi,
– muitnieki,
– tiesneši,
– prokurori,
– valsts drošības dienestu darbinieki,
– policisti,
– pašvaldību policisti,
– robežsargi,
– karavīri.

2) Privātajā sektorā ir noteiktas darba vietas, kurās nevar strādāt nepilsoņi.
Piemēram:
– advokāts un advokāta palīgs,
– notārs un notāra palīgs,
– tiesu izpildītājs,
– civilais (algots) darbs karaspēka daļās.

3) Sabiedriskajā sektorā noteikta virkne tiesību, kuras nav nepilsoņiem:
Piemēram:
– piedalīties pašvaldību vēlēšanās;
– piedalīties Saeimas vēlēšanās;
– piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās;
– piedalīties valsts referendumos;
– dibināt politiskās partijas.

Liela daļa Latvijas nepilsoņu kopš naturalizācijas procesa uzsākšanas ir kļuvuši par pilntiesīgiem Latvijas Republikas pilsoņiem.
Iesniegumus par Latvijas pilsonības iegūšanu naturalizācijas kārtībā sāka pieņemt no 1995. gada 1. februāra.
Pēc LR Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes 2012. gada 31. janvāra datiem, ar Ministru kabineta rīkojumu Latvijas pilsonībā uzņemtas 137 673 personas, to skaitā 14 046 nepilngadīgie bērni, kas naturalizējas kopā ar vecākiem.

Kur Latvijā ir lielākā nepilsoņu koncentrācija?

Izmantojot LR Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes 2012. gada 1. janvāra datus, NeoGeo.lv apkopoja informāciju par Latvijas Republikas pilsoņu, nepilsoņu un citu valstu pilsoņu skaitu Latvijas lielajās pilsētās un novados.

Lūk, Latvijas TOP 5 novadiem un lielajām pilsētām, kuros ir vislielākais Latvijas nepilsoņu īpatsvars no pašvaldībā esošā iedzīvotāju skaita:
1. Olaines novads – 25,4%;
2. Salaspils novads – 24,3%;
3. Rīga – 22,9%;
4. Liepāja – 19,6%;
5. Ventspils – 18,4%.

Lūk, Latvijas TOP 5 novadiem, kurās ir vismazākais Latvijas nepilsoņu īpatsvars no pašvaldībā esošā iedzīvotāju skaita:
1. Lubānas novads – 1,0%;
2. Naukšēnu novads – 1,6%;
3. Vārkavas novads – 1,7%;
4. Alsungas novads – 1,7%;
5. Rojas novads – 1,7%.

