Noslīdeņi

Noslīdeņi


Noslīdenis ir iežu masīvs, kas atšķēlies un noslīdējis vai slīd lejup pa nogāzi gravitācijas spēka, pazemes un virszemes ūdeņu ietekmē. Lai arī Latvija ir iekļauta noslīdeņu zema riska zonā, tomēr arī pie mums noslīdeņi ir iespējami. Pēdējais lielākais noslīdenis Latvijā bija Turaidas pilskalnā 2002. gada 7. un 8. februārī, kurš nopietni apdraudēja XIII gadsimtā celto Turaidas pili.

Ierakstiet savu meklējamo atslēgvārdu vai frāzi un nospiediet taustiņu Enter, lai meklētu. Nospiediet taustiņu Esc, lai meklēšanu atceltu.

Atpakaļ uz augšu