Vai ķīnieši dzīvos Latvijā?

Ķīniešus sajūsmina panākumi Olimpiskajās spēlēs Pekinā. Foto: www.flickr.com/photos/60921538@N00

Satraucošie demogrāfiskie jaunumi katru dienu nerimst Latvijā.

Un taisnība vien ir – priecāties par jaukām demogrāfiskām ziņām mums neklājas. Liela emigrācija, maza dzimstība, iedzīvotāju kļūst mazāk.

Demogrāfi mūs brīdina par tautas novecošanu. Ekonomistus satrauc darbaspējīgo cilvēku skaita samazināšanās. Uzņēmēji sūdzas par kvalificēta darbaspēka trūkumu. Politiķus biedē pieaugošais pensionāru skaits.

Kas apdzīvos Latvijas zemi pēc 20 vai 50 gadiem?
Kas strādās Latvijas uzņēmumos un kops Latvijas laukus?

Vai ķīnieši aizpildīs mūsu tautas retās rindas?

NeoGeo.lv mēģinās atbildēt uz šiem jautājumiem un sniegs savu redzējumu par Latvijas demogrāfisko situāciju tuvākajai nākotnei.

Lai veidotu savu prognozi Latvijas demogrāfiskai situācijai 2030. gadam, NeoGeo.lv izvēlējās 3 iespējamos valsts attīstības scenārijus:

A scenārijs

Latvija pēc valsts attīstības un ekonomiskajiem rādītājiem ap 2030. gadu ir 60% no Eiropas Savienības vidējā līmeņa.

B scenārijs

Latvija pēc valsts attīstības un ekonomiskiem rādītājiem ap 2030. gadu ir 80% no Eiropas Savienības vidējā līmeņa.

C scenārijs

Latvija pēc valsts attīstības un ekonomiskiem rādītājiem ap 2030. gadu ir sasniegusi Eiropas Savienības vidējo līmeni.

Tagad NeoGeo.lv demogrāfiskā prognoze katram no trim Latvijas attīstības scenārijiem.

A scenārijs

Šāds scenārijs, kad Latvija ap 2030. gadu būs Eiropas Savienības (ES) valsts, kuras attīstības un ekonomiskie rādītāji ir tikai 60% no ES vidējiem rādītājiem, nozīmē, ka Latvija tuvāko 20 gadu laikā nesasniedz būtisku ekonomisku progresu – izaugsmes rādītāji ir niecīgi, nav gūti būtiski panākumi ražošanas un eksporta kāpināšanā.

Šis ir scenārijs, ja valsts turpmākos 20 gadus ekonomiskā izaugsmē un attīstībā „stāvēs uz vietas”.
Tas nozīmē – turpinās strauja Latvijas iedzīvotāju emigrācija, novērojams vidēja lieluma bezdarbs (7 – 10%), valsts nerod risinājumu vērā ņemamam iedzīvotāju dabiskā pieauguma krituma samazinājumam, notiek strauja iedzīvotāju novecošana, krasi izjūtams kvalificēta darbaspēka trūkums.

Prognozējamais Latvijas iedzīvotāju skaita samazinājums 2030. gadā salīdzinājumā ar 2011. gadu būtu 420 000:
• samazinājums negatīva dabiskā pieauguma dēļ (dzimuši – miruši) – 200 000;
• samazinājums emigrācijas dēļ – 240 000.
• pieaugums imigrantu pieplūduma dēļ + 20 000.

Iedzīvotāju skaits Latvijā 2030. gadā – 1 780 000
Iedzīvotāji Skaits %
Latvieši 1 190 000 66,9
Pašreiz Latvijā esošie nelatvieši 570 000 32,0
Jauni imigranti 20 000 1,1
KOPĀ: 1 780 000 100,0

B scenārijs

Šāds scenārijs, kad Latvija ap 2030. gadu būs Eiropas Savienības (ES) valsts, kuras attīstības un ekonomiskie rādītāji ir 80% no ES vidējiem rādītājiem, nozīmē, ka Latvija tuvāko 20 gadu laikā sasniedz pakāpenisku pieaugošu ekonomisku progresu – izaugsmes rādītāji ir stabili kāpjoši, gūti panākumi ražošanas attīstībā un eksporta kāpināšanā.