Latvijas nepilsoņu īpatsvars pašvaldībās

Latvijas nepilsoņu īpatsvars pašvaldībās

Republikas pilsēta / novads
LR pilsoņiLR nepilsoņiPārējieKopāLR nepilsoņi no visiem iedzīvotājiem (%)
Latvija
184474
312189
60123
2217053
14,1
Rīga
508157
159999
31047
699203
22,9
Jūrmala
43241
10297
2769
56307
18,3
Valmiera
24943
1568
163
26674
5,9
Ādažu novads
8850
1054
218
10122
10,4
Alojas novads
5638
250
7
5895
4,2
Alūksnes novads
17867
773
166
18806
4,1
Amatas novads
6000
278
43
6321
4,4
Apes novads
4014
141
21
4176
3,4
Babītes novads
8368
873
267
9508
9,2
Baldones novads
5361
344
32
5737
6,0
Beverīnas novads
3320
182
17
3519
5,2
Burtnieku novads
7690
575
45
8310
6,9
Carnikavas novads
5782
863
130
6775
12,7
Cēsu novads
18134
1010
131
19275
5,2
Cesvaines novads
2989
69
7
3065
2,3
Ērgļu novads
3361
92
22
3475
2,6
Garkalnes novads
6503
839
257
7599
11,0
Gulbenes novads
23527
983
94
24604
4,0
Ikšķiles novads
8516
338
89
8943
3,8
Inčukalna novads
6764
1541
174
8479
18,2
Jaunpiebalgas novads
2553
55
4
2612
2,1
Ķeguma novads
5721
426
47
6194
6,9
Ķekavas novads
19789
1983
346
22118
9,0
Kocēnu novads
6472
449
15
6936
6,5
Krimuldas novads
5498
156
22
5676
2,7
Lielvārdes novads
10471
627
76
11174
5,6
Līgatnes novads
3748
183
27
3958
4,6
Limbažu novads
18444
704
63
19211
3,7
Lubānas novads
2768
28
4
2800
1,0
Madonas novads
26013
1211
148
27372
4,4
Mālpils novads
3632
254
26
3912
6,5
Mārupes novads
14178
1452
527
16157
9,0
Mazsalacas novads
3677
168
11
3856
4,4
Naukšēnu novads
2173
36
1
2210
1,6
Ogres novads
34381
3517
456
38354
9,2
Olaines novads
14785
5252
604
20641
25,4
Pārgaujas novads
4216
121
8
4345
2,8
Priekuļu novads
8327
777
69
9173
8,5
Raunas novads
3729
185
10
3924
4,7
Ropažu novads
6108
871
124
7103
12,3
Rūjienas novads
5845
188
13
6046
3,1
Salacgrīvas novads
8803
325
46
9174
3,5
Salaspils novads
16959
5658
695
23312
24,3
Saulkrastu novads
5720
351
86
6157
5,7
Sējas novads
2319
122
21
2462
5,0
Siguldas novads
17081
798
131
18010
4,4
Smiltenes novads
13733
283
33
14049
2,0
Stopiņu novads
8273
1657
226
10156
16,3
Strenču novads
3326
758
41
4125
18,4
Valkas novads
9098
990
177
10265
9,6
Varakļānu novads
3700
100
23
3823
2,6
Vecpiebalgas novads
4474
134
4
4612
2,9
Daugavpils
77508
18301
5248
101057
18,1
Rēzekne
31035
2370
531
33936
7,0
Aglonas novads
4018
261
31
4310
6,1
Baltinavas novads
1280
28
9
1317
2,1
Balvu novads
14632
535
61
15228
3,5
Ciblas novads
3016
192
21
3229
5,9
Dagdas novads
8259
739
91
9089
8,1
Daugavpils novads
23145
3744
639
27528
13,6
Ilūkstes novads
7958
778
104
8840
8,8
Kārsavas novads
6423
315
38
6776
4,6
Krāslavas novads
16154
2696
427
19277
14,0
Līvānu novads
12628
863
189
13680
6,3
Ludzas novads
13884
1109
185
15178
7,3
Preiļu novads
10970
416
64
11450
3,6
Rēzeknes novads
29640
1327
197
31164
4,3
Riebiņu novads
5814
185
28
6027
3,1
Rugāju novads
2554
54
1
2609
2,1
Vārkavas novads
2267
40
5
2312
1,7
Viļakas novads
5836
312
33
6181
5,0
Viļānu novads
6625
262
33
6920
3,8
Zilupes novads
3177
368
48
3593
10,2
Liepāja
60981
16136
5296
82413
19,6
Ventspils
32002
7709
2287
41998
18,4
Aizputes novads
9876
282
26
10184
2,8
Alsungas novads
1597
28
1
1626
1,7
Brocēnu novads
6202
543
56
6801
8,0
Dundagas novads
4570
90
18
4678
1,9
Durbes novads
3214
107
10
3331
3,2
Grobiņas novads
9444
540
92
10076
5,4
Kuldīgas novads
26090
670
66
26826
2,5
Mērsraga novads
1753
37
9
1799
2,1
Nīcas novads
3698
77
22
3797
2,0
Pāvilostas novads
3056
114
12
3182
3,6
Priekules novads
5793
580
60
6433
9,0
Rojas novads
4310
77
21
4408
1,7
Rucavas novads
1881
74
19
1974
3,7
Saldus novads
26637
1326
193
28156
4,7
Skrundas novads
5570
253
47
5870
4,3
Talsu novads
32924
801
83
33808
2,4
Vaiņodes novads
2583
255
35
2873
8,9
Ventspils novads
12595
531
94
13220
4,0
Jēkabpils
22399
3070
414
25883
11,9
Jelgava
51213
10635
1686
63534
16,7
Aizkraukles novads
8522
1087
85
9694
11,2
Aknīstes novads
2844
262
11
3117
8,4
Auces novads
7397
866
53
8316
10,4
Bauskas novads
24527
2561
171
27259
9,4
Dobeles novads
20846
2713
284
23843
11,4
Engures novads
7477
350
91
7918
4,4
Iecavas novads
8405
1188
100
9693
12,3
Jaunjelgavas novads
5847
481
27
6355
7,6
Jaunpils novads
2644
94
5
2743
3,4
Jēkabpils novads
5403
181
16
5600
3,2
Jelgavas novads
22721
3818
250
26789
14,3
Kandavas novads
9341
305
45
9691
3,1
Kokneses novads
5704
241
16
5961
4,0
Krustpils novads
6128
480
30
6638
7,2
Neretas novads
3827
379
27
4233
9,0
Ozolnieku novads
9145
1254
124
10523
11,9
Pļaviņu novads
5543
563
22
6128
9,2
Rundāles novads
3475
674
19
4168
16,2
Salas novads
3930
321
17
4268
7,5
Skrīveru novads
3833
145
13
3991
3,6
Tērvetes novads
3564
410
19
3993
10,3
Tukuma novads
30516
2083
308
32907
6,3
Vecumnieku novads
8704
712
68
9484
7,5
Viesītes novads
4148
303
9
4460
6,8

