Būves ar lielāko stāvu skaitu Latvijā

Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā tiek reģistrētas būves un dažādi to raksturojošie lielumi, tajā skaitā arī būvju virszemes stāvu skaits.Apkopojot šo kadastra informāciju, Valsts zemes dienests ir izveidojis karti, kurā attēlota informācija par būvju lielāko virszemes stāvu skaitu katrā Latvijas administratīvajā teritorijā. Veidojot šo karti, Valsts Zemes dienests ir izmantojis datus […]

Bēgļu ceļš uz Eiropu

Tas sākās ne šogad, bet jau pirms daudziem gadiem, taču šogad bēgļu un patvēruma meklētāju skaits Eiropā ir sasniedzis vēl nepieredzētu līmeni. Arvien lielāks cilvēku skaits no Āfrikas, Āzijas un Tuvajiem Austrumiem meklē veidus, kā iekļūt Eiropas Savienībā. Kāpēc tā notiek? Noteikti jāsāk ar to, ka bēgļu promlēma nav tikai vienas pašas Eiropas problēma.Jaunākie ANO […]

Negribu krāsot zāli!

Tie, kas kādreiz ir dienējuši padomju armijā, noteikti atceras vai dzirdējuši gadījumus, kad padomju karavīriem bija jākrāso karaspēka daļas zāle zaļā krāsā, jo vizītē pie viņiem gaidīja atbraucam kādu ģenerāli. Absurdi, bet tas ir fakts. Taču šādas dīvainas izdarības notika ne tikai murgainajos sociālisma laikos un valstīs, bet notiek arī mūsdienās un pat bagātās kapitalistiskās […]

Dānis radīja savu pasauli

Viss sākās 1943. gadā, kad dāņu zemnieks Sērens Poulsens veica savu lauku nosusināšanas darbus pie Klejtrupa ezera un atrada akmeni, kas pēc formas ļoti līdzinājās Jitlandes kontūrai. Tā kā citas izklaides nacistu okupētajā Dānijā tolaik atrast bija grūti, Poulsens sāka vākt lielus akmeņus ar domu veidot valstu un kontinentu kontūras.

Ierakstiet savu meklējamo atslēgvārdu vai frāzi un nospiediet taustiņu Enter, lai meklētu. Nospiediet taustiņu Esc, lai meklēšanu atceltu.

Atpakaļ uz augšu