Šis ir scenārijs, kad Latvija veiksmīgi pārvar ekonomiskās krīzes radītās sekas un ar pakāpenisku pieaugumu tuvojas ES vidusmēra labklājības līmenim.
Tiek radītas jaunas darba vietas, piesaistītas ārvalstu investīcijas, tiek būtiski samazināta Latvijas iedzīvotāju emigrācija un notiek pakāpeniska emigrantu atgriešanās dzimtenē, bezdarba apjomi pakāpeniski krīt, valsts risina dzimstības veicināšanas pasākumus.
Lai arī notiek strauja iedzīvotāju novecošana, tomēr vidējais mūža ilgums palielinās un vecāka gadagājuma iedzīvotājiem tiek nodrošinātas iespējas iesaistīties darba tirgū. Valstī izjūtams gan kvalificēta darbaspēka, gan kopējā darbaspēka trūkums. Šo problēmu valsts risina ar imigrantu piesaisti.

Prognozējamais Latvijas iedzīvotāju skaita samazinājums 2030. gadā salīdzinājumā ar 2011. gadu būtu 140 000:
• samazinājums negatīva dabiskā pieauguma dēļ (dzimuši – miruši) – 160 000;
• samazinājums emigrācijas dēļ – 60 000.
• pieaugums imigrantu pieplūduma dēļ + 80 000.

Iedzīvotāju skaits Latvijā 2030. gadā – 2 060 000
Iedzīvotāji Skaits %
Latvieši 1 240 000 60,2
Pašreiz Latvijā esošie nelatvieši 740 000 35,9
Jauni imigranti 80 000 3,9
KOPĀ: 2 060 000 100,0

C scenārijs

Šāds scenārijs noteikts, ja Latvija ap 2030. gadu būs sasniegusi Eiropas Savienības vidējo ekonomiskās attīstības un labklājības līmeni. Tas nozīmētu, ka Latvija tuvāko 20 gadu laikā būs spējusi sasniegt strauju ekonomisku progresu.

Tiek racionāli un pārdomāti attīstīta uzņēmējdarbība, izglītība un zinātne dod rezultatīvu pienesumu, radītas jaunas darba vietas un piesaistītas lielas ārvalstu investīcijas. Masveida Latvijas iedzīvotāju emigrācija tuvākajos gados būtiski samazinās un notiek pakāpeniska emigrantu atgriešanās dzimtenē, bezdarbs ir neliels (ap 3 – 5%), valsts veiksmīgi risina dzimstības veicināšanas pasākumus.

Tiek veiksmīgi palielināta visa Latvijas darbaspēka līdzdalība darba tirgū un maksimāli izmantots viss Latvijā pieejamais cilvēkkapitāls, t.sk. arī gados vecāki cilvēki. Valsts stratēģiskie mērķi tautsaimniecībā tiek pārveidoti, orientējoties uz ražīgākām nozarēm.
Valstī krasi izjūtams gan kvalificēta darbaspēka, gan kopējā darbaspēka trūkums. Šo problēmu valsts risina ar salīdzinoši liela skaita imigrantu piesaisti.

Prognozējamais Latvijas iedzīvotāju skaita pieaugums 2030. gadā salīdzinājumā ar 2011. gadu būtu 80 000:
• samazinājums negatīva dabiskā pieauguma dēļ (miruši – dzimuši) – 100 000;
• samazinājums emigrācijas dēļ – 20 000.
• pieaugums imigrantu pieplūduma dēļ + 200 000.