Nav pārsteidzošs lielais nepilsoņu īpatsvars Latvijas lielajās pilsētās – Rīgā, Jūrmalā, Ventspilī, Liepājā, Jelgavā un Daugavpilī.
Pierīgas teritorijas, kā Olaines, Salaspils un Stopiņu novadi arī izceļas ar īpaši lielu nepilsoņu īpatsvaru.

Taču uzmanību piesaista salīdzinoši lielais nepilsoņu īpatsvars Zemgales centrālajā daļā – Auces, Dobeles, Tērvetes, Jelgavas, Ozolnieku un Iecavas novados. Šeit nepilsoņi veido ap 10 – 14% no iedzīvotāju kopskaita. Īpaši Zemgalē izceļas nomaļais Rundāles novads ar 16,2% nepilsoņu. Iespējams, ka viens no tā iemesliem ir salīdzinoši lielais sveštautiešu īpatsvars novadā – 33%. Piemēram, blakus esošajā Bauskas novadā sveštautiešu ir 24% un nepilsoņu īpatsvars – 9,4%.

Vidzemē izteikti izceļas Strenču novads ar 18,4% (!) nepilsoņu. Šis novads apsteidz pat Daugavpili ar tās 18,1% nepilsoņu!
Strenču novada nacionālais sastāvs ir 58% latviešu un 42% sveštautiešu, kas ir viens no mazāk latviskajiem novadiem Ziemeļvidzemē. Visticamāk, ka dzīves vide novadā neveicina nepilsoņu vēlmi iegūt Latvijas pilsonību. Blakus esošais Beverīnas novads (5,2% nepilsoņu) un Smiltenes novads (2,0% nepilsoņu) izteikti kontrastē ar nepilsoņiem bagāto Strenču novadu.

Izteikti latviskajā Kurzemē (izņemot Liepāju un Ventspili) ir vismazāk arī nepilsoņu.
Nedaudz izdalās trīs novadi – Grobiņas, Priekules un Vaiņodes novadi, kuros nepilsoņu īpatsvars aptuveni 2 reizes pārsniedz Kurzemes novadu nepilsoņu īpatsvara vidējo rādītāju. Īpaši daudz nepilsoņu Kurzemē ir Vaiņodes novadā – 8,9%.

Latgale nebūt neizceļas ar to, ka šeit dzīvo ļoti daudz nepilsoņu.
Ļoti daudzi sveštautieši, kuri dzīvo Latgales dienvidu un austrumu novados, ir Latvijas pilsoņi. Tā, piemēram, Zilupes novadā ir tikai 10,2% nepilsoņu, Krāslavas novadā – 14,0%, Daugavpils novadā – 13,6%.

Bez Latvijas Republikas pilsoņiem un nepilsoņiem starp mums dzīvo arī citu valstu pilsoņi.

Izmantojot LR Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes 2012. gada 1. janvāra datus, NeoGeo.lv ir sastādījis citu valstu pilsoņu skaitlisko TOP 10 Latvijā:
1. Krievijas pilsoņi – 39 798 iedzīvotāji;
2. Lietuvas pilsoņi – 3 914 iedzīvotāji;
3. Ukrainas pilsoņi – 3 384 iedzīvotāji;
4. Baltkrievijas pilsoņi – 2 166 iedzīvotāji;
5. Vācijas pilsoņi – 1 302 iedzīvotāji;
6. Igaunijas pilsoņi – 990 iedzīvotāji;
7. Bulgārijas pilsoņi – 606 iedzīvotāji;
8. Polijas pilsoņi – 516 iedzīvotāji;
9. ASV pilsoņi – 510 iedzīvotāji;
10. Zviedrijas pilsoņi – 492 iedzīvotāji.

