9 īpaši Latvijas koordinātu punkti. 1. daļa

Šī raksta būtību vislabāk izpratīs tie cilvēki, kuri interesējas par dažādu objektu koordinātām un to noteikšanu. Šoreiz pastāstīsim par 9 Latvijas punktiem, kuru ģeogrāfiskās koordinātas ir īpašas. Sāksim ar nelielu ieskatu par Zemes ģeogrāfisko koordinātu sistēmu.Ģeogrāfisko koordinātu sistēma ir viena no vecākajām vietas atrašanas metodēm pasaulē, kura mūsdienās visā pasaulē ir pieņemta un visplašāk lietota. […]

Būves ar lielāko stāvu skaitu Latvijā

Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā tiek reģistrētas būves un dažādi to raksturojošie lielumi, tajā skaitā arī būvju virszemes stāvu skaits.Apkopojot šo kadastra informāciju, Valsts zemes dienests ir izveidojis karti, kurā attēlota informācija par būvju lielāko virszemes stāvu skaitu katrā Latvijas administratīvajā teritorijā. Veidojot šo karti, Valsts Zemes dienests ir izmantojis datus […]

Ierakstiet savu meklējamo atslēgvārdu vai frāzi un nospiediet taustiņu Enter, lai meklētu. Nospiediet taustiņu Esc, lai meklēšanu atceltu.

Atpakaļ uz augšu