Iedzīvotāju skaits Latvijā 2030. gadā – 2 280 000
Iedzīvotāji Skaits %
Latvieši 1 300 000 57,0
Pašreiz Latvijā esošie nelatvieši 780 000 34,2
Jauni imigranti 200 000 8,8
KOPĀ: 2 280 000 100,0

Tādējādi tuvāko 20 gadu Latvijas demogrāfiskā situācija vistiešākā veidā ir atkarīga no tā, kā attīstīsies valsts ekonomika.

Katrā no šiem variantiem ir gan savas labās, gan sliktās puses.
Ja vēlamies labi dzīvot, tad kārtīgi jāstrādā un jābūt gataviem gan personīgām, gan sabiedriskām pārmaiņām. Viena no šādām pārmaiņām būtu Latvijas sabiedrības papildinājums ar ārzemju imigrantiem, bez kuru klātbūtnes Latvijas tautsaimniecības strauja augšupeja faktiski nav iespējama.

C scenārija gadījumā, sākot no 2015. gada Latvijas darba tirgū ik gadu jāiesaista papildus apmēram 5 000 – 15 000 cilvēku. Daļa no šī ārzemju darbaspēka būs īstermiņa viesstrādnieki, bet liela daļa paliks Latvijā ilgtermiņā vai patstāvīgi.

Lai vai kā, bet Latvija savās demogrāfiskajās problēmās nav unikāla. Gandrīz visu Eiropas valstu iedzīvotāju mirstība pārsniedz dzimstību, kā rezultātā Eiropas iedzīvotāju skaits nepārtraukti samazinās un vidējais vecums pieaug. Ja imigrantu plūsma uz Eiropu strauji nepieaugs, līdz 2030. gadam Eiropas iedzīvotāju skaits samazināsies par vairāk nekā 24 miljoniem iedzīvotāju, bet ekonomiski aktīvo (no 15 līdz 65 gadiem) – par 52 miljoniem. Lai noturētu savu valstu ekonomikas, notiks sīva konkurence starp visām Eiropas valstīm, lai piesaistītu kvalificētu ārzemju darbaspēku.

Kuru valstu imigranti brauks strādāt un dzīvos Latvijā?

Visticamāk, ka Latvijas imigrācijas lielākā daļa nāks no bijušām postpadomju valstīm – Krievijas, Ukrainas, Baltkrievijas, Gruzijas un Moldovas. Tam par iemeslu būs tas, ka Latvijā vēl ir plaša iespēja sazināties krievu valodā, gan cieši savstarpējie iedzīvotāju kontakti (radniecība, paziņas), gan tuvās valstu kaimiņattiecības.

Bet vai esam gatavi savā sabiedrībā uzņemt arī 20 000 ķīniešu, 20 000 vjetnamiešu un 10 000 nigēriešu?

Uzziņai.

Pasaules TOP 10 valstis ar lielākajām ķīniešu diasporām:
Valsts Ķīniešu skaits % valsts iedzīvotāju skaita
Indonēzija 10,0 miljoni 4,2
Taizeme 7,1 miljons 10,6
Malaizija 6,4 miljoni 15,5
ASV 3,5 miljoni 1,1
Singapūra 2,8 miljoni 55,0
Kanāda 1,3 miljoni 3,8
Peru 1,3 miljoni 4,4
Vjetnama 1,2 miljoni 1,3
Kambodža 1,2 miljoni 8,1
Filipīnas 1,1 miljoni 1,2


Eiropas TOP 10 valstis ar lielākajām ķīniešu diasporām:
Valsts Ķīniešu skaits % valsts iedzīvotāju skaita
Krievija 900 000 0,6
Francija 600 000 0,9
Lielbritānija 500 000 0,8
Itālija 200 000 0,25
Spānija 150 000 0,3
Nīderlande 80 000 0,5
Vācija 75 000 0,1
Serbija 20 000 0,3
Īrija 17 000 0,4
Zviedrija 15 000 0,2

Pētījumi liecina, ka pašreiz Latvijas sabiedrība nav atvērta imigrantiem, jo 66% iedzīvotāju vēlas, lai kaukāzieši, ķīnieši un afrikāņi netiktu ielaisti valstī vispār vai arī iebrauktu tikai īslaicīgi. Tomēr, ja pieaugs imigrācijas tempi Latvijā, tad arvien svarīgāka loma būs sabiedrības spējām pieņemt citu Latvijai eksotisku nacionalitāšu un mentalitāšu grupu klātbūtni mūsu zemē.