Kopumā 2012. gada sākumā Latvijā dzīvoja vairāk kā 60 000 dažādu citu valstu pilsoņu.
LR Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde ir saskaitījusi vairāk kā 120 (!) dažādu valstu pilsoņus, kuri dzīvo pie mums Latvijā. Salīdzinājumam jāmin, ka Apvienoto Nāciju Organizācijā (ANO) ir apvienojušās 193 pasaules valstis.
Vairāk kā 66% no citu valstu pilsoņiem Latvijā ir Krievijas pilsoņi, taču pie mums var atrast arī tādu eksotisku valstu kā Sentvinsentas un Grenadīnu pilsoni, Antigvas un Barbudas pilsoni, kā arī Ziemeļkorejas pilsoni.

Kāda situācija ir Latvijas novados un lielajās pilsētās saistībā ar citu valstu pilsoņu klātbūtni?

Izmantojot LR Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes 2012. gada 1. janvāra datus, NeoGeo.lv izveidoja karti par citu valstu pilsoņu īpatsvaru Latvijas lielajās pilsētās un novados.

Citu valstu pilsoņu īpatsvars pašvaldībās

Lūk, Latvijas TOP 5 novadiem un lielajām pilsētām, kuros ir vislielākais citu valstu pilsoņu īpatsvars no pašvaldībā esošā iedzīvotāju skaita:
1. Liepāja – 6,4%;
2. Ventspils – 5,4%;
3. Daugavpils – 5,2%;
4. Jūrmala – 4,9%;
5. Rīga – 4,4%.

Lūk, Latvijas TOP 5 novadiem, kurās ir vismazākais citu valstu pilsoņu īpatsvars no pašvaldībā esošā iedzīvotāju skaita:
1. Rugāju novads – 0,04% (1 iedzīvotājs);
2. Naukšēnu novads – 0,05% (1 iedzīvotājs);
3. Alsungas novads – 0,06% (1 iedzīvotājs);
4. Vecpiebalgas novads – 0,09% (4 iedzīvotāji);
5. Alojas novads – 0,12% (7 iedzīvotāji).

Paaugstināts nepilsoņu īpatsvars ir visos Pierīgas novados, it īpaši Mārupes, Garkalnes un Salaspils novados (3,0 – 3,4% no visiem iedzīvotājiem).

Lielāks nepilsoņu īpatsvars ir arī Dienvidlatgalē – Daugavpils un Krāslavas novados (2,2 – 2,3% no visiem iedzīvotājiem).

Ja Latvija būtu ciems ar 100 iedzīvotājiem, tad 2012. gada sākumā šajā ciemā dzīvotu:
• 83 Latvijas pilsoņi;
• 14 Latvijas nepilsoņi;
• 2 Krievijas pilsoņi;
• 1 citu valstu pilsonis.

Ziņas izveidotas 434

5 komentāri par “Nepilsoņi kartē

 1. Strenču novadā ir tāda pilsēta Seda. Staļina laikā tā tika strauji attīstīta ar no visām malām sabraukušo komjauniešu palīdzību, sak, lai rok kūdru. Šodien latviešu tajā ir vien 18%. Tāda kā miniatūra Daugavpils, tādēļ arī procenti tik līdzīgi.

 2. Lai naturalizētos, nepieciešams:
  – piecus gadus nodzīvot Latvijā,
  – legāls iztikas avots,
  – latviski mutiski atbildēt uz vienu jautājumu par LR Satversmi un vienu jautājumu par Latvijas kultūru un vēsturi,
  – nokārtot rakstisku testu latviešu valodā (18 jautājumi, 3 atbilžu varianti),
  – zināt no galvas Latvijas himnas tekstu.

  Ja pretendentam ir vairāk nekā 65 gadi, tests viņam nav jāpilda.

 3. @Kaspars:
  Visus nemēri pēc sevis 😉 Labi, joki ir joki, bet nevajag savus tautiešus tik zemu vērtēt.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Saistītie raksti

Ierakstiet savu meklējamo atslēgvārdu vai frāzi un nospiediet taustiņu Enter, lai meklētu. Nospiediet taustiņu Esc, lai meklēšanu atceltu.

Atpakaļ uz augšu