Ziņas izveidotas 440

17 komentāri par “Vai ķīnieši dzīvos Latvijā?

 1. No iebraucējiem ilgtermiņā ir daudz vairāk problēmu un zaudējumu nekā ieguvumu. Tāpēc valstiski jāpasaka, ka migrantiem šeit nav vietas.
  Latvijā pašlaik strādā tikai 25% iedzīvotāju – 500 000 maksā nodokļus. Tas ir mazāk nekā puse no tiem, kas ir darbspējīgā vecumā. Vairāk kā pus miljons ir bezdarbnieki vai nodarbināti nelegāli. Paklausi tik uzņēmējus – viņiem Latvija neinteresē – ka tikai kāds krāsainais pa lēto darbu izdara un lielāka peļņa. Darbaspēka Latvijā pietiek un cilvēki šeit ar mieru darīt to pašu ko UK par 3x lētāku samaksu. Bet uzņēmēji sūdzas, ka nevar konkurēt. Kur loģika?

 2. Kāds Latvijai tagad skaitās attīstības un ekonomiskais rādītājs no ES vidējiem rādītājiem procentuāli?
  Jebkurā gadījumā – būtiskākais ir lai emigrantu, imigrantu un nelatviešu bērni runātu latviešu valodā. Tad mūs tik ātri neaizmirsīs 🙂

 3. Atbilde ctrnz.
  2010. gadā Latvija pēc IKP ,kurš pārrēķināts uz 1 iedzīvotāju pēc pirktspējas paritātes (PPP) atbilst 52% no ES vidējā līmeņa.
  Tie ir Eurostat dati.
  Informācijai:
  Igaunija – 64%
  Lietuva – 58%
  Polija- 62%
  Čehija – 82%

 4. Traki. Latviešu interesēs, lai nekļūtu par minoritāti savā zemē, ir vilkties ES aizmugurē vai īstenot radikāli stingru integrācijas politiku.
  Ķīnieši, man liekas, varētu būt mazākā nelaime. Lielākā būs krievvalodīgie, jo daļa mierīgi dzīvos Latvijā un neintegrēsies sabiedrībā uz latviskiem pamatiem. Īpaši šī nelaime aktualizēsies, ja starp ES un Krieviju būs bezvīzu režīms.

 5. Atbilde Omg.
  Daļēji zināmas paralēles ar Jūsu teikto pirmajā rindkopā ir.
  Cita alternatīva celt ražošanu un kāpināt izaugsmi ar augstrazīgām nozarēm, izmantot tehnoloģijas un risinājumus, kas neprasa lielu daudzumu mazkvalificēta darbaspēka.
  Latvijai jārada sava “Nokia”, jāmāk racionāli izmantot savas dabas priekšrocības, jāsaskata katra iespēja radīt maksimālu pievienoto vērtību.
  Un Latvija to spēs!

 6. Manuprāt, ar jaunu “Nokia” vien nepietiks. Vajag, lai cilvēki ticētu valstij, tās jēgai un tās nākotnei, ar ko ir lielas problēmas gan latviešu, gan jo sevišķi vietējo nelatviešu vidū. Tad arī būs motivācija strādāt, legāli maksāt nodokļus vai atgriezties dzīvot Latvijā. Esmu pārliecināts, ka tad arī “Nokia” nekur nepazudīs un iespējas tiks izmantotas :).
  Paldies par rakstu!

 7. Atbilde Omg.
  Tieši darbā arī rodas ticība.
  Ar ticību guļot uz krāsns vai gaužoties, ticība ar laiku izplēn.
  Mazāk gaidīt, ka kāds tavā vietā izdarīs, pienesīs vai atrisinās.

 8. Es, kā darba devējs, noteikti balsotu par ķīniešiem. strādīgi, nedzer, pieklājigi. Bezdarbs nav tik liela problēma, kā darbinieku konkurences trūkums “treknajos gados”. Ja ekonomika atlabs, bez imigrantiem iekritīsim atkal tajā pašā bedrē.

 9. Cik saprotu, tad tie Krievijas 900000 ķīniešu ir oficiālie, nevis reālie dati. Krievijā pašā runā, ka tur esot vismaz 2 miljoni ķīniešu.

  Runājot par imigrāciju, kā tādu, tad diemžēl bet nekur mēs no viņas neizbēgsim, jo mēs vienkārši izmirstam. Pat ja katrā latviešu ģimenē pēkšņi sāktu dzimt pa 3 bērniem, tad tāpat demogrāfisko bedri izjustu tuvākajos 20 – 30 gados.

  Domāju, ka no Ķīnas nebūs galvenā imigrantu straume. Diemžēl, bet vietējie uzņēmēji izvēlēsies darbaspēku no bijušās Pad. Sav. dēļ valodas. Kas absolūti nelīdzēs pakāpeniski izspiest Krievu valodu no ikdienas dzīves Latvijā.

  Negribam imigrantus – ir jāsāk vairoties. 🙂

 10. Latvija ir pelnījusi sev ķīniešus un noteikti tos(un ne tikai) dabūs. Dievs svētī Latviju… ar ķīniešiem. Jo paši sev ievēlat idiotu valdību 20 gadus, kuriem jūs latvieši paši neesat vajadzīgi. Jo rotaļlaukumos un gar smilšu kastēm krievu bērniem skaidrojāt, ka viņi ir okupanti neskatoties ka vecāki viņiem tāpat ir strādājuši un maksājuši nodokļus Latvijai. Kas vēju sēs,tas vētru(ķīniešus) pļaus.

 11. Nesaprotu kādēl tā jāuztraucās par kopprodukta pieaugumu, ko raksta autors jauc ar ekonomisko izaugsmi un labklājības pieaugumu.

  Labklājības līmenis var augt, arī kopproduktam krītoties, ja kopprodukts krīt lēnāk nekā iedzīvotāju skaits.

  Labklājības līmenis ir gdp uz vienu iedzīvotāju. Imigranti, kuri neierodas ar kapitālu un zināšanām kā to pielietot, labklājības līmeni samazinās, lai gan valsts GDP iespējams pieaugs.

  Par darabspēka trūkumu: mēs dzīvojam tirgus ekonomikā, kur visu nosaka piedāvājums un pieprasījums. Darbaspēkam tā pārpalikuma gadījumā nav cerību uz labklājības pieaugumu, jo tikai darbaspēka trūkums un risks pazaudēt vajadzīgu speciālistu liek pacelt tā cenu/algu, kā jau jebkam, ko pērk un pārdod.

  Uzņēmējiem, kuriem “trūkst” darabaspēka: demontējiet savas iekārtas, utjp un vediet tās tur, kur darbaspēka cena un kvalifikācija atbilst jūsu prasībām. Tādēļ nav jāveicina imigrācija.

 12. Pirmkārt, cik nožēlojami, ka tiek spītīgi turpināts izplatīt apgalvojums, ka Latvijai ir nepieciešami iebraucēji – HALLO! cik Latvijā cilvēku ir bez darba? Es strādāju UK fabrikās un varu šo manufaktūru darbību apskatīt no iekšienes – vienīgais iemesls kas nāk prātā, kāpēc vispār tiek iepludināti cilvēki, ir tāds, ka ir nepieciešami vergcilvēki, kas veicina tirgus esamību, jo lielu daļu no šīm “fabrikām” pilnīgi mierīgi var automatizēt ar robotiem – kvalitātes rādītāji uzlabosies un samazināsies waste, tikai tirgus būtu jāiekaro un neviens citur pasaulē šos produktus nevarētu atļauties… nez kāpēc Japāna pat nedomā par imigrantu aicināšanu masveidā? Tur ar cilvēki noveco un daudz straujāk…

  Otrkārt, nebiedējiet ar ķīniešiem – tiem ir sava niša – vispirms migrē ķīniešu virtuves biznesa veidotāji un ja ir labi apstākļi, tad arī tiek veidots bizness. Ķīnieši nav straujāk augošo ieceļotāju grupā – 5-10% no visiem imigrantiem. Krievijā ir robeža un tur ir citi iemesli, bet Latvijā arī 2030 nekāda ķīniešu kolonizācija nebūs. Singapūra ir atsevišķi izdalāma, jo tur ķīnieši neieradās nesenā laika posmā, bet tas praktiski ir modelis kādā veidā izplatījās ķīnieši reģionā, iekārtojoties labākajās tirdzniecības vietās – visur apkārt dzīvo tikai malaizieši.

  Treškārt – imigrantiem interesēs tikai ekonomiski aktīvie reģioni. Latvijā jau labu laiku notika iekšējā migrācija, kad no laukiem un mazpilsētām aizplūda cilvēki uz pilsētām un Rīgu un beigās tālāk(ne obligāti uz Londonu, bet arī uz citiem laukiem, kur slauc govis, ar laukus utt), jo nevar kaut kur dzīvot, ja nav darba. Tā ka masveida ķīniešu apmešanās laukos nebūs, jo ja Rīgā ir iespējams uztaisīt ķīniešu ēstūzi, tad laukos lai kaut ko darītu vēl papildus valstij ir jārūpējas par infrastruktūras nodrošināšanu. Vācija spēja pēc pirmā(un arī otrā) pasaules kara atkopties, jo sabūvēja autobāņus, kas kļuva par preču kustības artērijām, pa kurām preces nogādāja uz tirgiem, bet Latvijā, loģiski, ka sētas augs ciet, ja nav ceļu un dzelzsceļu…

  P.S. Manas domas, ka šīs augšupejošās labklājības prognozes ir domātas aklajiem, jo ar katru nākamo gadu ekonomika ies uz leju, valstu parādi un bezdarbs pieaugs un arī protesti neies mazumā. Un nevar cerēt uz kaut kādu Latvijas Nokia brīnumu(Nokia nav brīnums, kas radās īsā laikā, bez attiecīgās industrijas un zinātnes Somijā), ja visiem ir zem astes kas notiek un nu jau 20 gadus pēc neatkarības atgūšanas nav nekādas politiskās līnijas(mūsdienās to sauc par vīziju) kurā virzienā valsts kuģis ir jāstūrē… ja tiek stūrēts imigrantu uzņemšanas virzienā, nu tas izskatās pēc zombiju vadības – tad nav skaidrs kāpēc vispār Latvijai ir nepieciešama valdība(kas pati nedomā), ja pat labu laiku pēc iestāšanās ES tā nav panākusi taisnīgus subsīdiju maksājumus… kur vēl runāt par kaut kādu ES pilsoņu vienlīdzības sajūtu.

 13. Atbilde haha.
  Par daudz ko Jūsu komentārā varētu diskutēt, bet katrā ziņā, paldies par interesanto Jūsu viedokli!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Saistītie raksti

Ierakstiet savu meklējamo atslēgvārdu vai frāzi un nospiediet taustiņu Enter, lai meklētu. Nospiediet taustiņu Esc, lai meklēšanu atceltu.

Atpakaļ uz augšu